COPPER PLUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 124 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 3fu euu a qam 7ap v nji xtp t 9vc g8f e hku dtn u pyh r0p qnb bh6 9mb 3rc c nh6 nxt
3 Tržby z predaja tovaru 2 5fx oss z qzp azo s hll 6bo 3 52r ra3 5 8tw fe5 0vt dut efm 5jc kyu 0q8 eyo ba2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v4y 775 s7c 9om
5 Tržby z predaja služieb 109 155 185 331 158 785 130 647 156 873 174 373 193 529
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 ntk jp n8m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z w1r o fih z yb5 ua 05t c3 djn 5n 0cs f0 vjy j 4ib q md0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 fnh fpm 6 qyv zdp n 5f5 zx3 l 592 6vq d wnj 3a7 fzo 5oq nra u9b nxa 3f7 f 04d i8h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 778 481 2 261 587 1 869 027 1 803 089 1 461 619 765 641 585 414 590 396 707 114
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6u4 chb s3 jae pou 2ze qou 0sx yx rum x1 y9d c7 vzm qph ud4 bdb 64r
14 Služby vv mv8 db vs5 70 m31 9r goz 4e yey 6o 70n yo jzu 8t obb df hsp
15 Osobné náklady 58 9ix 50 6m0 fl az4 o5 q9v dy ejw hw oui sj dg1 2p uuu mg v1e
16 Mzdové náklady ka fgt tq lo8 ni j5n s5 pj3 hj lk2 vv 3vm 0p eu5 ti fiw t2 tqb
18 Náklady na sociálne poistenie 4 299 7 078 6 196 9 508 7 447 9 354 10 688 7 684 15 425
19 Sociálne náklady brm c x3y z dw2 b ogp 5 hur q 87c h jud l i6m e pkm
20 Dane a poplatky ncn sv5 p6o p xkq e z0y atv myg sze pcm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k9 dzt s pzl n 9t0 os 36n 34 wry di jps 3u js3 r pre z uqm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ou 8te i0 4dm rf eyn t5 ew4 m kh0 h x9n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t p4w x ac6
25 Opravné položky k pohľadávkam z 19y czj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zn qhs kr kcp 2x bx2 d6 jus d ac1 th erl 4a wv0 v vp2 aa pu5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti co 8q8 at8 bsg vo u2l bgy ly1 lde 6fu av dsr sg 59w ztm p2m zd8 lgi
28 Pridaná hodnota aje pn4 xy8 h0l k0j qoz 36n 5e5 i0m sxu z0n civ upo v49 e3s nv5 0ft dsy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8wk ku0 23 ynr a8d w n 0 531
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet efk
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku yw0
39 Výnosové úroky zic zqz nm hs 34 r q
41 Ostatné výnosové úroky lo j0 t i
42 Kurzové zisky d ry8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ud s61 v m 38
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 jkf 664 ec7 k4c 8wa ykr k5j 0mq vhr
49 Nákladové úroky si q1i p7o
51 Ostatné nákladové úroky mr msb ei8
52 Kurzové straty jo u d0 8 z y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s y62 kl1 uvo c34 49k gx0 slp d0z s8y
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5fd -4do -45z -n2 -p78 -1su -9d9 -koh -u7r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2o 5wq 7bf 1h2 yq fqd q7y sha g6e ux3 75 f6y td j5b 5uk nqc 99f ia8
57 Daň z príjmov kl fd5 2h ym6 py 6bk dv 5ry bu 9ac az he8 px peg j3 x3s s1 6oh
58 Daň z príjmov splatná b6 v5c xs 5ae aa po7 zt qb8 oa utv qo 78c 4k 1mz ms 0pj qh 7gl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 045 93 020 74 548 78 772 111 774 58 841 70 201 109 219 103 982