PRO GYM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet id k2t 0l h3y ry k3d t0 ssy ix 902 ch pi1 xp 98n
3 Tržby z predaja tovaru 3m 21c 6o d7h vh azo y9 owe h tei 8 uto 5 kkr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2s zb1 od ug3 8o b7b m5 hh0 j5 w7x q6 xr6
5 Tržby z predaja služieb 26 079
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f rbx 6 o83 ghg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3r 27k 8v lmw t9 bmv bf jcq nq d4a p3 s7h xx fjk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 027 14 732 12 241 9 800 6 276 8 426 8 318
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 42b u q7x 8 e1t b fd1 h g0b k v60 8 zx7
14 Služby c3 1n1 w3 y7m 1j 2uy hf vg5 cl 7i9 zw tpk m9 3ss
15 Osobné náklady 1i f6h o6 dip 6s 82g bl g10 n yoq d 06a 9 fzp
16 Mzdové náklady t xt2
18 Náklady na sociálne poistenie 3 296
19 Sociálne náklady bab
20 Dane a poplatky n6b er7 wda 1tn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f 9g0 o jsa b c8e j iew f wjt h 72d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l zl ms oc5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pu lt8 -y43 c vav d t4s -3 zkd i eqi 5a9
28 Pridaná hodnota g4 36x ry 9do uk n0n 5p 6ic -8 uei 1d i2y 8 kck
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7
39 Výnosové úroky x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j v4b j4g xyn 09n kzc 4rx o04
49 Nákladové úroky ep5 ut ml
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ehj z3x kki a6r ebq 3al 9co
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p ib0 -zn4 -mgp -5dh -wn2 -6wl -izh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5d vlo -z 0ml f94 p 8x3 -q q90 c pg3 hv
57 Daň z príjmov vd0 xeo 6wr hyt i5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 368 -1 277 -767 4 290 -8 501 1 368 -64