MiToK Trans s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
18757/N
Dátum vzniku
10.10.2006
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 10.10.2006 do 17.1.2018)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (od 10.10.2006 do 17.1.2018)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 10.10.2006 do 17.1.2018)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 10.10.2006 do 17.1.2018)
 • zasielateľstvo (od 10.10.2006 do 28.7.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2017 o zrušení spoločnosti MiToK Trans s. r.o. , so sídlom Nám. Sv. Imricha 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 685 046 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou 1 AUTO s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 36 806 242 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118626/B. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.18757/N sa v y m a z á v a dňom 18.01.2018 obchodná spoločnosť MiToK Trans s r.o., IČO: 36 685 046, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou 1 AUTO s.r.o, IČO: 36 806 242 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118626/B na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1109/2017 Nz 39171/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.01.2018. Rozhodnutím spoločníkov spoločnosti MiToK Trans s.r.o. zo dňa 26.10.2017 bolo rozhodnuté aj o zrušení likvidácie ako aj o zmene obchodného mena z MiToK Trans s.r.o. v likvidácii na MiToK Trans s.r.o.
Uložené listiny
 • Oprava a doplnenie rozhodnutia spoločníkov
 • Zmluva o zlúčení
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti
 • Ustanovenie do funkcie likvidátora, súhlas a podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Dodatok č.4
 • SZ
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 2
 • SZ - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ I.
 • Dodatok č. 1
 • Zápisnica z VZ II.
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • ZL
 • KL
 • ŽL
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Milan Benko
 • Prehlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
01.10.2023