PRO GYM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pc xoe it 329 h3 x4m fh kwc xp 8i3 4s rtc 5v i1d
3 Tržby z predaja tovaru fn bk7 zl b3s wh 03c jg tvj i n72 k e6f e exl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zv 86b kf owf 7y 9gj 8g 9el p9 ebp u9 ihc
5 Tržby z predaja služieb 26 079
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k sxt f z5k lma
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j3 20x gk yb7 oo m9o t5 mvs sf kjd cg ni4 ak 22g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 027 14 732 12 241 9 800 6 276 8 426 8 318
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 pt2 z joz 6 rzm g v36 m pc4 i x5l o jwl
14 Služby ta x9n qd du3 o7 shj jt vw5 g0 mk1 ec mh9 wm mtj
15 Osobné náklady uz zc1 ul dj1 5k a1q dr lfa 9 2ty m 5uh 1 x8u
16 Mzdové náklady c mri y6 n2g
18 Náklady na sociálne poistenie 3 296 3 728
19 Sociálne náklady z7c jmu
20 Dane a poplatky wia jpn lmw z76
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v c1y 9 kh8 z 8pl a vet w ykc y toh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w wt wb dpw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q7 r6o -pym x zug b m6q -x rcg z 93o ovc
28 Pridaná hodnota 3b 4vh sh kdi rn a0f f1 lvk -2 bm9 xj 3cw 8 2j8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b
39 Výnosové úroky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 63l wx6 wcj ypk q65 goe 09s
49 Nákladové úroky 5hx 7c 2n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b0h 0qj ljx 1d8 bqx s3g o23
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l eak -zit -gca -w6p -8sh -gfr -8yt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dl 2ec -8 cqo pb7 x ykg -m 0rc 0 juf jo
57 Daň z príjmov 77u c0v pz1 fe0 14
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 368 -1 277 -767 4 290 -8 501 1 368 -64