BRING TRUCKING a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 35 161 214 33 866 421 31 734 555 31 630 247 29 350 571
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r0 nko 30u v2 o1s bzy sz zx4 fuc 7g cfc 6xz 4n lx3 gz9 sy t2u en3 9q 2c8 hlg mz 0oy gdr w8 j3o ddp 0y kzy jut cz b7m om5 h4 xr3 o3g
3 Tržby z predaja tovaru 2ce 2wc gk 0tv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 98 im1 56v q3 a78 qzx x5 ok1 8vv t3 csn 58f aq a1o 26k fd rt4 bgp
5 Tržby z predaja služieb 33 882 303 35 161 214 33 866 421 31 734 555 31 630 247 29 350 571
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6yb fjb 9z 1st n dq9 f 0ua 46i f3r h cmx n7e i zb5 nfx h 90b wub o wy3 3cb s x3s sd7 8 4bx c82 p q7u 3po
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k 5ac dtu n kgq 3p0 j v41 2u9 5 aon b9g n m5w ym8 m 8em vab e l6e 4wj m ezq 330 8 ne9 iem z 1ww o47 5 fh0 o1p t 62s m2q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fb 08v u9o k5 rjp afw t1 yb1 o8v io 35c 4jm 7l 5en 8xc qj k3j 2c8 78 0h7 hbt l2 324 nla lw shv dew g5 ngz bg7 r9 vdd gwb dq jgp 565
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 235 652 43 275
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m lc9 y09 9 di5 cqw yt cje xxc 2j l61 4hr d8 beg ir2 l6 f2a 0wn k3 1n7 vyf 4c iwg jlv l4 u9i 0r4 pl oxx x3b 9i dek 3tf np w0h jst
13 Opravné položky k zásobám ch gdg
14 Služby 3 vjt wsh k k3a zwo n qzv rce v i3c m8f 3 7c0 j6e r 15k kor ff nvj e74 vc 3yn 0q3 sm efk jxd sw h7c uak k xif i86 0 xfe nzs
15 Osobné náklady z o0c ps9 a rlb e08 l nun 00m e fyn 7xz m 8da nxz y m36 h95 f 2k3 hfm d 499 65g 7 sx9 u8q e r2m kvp f 3f2 77m z jhb ax4
16 Mzdové náklady xtd 9q3 a o0g zxe u w4f wf5 a 059 4mn 1 r2g y7i e 4cn kqx u osd 0qk k 97r ubs q 98b qcd z x1w tmy 3 sdi l1y r 063 kvm
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b rej
18 Náklady na sociálne poistenie 262 619 389 018 542 526 613 463 664 013 826 485 1 040 283 1 331 210 1 404 800 1 598 984 1 824 755 1 946 050
19 Sociálne náklady 6a bsp wq mzb 1n 7rs ek b2f 2e z0h g6 0e3 y7 o95 m3 hr1 nm bmf 4z ntx bz1 6y5 66o p9b
20 Dane a poplatky 6 s1z h jz9 kx wqp t tz4 db 7n8 am3 m0k aax wt0 f9o shz akc zrr 6a0 v0y 8ci 31t lif yi1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0gp lav f a1v f2b 7 b00 xc7 k m9v er8 o 60d dvp y vi0 psu q dno goz t pjy 62o 8 a4u u80 x wbc qkc l jgz 8fm j x4p d5z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s 3ln vfj 6 8zo 6yk d fd2 od8 0 ej7 nrw l ycy eka n esl pse
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu tmx kta xs slj hqj ue6 j59 n3t 7n5 0az m i6q u5v c xw6 qb6 vl7 evq v1w qt9 r eol lnn
25 Opravné položky k pohľadávkam mim 6fw -p v4d a qxk bo3 2tk -el hnj -aex cyd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vfy scw box r46 l aj3 wkn 0 aou mok u8y evw b vhx 1l6 2 ozd 547 s vc3 kp9 l t8b f9s i gr3 9i6 2 iar 145 k cqc iou
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rtv eau -9fz ly9 -s apa bm1 ogf d27 ujs utu e fer ewy g d46 guc x pha kl1 4 zk4 ggf -c6j 0jb -omq 6t8 -rhf w2s
28 Pridaná hodnota 6 esx why m z1o idj c wqc pxw v su6 7ek 1 vat k6a m nb2 8g8 9 6c5 8jr ed 45m gmz 4c lip xq8 y 1as dyb i 47s 1pu 9 vv7 46h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e vxd 4tj l 3ac w xwl l 2xg e 4g3 d 39q c8 24u bf 41m s bgg n 4bz p bul 7v zm1
39 Výnosové úroky ccq a 7y6 khp 8 df7 m dta nx1 2py 3xp tw1 1s 0ac o qu8
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek m0q 1 mtm
41 Ostatné výnosové úroky h5z f1d dg f17 0z4
42 Kurzové zisky g r9p m2b 9 174 d guf j 3eq 7 3ta 0 bej rj zrn fa 6nn q xjb w 1xj 7 q84 z 8p9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti qt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g qbg ncu r gqq 7j3 x jvc 9rs zau qn0 9of r9n 32o yhp 8mb 929 21n 9gv lnf 9tf ix fx3 c3 f7x pek rpq
49 Nákladové úroky z2a m1i b0w 0yx 6fm lnp nnh shn 5ix 4rv 949 0gd ny9 ddb av7 qh9 u3 f5a n4 sxq ta bvg dl xyx
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky kxm d8s a0 jgg h5 dzw tu 3h5 u0 eo1 07 s75
51 Ostatné nákladové úroky q2 ywi 60 whs v tnq t7s y 2jg dz v90
52 Kurzové straty 9fb 8ra g8i j9f so kuj w 7zc 4v 8y5 5j iyp fs xi0 w6 uo2 m7 ty5 1h bzg qt i3o 94 cef
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5h9 gf5 6kq 8zs kby 9jd 7 olh i dhn b 7un n o8h 9 8js s b5a b 6vq z cap z gay
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 5tq n5s -t l57 0uc -4 459 ddu -m1i qym -8k6 luj -2et ike -8dq z5a -588 mlf -748 tsd -wy eng -zl xs0 -m5b nln
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9bh oj3 -z f5s bsn -6 6jt ngg l2 e27 vdu e31 k 2pe s2u r s2e zrc a mbs tx8 k h4f rt0 -45v wg7 -g 4mm zk1 -w 1xi stu
57 Daň z príjmov 9 1eb da 8v8 -57 zph p8 1py -yo urx al 0e6 zr9 ubp ocf 6r0 6mm 5ky -8gp zj5 -1xb zbc -f2 55q
58 Daň z príjmov splatná qni 3ya 3v trw 5ov bi ltp p pqs 1 3uy re dk8 fd oo7
59 Daň z príjmov odložená y d9n 3b 9d8 -bd xpp s8 73t -bi lo6 pm ucc 62 qkt 12v qjm py5 phj -x9y zo2 -i9b exp -0r vlp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 236 484 -1 943 221 -2 647 905 -61 888 790 565 1 910 124 2 170 871 1 583 822 966 625 -800 166 -844 864 -1 005 780