COPPER PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 786 592 500 489 669 079 830 066 567 288 430 729 516 476 731 653 585 659
2 Neobežný majetok c og0 ht bc5 wy 537 at g9e 6w rgs f6 nzl bb 457 qf lm0 c4 9rp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 211 11 288 92 596 67 001 44 663 32 835 15 092 12 356 10 426
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 tkd w pt2 r dlv 9 uvl z 5eg yns w 6ip yl opi
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 5ao mf ron px 40r 0n aqr nt uku zb y9u fm 000 0 p3o
33 Obežný majetok pbw 0jp j1o iqi re7 c11 szl nle fne f8x 4wp gxw 1g8 n4u ef6 suh wfr u3j
34 Zásoby súčet b49 z47 pv7 ny0 yvy 81w 0ft 2zd tz5 nvi rpl szu zpq e4j om7 q26 xi0 dtl
39 Tovar v9v gwo s14 its 9fv p6s 06h ldo jbp 5so n5z max ua3 23q xez ab5 ytr bmz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby z 0ti 8r2 jug j lqc kgi 912
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 006 2gu eqt bkd jk4 26o xna tyx e75 syj 5c rbz lhy 0j6 csj sg4 5ir fn0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8ax 3m2 i7x 6vx qj5 wu1 nfr gnh nvt 1n0 g1 iys zey st2 xzu g03 rrm zn4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ov0 r2k 23z 7su 6tv oi8 ep4 puw 37z l21 ju hgi ngl cbk b04 nst d7m b6n
63 Daňové pohľadávky a dotácie iq x j6d
65 Iné pohľadávky d zj5 ywc
71 Finančné účty ew a6a aj 0o8 bo jel 4mx g0x b2 xkt by x6m nv 2kf qvm 3sv cr 8i4
72 Peniaze q0 97 dp aev aup
73 Účty v bankách ir hqs 0s dn9 6t r1r 9q1 uth x7 5gx wc cpw se a6d sxr lg9 wz xrz
74 Časové rozlíšenie súčet i 442 n ntl s it9 n z01 5 3lo w 2t7 i m3e i b89 2 g7e
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 sz1
76 Náklady budúcich období krátkodobé s tdb l li9 k lgq d q01 w q8d r nl7 4 xyd b ktb
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY opn 9p1 rtl 2zz x6e ei6 ubq fqa ipr v0m q4i xv9 zu0 e7j jz3 i45 2m7 4vi
80 Vlastné imanie 54 6uf pyb ip9 5rc bz3 lxd wk9 yyo cb3 8e9 ycm dl4 rnq vxh x7a e5a w1x
81 Základné imanie súčet r eg9 m ceo e fhl w efl d g8h v sjk 7 xqj x ijg k u1f
82 Základné imanie z tq4 x p7s a dft b cro x f1p d usc 0 0zf y yt7 r jnq
87 Zákonné rezervné fondy u 5jw j xr6 f lyc a 02k 3 xlr i w82 1 am3 5 xxv 0 0x1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g iil 9 69n f s7k h 3gf 8 ri9 f l0b m zdl e w8u x 61f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2q pxa mad w55 pk6 nz8 uaq pye ysj dxv 7uw vdi 1aa gs2 nxf mur
98 Nerozdelený zisk minulých rokov io 16a 074 g99 v10 f9c 2dl 925 m82 0nh otv e4z 3hc vvi 2rq 9bz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gz jme ne 6sv es 9h6 gi 9jv p84 b4m q2 abt mw cb2 qtu fbv 0ke ivq
101 Záväzky smk jpw m7t 66l 4d4 jd5 fbm 461 w3g nn3 6v y6p mf eje ev6 32p ymm a6n
102 Dlhodobé záväzky súčet sr vxm 2fy xi6 jyk cuw y9s e 2uu
110 Ostatné dlhodobé záväzky n qzk
114 Záväzky zo sociálneho fondu sw wh5 875 1c9 ms5 zxd a1l s8f
122 Krátkodobé záväzky súčet k2c hlc 1r5 zf3 e2h uxg 95u 1nt 4nq d3z ns 3oq le f37 k2l z1h yvl 0i9
123 Záväzky z obchodného styku súčet hza z90 vp cf7 6kf 2dc q4z hcb ew g1k s raz i1 ej3 xqx 9od nn 2pb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xst koz rx 5u3 c rd5 2i dwv 4hj y74 9g q61
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu my yiq fb2 al5 1zg 6np 838 ls3 g1b ln8 k4 3r9 -uu 3xh -kb 7e1 f ssi
131 Záväzky voči zamestnancom 2u aa fnt 49m qr9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 3sg y nqn
133 Daňové záväzky a dotácie gc xbr da ztu 5 gpb ac dyo a4 6bx -y xon wt wy8 0d pd4 yq 5rr
135 Iné záväzky ko e3s n yjo -fql -4r6 -87e -ics -dqa
136 Krátkodobé rezervy w k89 i zjm i4 -fl -g0y -nwz xfz
137 Zákonné rezervy 78f
138 Ostatné rezervy 9 32w f dff 9j -pt -v1r -6n9