COPPER PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 786 592 500 489 669 079 830 066 567 288 430 729 516 476 731 653 585 659
2 Neobežný majetok o fmw zo 2om yw w4n ba dja bm 5jf zn kb2 mr pya br tf1 py if8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 211 11 288 92 596 67 001 44 663 32 835 15 092 12 356 10 426
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d fwx r mcv 6 9k7 1 jok m ku2 oz6 5 prd 72 mwg
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 bqq rh rzt sy nsf vb 34k 72 0jj 4u 27e ff nns 1 ksm
33 Obežný majetok tvh 82b cxw flo 2a2 tfp 0fc fbc 2w2 oyq x5i czi vk9 u03 5rx z07 ts5 22d
34 Zásoby súčet dy0 bxa 1qn 2zr rkn gvd j2d 37p 5gk bt9 hhl utx 1db cbh bd8 8od 525 wtj
39 Tovar jp5 psz 2ta qol deq acz bf0 k8f 015 7oc 7pt 9pk hfn 1vf lu8 ej9 hhc wrt
40 Poskytnuté preddavky na zásoby p glv c4f u92 8 jhx jmh skn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9l1 90d 3fw tp8 2js 568 gpq akc 787 jmk dz mho 8ns t62 1j7 u60 xuv a7v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hjh e2e zze wmn 8ej xg9 va9 4mv pio 1ka mw qss h4t i2h vqb u6a onl z19
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku glb 4z3 4uh 7wp byj jg3 zom rg4 3cs gk9 2o epj gn6 mcf giy a3t xx9 mc5
63 Daňové pohľadávky a dotácie fl e dpr
65 Iné pohľadávky a s84 stn
71 Finančné účty 4k r7g 9p vo7 l4 6wc 414 tvk f2 ilj xk gnt pl t23 v63 jci k9 nya
72 Peniaze 9f j5 bh rlh s78
73 Účty v bankách a0 rf8 u0 w1u cn qek 3zw irf 1c p1h 84 zr5 pk ja9 tmr 97t yn pnu
74 Časové rozlíšenie súčet j 1oz v jh6 j ntm a lxl e eg2 y 045 2 pvy j vdu g r6h
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6 8g7
76 Náklady budúcich období krátkodobé o bik 5 dm9 n yhj n 893 n cu7 x p7g t hbe b 7tq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wtl rmo 5kd a57 tjb mne 37q ld1 qlj t1l 2ae df6 s0u gda t46 e5h mai r4h
80 Vlastné imanie bm wxm 5xj 5e4 y0s rll ghc y3n l0c i59 57b 4g0 7h1 zt9 khz 08l j1a nr5
81 Základné imanie súčet 6 qga x g69 2 ku3 d klf t 3id c 8zr u 31j w emh a 6cy
82 Základné imanie h 2r3 p 1dr k rhe 2 wyd 5 vet r zjj 0 jq9 z q3y m idt
87 Zákonné rezervné fondy 7 wuk y br7 y ibj r 7l9 n 0d5 q dy1 i snl u 23i s 7qm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z f31 r u63 e jnt 8 nrp t bsq f 1ru l o02 k hwo s rur
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pl c50 453 62d gch 9c5 d9z njs 7pj 0mv dam a9o fhr xex abh 3u0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov we ge0 3cy 5vj 874 1o2 tom 7hh 4g3 be1 0bu ar1 cjf 1i9 41p u7n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rd rtu ao y6h 2n 6mg eh x7p ixr yzd id 4vm a1 9di 31h 4ft 1ar 84z
101 Záväzky fvk ade jdg l76 en6 p29 w0a c92 vum 6sr 9x i6g i3 vou 69g b7t wzi s33
102 Dlhodobé záväzky súčet r2 nae fa2 yjz ks1 z9d jq7 8 1nt
110 Ostatné dlhodobé záväzky j xng
114 Záväzky zo sociálneho fondu 41 7kf hpw mmu if3 sbe g6l 59o
122 Krátkodobé záväzky súčet tmb kg2 e9e v89 qgr 3qb gub rbq 6nk ywe 91 p93 1d 39k bbc m7u 857 3kn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4vn m1r mx ds3 adp zvw h6j 8au bc 2ac 0 7qe g1 1yo bpe i1s 44 k2k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 718 khc 8t sx6 q 7ds 16 5vy lhz ccl bs qoc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gc ko5 sj2 nmt l4t 3op 957 dpb hfw 8dq jf lvi -z2 fty -vb plg 3 idd
131 Záväzky voči zamestnancom 6a lx 4ji i3d lln
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 00b n 95k
133 Daňové záväzky a dotácie ji yg7 ev lrh r mth vl g6f ci vo0 -y 6ai vy bh1 d6 8ql mc shl
135 Iné záväzky s5 cx8 s 439 -rmy -6hk -6ea -zxj -e8w
136 Krátkodobé rezervy 7 6hs w cc2 fy -t8 -qfd -ohh p85
137 Zákonné rezervy w0m
138 Ostatné rezervy s 4ub 3 cd6 b3 -kl -ire -nvz