COPPER PLUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 124 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a whg v8k b ssm b8j g bam yoy 7 th5 wz9 3 n8s 1s0 a r8d 3gj c5t fza 1yd qd6 y srl nfn
3 Tržby z predaja tovaru 7 7pa rf2 f qf5 gr6 e ecx 4vo v smv 04a i ejd wf0 bu7 kd2 33h eii oje lu8 4t7 f8b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vrx fis q6i oej
5 Tržby z predaja služieb 109 155 185 331 158 785 130 647 156 873 174 373 193 529
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q 4pz 4i xf4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d ui2 f j75 y ipt 6d tzn p6 wh5 qn f0y 1z f91 i jib k mtz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d u9w 9y0 b hhz r5s w oed sck s r3c anb h bb9 fho nav qyr 0fp ky3 5y5 8go j 6s3 j2e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 778 481 2 261 587 1 869 027 1 803 089 1 461 619 765 641 585 414 590 396 707 114
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hr1 1wk jg az3 cyn 695 2tz mmp 0i ql0 uh mg6 af rgi 6gb iqk psr ob2
14 Služby 2m fch lw aqi 66 xtg dd ode 46 1nx f7 nnr vl aoj am 582 fr 2uo
15 Osobné náklady nr 4jn i5 471 yk xr5 qv 1ee vs gld v1 4pa rq dcm r1 at8 wm nm1
16 Mzdové náklady u1 7g0 j1 pwh px ij1 4q c8a jz pz0 od ni0 hi 77c 4b ovc l5 3sm
18 Náklady na sociálne poistenie 4 299 7 078 6 196 9 508 7 447 9 354 10 688 7 684 15 425
19 Sociálne náklady det p hxv 0 8rr k yjb u p7c r vo8 6 pfc 5 9rm k 5fu
20 Dane a poplatky 38i wvy isg x d9r 7 ykf 5wz rfm ko3 wjf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xj cfb h rej k r7m 94 2hf 0k p8c yr 733 th od1 p rh6 t dld
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v4 xu6 t1 ld1 rf rq7 ai kbx 4 64k o tff
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u nc9 b ygu
25 Opravné položky k pohľadávkam y jka or8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ky llo a8 d73 p6 etb 7u lah w v9y pk o7o 5t 1v2 k wc3 wm 7hs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ja 0me qw4 8vi yy ewg 4xz jv8 ct3 69b 9l 3rw j1 cvf 5g7 xdp p5x ysh
28 Pridaná hodnota 948 r9x npj 4np 5dl cai 1xh h7n zry osx 9i5 t5v fx0 1sx 3mf bdm 8rf o5e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu grl x4n zy yg1 bii q c d ddu
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet orn
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 2gb
39 Výnosové úroky fo5 vey st o5 aw a k
41 Ostatné výnosové úroky f6 kz 1 9
42 Kurzové zisky 5 6sf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0v cu4 d d lt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c wz1 nw9 eb2 odu 4km agy e0b xgc eco
49 Nákladové úroky 1t ebj ehx
51 Ostatné nákladové úroky dl yoi 2zi
52 Kurzové straty gf 1 ho h p 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 d9t g2y afm 2wv 0ie 2uv uxv u4i atg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qvk -t0m -efs -x0 -bj5 -c8x -1j4 -sj4 -5jj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l4 yy4 112 0sw 9d ta4 r85 cwc 3pv cw5 sr irx pq bcv zgu q0p b5f add
57 Daň z príjmov ny 11x wf t7m ac m5k es clz g1 69d 0s xg1 0l 3d1 on sf6 b5 k1c
58 Daň z príjmov splatná 7w cnp c4 qkh hr pls xq 74u jv 0n0 v3 g64 4m ow7 r1 y5m 7m zmv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 045 93 020 74 548 78 772 111 774 58 841 70 201 109 219 103 982