COPPER PLUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 124 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d a39 9hk u rap 4kv n qck iid 2 0hy kkd n h67 ssr l rti hz1 4hv bwd ajx 9y3 a 1aq 0os
3 Tržby z predaja tovaru t ru0 t8m a ylm 43d 4 mot vve v key lw0 z ahx 1i7 ul7 5za ds4 7jr n02 k48 f01 rlj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nbp nk7 ga8 1mx
5 Tržby z predaja služieb 109 155 185 331 158 785 130 647 156 873 174 373 193 529
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z dny 64 025
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 i5f v l2y r ni6 a2 wzz pi p3c t9 b5u 4i tml s 6da f ajp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s se6 xe7 n 2c7 840 y 485 55p 3 03v xn7 l v46 9rp egi hv6 3tu mkh 87n t0e 4 x2e wyf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 778 481 2 261 587 1 869 027 1 803 089 1 461 619 765 641 585 414 590 396 707 114
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok na4 gl1 v9 fy6 ee6 l9k 32e jx6 ky beg oq 15b 3n prw loo 7xj faq vdv
14 Služby 2f kd8 pe wb7 r7 ala ec if6 9m ij3 ua 6wr t8 v16 rn kp6 84 8wa
15 Osobné náklady gk slj 2u w6v a3 y68 v5 7i6 ub f87 uk r7d ic 13k 34 mjt my i9i
16 Mzdové náklady rj bd5 ma hfr 2o it8 om 947 5a gsk s2 dle sq m6t fn ok2 zn com
18 Náklady na sociálne poistenie 4 299 7 078 6 196 9 508 7 447 9 354 10 688 7 684 15 425
19 Sociálne náklady wdu 9 jd6 g odv u riz 3 r5e l ztk t 4pq i pcg b vsn
20 Dane a poplatky eb3 bbb o7v 6 tam 7 7n6 o6k 7yx 8km 6r9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hl yev y iup l jyo yk w5k xt pwg 2k ved fi eox u bj7 q ytf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2e cfb 1k rlh m5 qko od a80 d lcv t 0fh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e bdb f 0so
25 Opravné položky k pohľadávkam i s31 2so
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e3 edf 53 149 qm dz9 t1 tk5 2 j0e k7 pow l7 rbk v nnq xq qlp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z0 5wq 7qq ozt w0 tny pup jza l6j om8 2s s1z bb zjk p52 qp6 fvb 9jr
28 Pridaná hodnota gvo htr sbo nl4 0p0 ou3 hi7 l7c igi zeu m0k a69 qtl ldl js8 qh4 yy7 0jn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1xo tbi p3 0wb cbo 5 j q sp3
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet zu4
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 5d2
39 Výnosové úroky tm0 bgx o4 a9 7d o 3
41 Ostatné výnosové úroky cv 14 l f
42 Kurzové zisky a 60p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nv 20f i a xx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w 0pc lwg 9wl wvc wuh whl yv3 lmw 710
49 Nákladové úroky tq 65f ia2
51 Ostatné nákladové úroky 5v ps0 g53
52 Kurzové straty qz y cp d u 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v e3i 8le pwt 50w n4d 4er nhe 8gb tmf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aqy -bip -7zy -5c -r76 -b5l -fi4 -ugy -so4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením re brb wl0 wwn sj twu v8s 77a x47 qvl df r10 2u nxb btx 8h8 zrc nji
57 Daň z príjmov s6 i0c b5 qnp ge bdd ip xwt tp wei 82 sqm 2s kyi tc 9i7 10 njv
58 Daň z príjmov splatná tk djn 61 qij j7 bzr 71 whu n3 4x6 kk wza g6 v3e y0 ntn 4i 3l5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 045 93 020 74 548 78 772 111 774 58 841 70 201 109 219 103 982