J.I.B., s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 485 10 712 8 849 13 886 12 862 18 017 23 937 34 049 34 624 59 637 103 762 78 374
2 Neobežný majetok 6g6 ges 1q jzt h 1md 3 f7k 0 mbj 18 6z2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 510 254 13 405 9 908 6 409 2 912 10 862
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nfk wpi vp ic7 2 kb2 8 bhb g qfw nm 6nc
33 Obežný majetok 6 eyq pu orb 8 nm1 et a6m do l3t 0n bv1 4d hey bp ou8 9f jc6 pk 9s4 yla og0 9z m4h
34 Zásoby súčet 6 flw c0j
40 Poskytnuté preddavky na zásoby xx5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hv
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 39
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 2rf q v80 y tcw v0 o77 l5 3m4 ot aeq 5s vbc 7m kt9 fg cxo 5d s16 59 tcr ar ail
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 kms s ouw q wj7 vk 15f m9 lb8 cf s84 j6 r5z 6w d2i a5 8bi du ylb r6 zfc g1 5ad
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 p13 9 qp6 l kq5 35 y7w bb w15
58 Čistá hodnota zákazky h 9el
62 Sociálne poistenie 9ti
63 Daňové pohľadávky a dotácie lfy
65 Iné pohľadávky ypg
71 Finančné účty 1 42g c dmm d gpv 2 k04 p7h f ltz m htt t mgi v6 1rb ny jpd 5i 9gq pj dt0
72 Peniaze 8 ua6 7 de6 w kdi b l7u mci l bwi w ega 0 i3v oi 0v0 ka eaf sl 0tg pu 6l9
73 Účty v bankách t 1av j 2zv 26l q aek 8e8
74 Časové rozlíšenie súčet qq rky tm1 yor epk
76 Náklady budúcich období krátkodobé oy tsl vou 0xk m4r
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jn rsz hh bzz t p4d d3 5t1 ev 2rl mm o41 vh abl 3t bye hc k3j x4 xsu zqn gcc ug 7fc
80 Vlastné imanie p v0z j g8j a 48m vvw 1 zvl 1 ozj 48 zbr o8 lr0 1r 4ls bu 3c6 4g p3l -ym8
81 Základné imanie súčet 6 qcf l iad s ons w 1ar e w1k t aa2 g gsp 6 33z 6 5th o my0 1 u47 a fcc
82 Základné imanie u 3r4 e n15 2 ao4 u k0i s 3qm 1 jwy 1 4aj b mc2 l k0x i 8n0 1 1ez b ijs
87 Zákonné rezervné fondy yo4 zp1 xcs 1qy b7u 261 syb hpb 2o9 qos c8w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m7p qbb efv 0bw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e0x ayz 0 v0x -6 zse -s dke -2 jj5 -c cn1 v thi p wpf s 668 90 fhi we 75b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wav ele q 97b u zxx o dzu y ts3 4 0zi r avj d6 w55 hl n4k
99 Neuhradená strata minulých rokov -e tn9 -k 4g4 -m p0s -d kc8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k2y 17u -g bin -8 kfe 3wo c 49c t 1qg -ve5 v ptu p r0q 7 hzh -6u lvc
101 Záväzky a fmd l ogn 2 44f q1 9bs ee tge re qmr 20 82x 6h 7io q8 q5s xz 9uj 8p 61z nw 9ze
102 Dlhodobé záväzky súčet ys fo lm sw 1sz jvk lbl 6t7 0 v2u
114 Záväzky zo sociálneho fondu bb s4
121 Dlhodobé bankové úvery 5 evs 1 k8f i xse x of5 cx gvq uh izl hl fpy e6 ck0 3i vl7
122 Krátkodobé záväzky súčet p lwo c kpf i 8se r f2g 8 o2q v 64c 76 m9f 4 ora wu ygm 3 j79 z ufl 3 skz
123 Záväzky z obchodného styku súčet xmg cp it i fgd gpf 7 v4h x 56n ytm 7 95d ud e rgq f s8z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x1a 9fm nib 5gj a v9t
131 Záväzky voči zamestnancom 50l ww8 o ot7 0 oj0 8hc 0i4 o3v 9 4tj i cxd i qfe 9 yji 0 jr3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v8u az7 6l8 55a id7
133 Daňové záväzky a dotácie h41 ow5 y 7ai k zeg 0 ktg s k8m s lq9 j fgw j 5px r wzw h 1dp 3 5qp
135 Iné záväzky x maa v 4hs x ib0 ls9
136 Krátkodobé rezervy iu
139 Bežné bankové úvery d7