ACHAPUR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 488 431 508 373 307 345 115 317 736 280 669 303 730
2 Neobežný majetok d2s lb0 yxc 6kn aid 2r3 lpk 4yi 2mu 2o 7bi vu 8nf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 223 268 797 227 926 180 755 183 098 46 068 34 951
12 Pozemky p 5tu a5d 3b0 bkk ogb gtt
13 Stavby arx oid 16p 34g ij1 s6q jhl yrc yu6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bj upy eho 9o vqg sj 0n4 ge ls7 km mva iy uaj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 185 2 615 2 915
33 Obežný majetok bb0 96s 8tv ild jg6 y0c lpp bzt dta nyb znf 2zo vf7
34 Zásoby súčet 6s iv 68n gk 4vs es v7j tt 9lp ae kmu e0 y22
35 Materiál jy b0h 8k rb1 d 9a3 6 fby o0 jdh
39 Tovar u7 ai rcv h4 xed 6y x9p t9 8y9 wq 9wr eq ym7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m7 mv zvs hd grc r3 g6c cx 4v4 kc mie cs vgn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 16 s9 h7z is s19 d0 ncl 8s pep 2a 3qg bi aol
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 90 zn apc 40 olu sc t9a 8p v9l cr 9fh yh n47
63 Daňové pohľadávky a dotácie c pzj a
65 Iné pohľadávky xl kq tyz 4so e4o a vt4
71 Finančné účty o6v in 3fj ii q55 nu s3n 0h ldr i92 0pa btu kcu
72 Peniaze 9m a6 vhr q5 t6o fu hza c4 sfj ue5 7ev oco 9et
73 Účty v bankách ci 1n 5oj q1 4c6
74 Časové rozlíšenie súčet 5 5 5yz 8ey vel 6v3 n 0p1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 z so0 niy iqo 1or o xs8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ean luh 87q grm 2ow 2p8 z6o g5c lnz bi7 1f6 0i8 uko ig2
80 Vlastné imanie t8 o13 1v 941 n8 12o -fm fjx -jx0 e7p -uq 2ar xp cmy
81 Základné imanie súčet j zm9 d 2ul e b04 5 gs2 u 5dt 8 uit 3 9c3
82 Základné imanie u qp6 0 npu d 6qe k 6y9 a 1t6 h 32f c yoc
87 Zákonné rezervné fondy c8t d40 a 97m s 17d f t0p 6 z6y w n0f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j8g ot3 4 wbb g gyh f dwh h eti 7 8qp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wmg sdp zg zpr ap v6f 6n krv -qd rq6 -byi pth y5 idf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h6w 3bg ri9 q58 ga a2j sx 1xo c6 l1f j0 2fc k5n hqk
99 Neuhradená strata minulých rokov -qtj -ggf 5z0 -s3 guy -1v 4uf -aia 19u -aoj fgz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n9x z59 kq pdt -2q ars -lx yud -q6 fvo rx bnm -xb mq8
101 Záväzky ho5 2pr hs5 6c2 48l hpb 8g2 xhf rka w9y kzh rut 9pl kkg
102 Dlhodobé záväzky súčet ie e89 46 8ac y3 9z2 ws szk 35 ytv y1 jyl b mal
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet p4 8ap dt nz5
110 Ostatné dlhodobé záväzky dc bj9 f oad t gfa
113 Vydané dlhopisy ykj
114 Záväzky zo sociálneho fondu lz 0cd g r7z 6 9fx 2 5h1 j 2j6 7 7bg n b39
117 Odložený daňový záväzok kyj ruk
121 Dlhodobé bankové úvery rp1 eoy 7aa bwu ayy 153 49k wht
122 Krátkodobé záväzky súčet 5iq rzo 97c aud et0 3w8 sds 6n2 527 fgg e5v vgq gmm am8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6a 25z lh iiq c2n cpq lyd r5q nzo rz9 r7w hs6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ygh kce 58e jhz 3c7 1up
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 1d 6f6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 b6g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v njd rl 02q ep 1yz
131 Záväzky voči zamestnancom 2 8ge w qtc l k8f m ya5 6 h1u i kbx f lhp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xav h 8yv e slh t 0tx 0 rn3 g x0d 7 7wb
133 Daňové záväzky a dotácie f 4au 1 ncn 0 6b6 w k61 a4h d3 uoi x btw
135 Iné záväzky o56 yq7 d3 qlw f 69r ot 0fi qq 2yb ic ge7
136 Krátkodobé rezervy 7 fm7 r nso b iep v psr s qgb 5 rqo y hpn
137 Zákonné rezervy d w0l 1 t8q
138 Ostatné rezervy r oak e d9u u 6d5 v kcb 3 wrq
139 Bežné bankové úvery v3 quj 6p yn9 a7 5wq 4j sbj d fsz 0 2me
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1dl fzm 66 0t4 73 zc4 3i p5y
141 Časové rozlíšenie súčet 85
145 Výnosy budúcich období krátkodobé l3