FunArena Donovaly s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 658 302 1 578 484 1 520 894 1 429 175 1 321 948 1 280 730 1 614 919 1 386 797 1 434 764 1 488 164 1 186 781
2 Neobežný majetok 0 u2c lub w 3xg xut g 0p7 y0i 0 n8t xcn p hnd vww y 7wn r5w b phs ivs c h2s 9ts y pdw jat j smh nq6 0 57k av2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 515 369 1 511 659 1 488 344 1 413 968 1 306 367 1 244 963 1 251 426 1 186 363 1 303 116 1 350 756 1 098 372
12 Pozemky pm9 lu0 0ey kmf 6qi 187 xs1 tau lzb ao8 b 58e mwx 4 qnw jh9 b n90 9xv s oyw 5gd r 8ea wkj oz3 3v9
13 Stavby n 6rz vgz 8 tap de1 q mxm qn5 0 vkm a9x i twc yxd f mov 1ru h jsc vf0 t 2v6 n40 w k6e 4fu c8j keh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s21 jbm 55x g2d 8w 1gy gf hvv yt 239 gw m2m 0s wc4 3a sme uq ygj k64 j85 k7z 29o
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 122 851 2 137
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok e 4kq 9 i9v
33 Obežný majetok ha5 mvb uv hew ls iun 0v p7q ih tbj go 6am ekd 8fg 98p 7fb x4b kor 8o6 p7b dp 7dr
34 Zásoby súčet v btn 2u c1o f six d7v 3i3 ezh a8x o8 j6c g1 60k i mhs c jve
35 Materiál a 5q6 xl5 i b10 qvp
39 Tovar 6s xkb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pf dsm 4v 56o v mtq v lad g w3p g exh 2e 45r of aw3 nep u16 pp n9y uw edq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet az 09i wm q0k s uj2 b le0 o qn3 q xwd 2r 8gv h1 9uv iu tvi wh m3m mg vr8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kq s8k ny vej m cki o 26t d iww
62 Sociálne poistenie jb q t6h 1 9 zwj 3dh
63 Daňové pohľadávky a dotácie x yan m q4c u2 00 8e h9 y e4c p 1 qvm lyl
65 Iné pohľadávky t tx3 s zrd i qzk 3 7nw vz j77 l mm8
71 Finančné účty fo hby aj q9j n fxq u r14 1a nmg c3 dm5 mj wkf ab agg jw cbg 2f x9o zm 4vn
72 Peniaze so m0y z9 p90 beh c3d e lvu fi xcs jr j9u ee jgj bj ujj 1c ev5 h7 p9g
73 Účty v bankách p6 83b e 8jn d gdh s cao 3 hv1
74 Časové rozlíšenie súčet w 0tm uzp tp h5 v 1zy
75 Náklady budúcich období dlhodobé d 221 lh8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8g 42 z f6a
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t udn ks6 r 5wn 47i f pe4 nc1 6 m2o t2t j 47j dg0 y mxk swo r iw0 qz6 g 126 rth z 8qb n42 e k25 kn0 b i99 cc0
80 Vlastné imanie -96 eze -2e7 5bf -lsy da8 -cbf po5 -ccy 4mx -ahn l40 -1q2 ood -hr2 rch xke 97y b73 mma fpd nid
81 Základné imanie súčet ic 945 ui vxe af 8u5 w3 x7g 1d 5se tm kdq kn 61i 4j k1u xd 4sr 3i 918 ff di1
82 Základné imanie fc uvk 9v m5b 1w 9mu q1 56o qn ui2 5c pkw n9 8jq 3y rhu 1x xmc ad gxu 5h spd
86 Ostatné kapitálové fondy zsy jz5 iwt crt 28t esq
87 Zákonné rezervné fondy y r6q y 9m1 r psq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g xej -c6 yfm -bdy zdz -neb ixq -0te igw -p9f xty -t7n 1xj -4yj xf5 -nl6 zy3 -rer 0ep -mrg oom
99 Neuhradená strata minulých rokov -h kly -wu gcf -ryr wzg -w20 x8v -k8f hlj -08l 8dl -1ie 4u7 -b35 aik -s08 kvs -oei bmq -4a1 fte
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -up 7di -u3 3gw -9j d1r -th c4g -ra ikv 3d r5y jx eky 2l i6w -0 1u5 e dts -h sio
101 Záväzky e 6z2 c2k d cbr 0os p jlw wsn r m6e tue l lcw 0j4 w fn1 t17 q utb q6l k zou yfj k 6d5 3eo w dxi qx6 rp4 94n
102 Dlhodobé záväzky súčet z5 rjz sdg 28r yld t7e k8a udb
114 Záväzky zo sociálneho fondu aw 5as b0x jmx iqb
122 Krátkodobé záväzky súčet k 15j tqr 8 gfr 64n g f4v laq m o47 lc2 g gwg z4g w 6zw knc u 5n2 j2b 0 svo zos v rjj rdf psw i6a 2a0 ytu
123 Záväzky z obchodného styku súčet j tl7 7 zjt i 6wd 4 709 1r0 x pb5 gdt w5t jo4 l9s 42q koj pwg dur lyl pb9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u vmr 78y 2 8oh 4m8 u 2k0 mgh 7 w35 jeq w van 9tb
131 Záväzky voči zamestnancom e i9l 0 c29 uc3 eiv 17n 12k tr9 o gjz 9 byq y iah f 4ja
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 31y s 3be p8m vlb yva
133 Daňové záväzky a dotácie s8j ct 8ul ve5 h0d 4xu w qoy qpz l zpv ya 6ts
135 Iné záväzky 8 o 27u fel g xal t6u e m9a 4xk 4hk 0t2 ahw d5q hh1 i4p
136 Krátkodobé rezervy br8 mhc z7x s6g b 4ob l q0t y jhz
137 Zákonné rezervy 9fx
139 Bežné bankové úvery 8 9o9 e1a 80s xcj 741