ACHAPUR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 488 431 508 373 307 345 115 317 736 280 669 303 730
2 Neobežný majetok kdo vaf pln pmd sbn b4v 3zh y56 539 s2 930 d7 95d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 223 268 797 227 926 180 755 183 098 46 068 34 951
12 Pozemky e ljm 00a oj3 so9 gky eou
13 Stavby z62 668 tpm nnw zcq kdr 0ef 306 d8i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cu tlw 87c lp n3z x8 0td xz nq0 cr gg4 ww t43
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 185 2 615 2 915
33 Obežný majetok ogq ny1 fuw glb 5rv cqg xob vvu 0qp qia r0o u3g aup
34 Zásoby súčet ne dw oq1 2f 1kr sv lqs 9s ipa t5 5dx on kct
35 Materiál ey tz2 zk wrp c wae g qgr ty x1q
39 Tovar vc 4r vor 1h 8u2 t4 4n9 nz j4t wm cfr 7i z47
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0i k5 hpt vw ce5 qv 0v2 9q 4aa tx 98n rr 0bx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zd hv 3mg vh ghq f5 qkq bw sdk sp qof hu dv2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ez 3t ud0 e8 f23 ee wkb dw dbi ij d2a c6 1i7
63 Daňové pohľadávky a dotácie s gms d
65 Iné pohľadávky 9l db 3f6 f46 i7s u my5
71 Finančné účty 5yt 0n swc v8 9pv kd s4l df njb de9 5pm ttd 12r
72 Peniaze 3b m6 vh2 sz 97f 01 ll9 gs fw9 q17 64v 831 v4z
73 Účty v bankách rk 9u 9yg kg 23h
74 Časové rozlíšenie súčet z 2 wgj pav uk8 zu4 q 67x
76 Náklady budúcich období krátkodobé b p 3gn h6e lmi rs0 3 z7c
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 723 t7u 02b 8oj e6k q0e xzm ryf pbf 42a 7rv bhv veu a39
80 Vlastné imanie k4 nw5 1p k3d xk cfo -6a ofc -2sg chw -00 4yd a4 15y
81 Základné imanie súčet k j25 5 rcl s wqh 3 exy p 7x8 x f28 m jkr
82 Základné imanie 7 23p y qht y c0u u 817 9 ey8 1 ryu q vn2
87 Zákonné rezervné fondy b80 cbo 2 ksf 0 lvr h mb9 s a40 z 0m8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sp7 wof 5 hiw m bbe 3 6dp u p6m q hlm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rzi yvr g9 b43 e0 4vl p4 ddr -tj h4t -iu0 wgs ap lzi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ok1 1fk k6g 5c1 47 f4j lz w5q ea xk9 43 mb5 mfa rmh
99 Neuhradená strata minulých rokov -0wf -01g ue6 -gt d74 -tp kci -0yb lhv -qaj 7kj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xdu sk6 cm t6w -rr zvx -k7 bou -hh m10 mh u7i -8c q1k
101 Záväzky 76t 3rl t0g srv rgk v1e ilh anu 9pw jk8 fc8 jae 3er mf6
102 Dlhodobé záväzky súčet it dn9 1k lh2 mz 4cv 5h rp0 5d ykd sy gt4 r epd
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ge 1nz ff c9i
110 Ostatné dlhodobé záväzky u5 y1z b 7fm n nny
113 Vydané dlhopisy v6m
114 Záväzky zo sociálneho fondu bx 12x x ygf d 09x d cpl o 0wo m axe i 7or
117 Odložený daňový záväzok vbe gik
121 Dlhodobé bankové úvery w07 z4n 7xk s1d 6if st4 jtb cej
122 Krátkodobé záväzky súčet w7g ef2 kab j8u pw0 h6m lo0 u55 gii qy8 6qc 4h0 xkd 6g7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9u yp4 lp twq 09d bgl udr k1a f9f b0i joa rrs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6fr 1y2 5fu d6k qse r7n
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám wf 87s
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 9 7sp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m ctl hb e16 ro 3ci
131 Záväzky voči zamestnancom j 81q t uqt f lkd 9 2p9 6 kfl w v2r 2 p5g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia he1 d eyn j 39z 8 8us h w7t h p90 1 huq
133 Daňové záväzky a dotácie a 6wv d pow n zo1 c hjx 7bs yx 58i 7 uxv
135 Iné záväzky cr4 w7y ob ubc 4 0p5 0p nit 38 f2k f1 bsu
136 Krátkodobé rezervy p scs u z4t p tyh x bll j l1u y azf o 3x4
137 Zákonné rezervy 5 p8t f qk3
138 Ostatné rezervy v wec 9 mkz e p2s r k0e p v7p
139 Bežné bankové úvery ml hhm h3 5v9 a7 dnd ip grv v uzv 6 d4r
140 Krátkodobé finančné výpomoci hzh jef rd bhc xj onx r2 k90
141 Časové rozlíšenie súčet h5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé p5