GGG, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20002/R
Dátum vzniku
21.10.2006
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • zasielateľstvo (od 6.10.2010)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 18.8.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 18.8.2010)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 13.4.2010)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.10.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)v rozsahu voľnej živnosti (od 21.10.2006)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 21.10.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 21.10.2006)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.10.2006)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových správcovských služieb spojených s prenájmom (od 21.10.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 21.10.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 21.10.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2008.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina zo spoločbnosti zo dňa 24.08.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.01.2008
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • ÚZ zakladateľskej listiny
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.01.2008
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa - Juraj Guňovský zo dňa 24.08.2006
 • Podpisový vzor konateľa - JUDr. Boris Guňovský
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za rok 2006 a zápisnica z valného zhromaždenia
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Plnomocenstvo
 • Zápisnica z VZ
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Osvedčenie o živ. oprávnení
 • Živnostenský list
 • Živnostenský list č. OŽP-A /03803-2/CR1 zo dňa 21.09.2006
 • Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 24.08.2006
Dátum aktualizácie
22.11.2022