LUMARK tech s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 91 611
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e5y wy1 q30 bx6 vp nt5
3 Tržby z predaja tovaru 2 lmc n nri 5 sg0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q72 jfq
5 Tržby z predaja služieb 100 335 83 589
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m mri 0hd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hx z 1be 1 qsw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xhl sva us7 dkl va ljh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 736 604 2 027
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok br tvo 32 1uf g4 nwa
14 Služby ux hrl 8r jhc nf u04
15 Osobné náklady rh hf4 lm 5q8 kd 2di
16 Mzdové náklady vd ezm 9r xbk uj e6l
18 Náklady na sociálne poistenie 7 497 9 172 6 499
19 Sociálne náklady 0 ojv m 9hj y s11
20 Dane a poplatky k c00 6 vy1 q izo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z v5s 3 gqz g 394
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 910 4 7se
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i 2mj
25 Opravné položky k pohľadávkam n 0dc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hq f d0o hby
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m6 bk7 -om qv5 n gqz
28 Pridaná hodnota ff i8j 22 gtz 6u oi8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 5
39 Výnosové úroky 0 k
41 Ostatné výnosové úroky l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c zf7 h oex l lli
49 Nákladové úroky zlb 4 p42
51 Ostatné nákladové úroky xcr d myb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 lcf i 9bo s jwm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w bmq -4 qae -b ino
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i0 0td -pk dn6 x h59
57 Daň z príjmov 0 dz7 paq
58 Daň z príjmov splatná x k0p 2mu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 107 -22 139 3 977