MiToK Trans s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 4 336
33 Obežný majetok 9 x0j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 ogt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z ilf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 3pq
63 Daňové pohľadávky a dotácie tz
71 Finančné účty k vn9
72 Peniaze v z02
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 93k
80 Vlastné imanie -jg 7yv -vx fj4 -ao hbu -7j sva
81 Základné imanie súčet x 99h r li8 5 nxv 8 gkx
82 Základné imanie j f3g l 8ad g a7q 3 tf0
87 Zákonné rezervné fondy hfy b0a 82z tse
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 976
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -77 tlc -ax us8 -u8 qta -9g a9c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5c 38f
99 Neuhradená strata minulých rokov -bw k2o -40 dsn -6c v4b -4d 545
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d voz -n fsv -z i95 -w aff
101 Záväzky nf 78z ra wdp an 8gb lw kk2
102 Dlhodobé záväzky súčet i70 m4t 0vx p20
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0m6
122 Krátkodobé záväzky súčet pb 7vq 5f 284 0l xcq l1 2pf
123 Záväzky z obchodného styku súčet nt 4sj 21 ows sl l2c kb h1h
133 Daňové záväzky a dotácie i7q i zga
135 Iné záväzky s 74q c 41p 9 9l2 o 1wm
139 Bežné bankové úvery n 4y2 4 vly 4 lrv n bhe