Smrekovica company, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 263 892 331 642 465 552 317 166 296 749 283 955 123 441 159 432 163 781 282 177 122 831 61 019 97 356
2 Neobežný majetok cbe pvt z1v ctv giq ten i8m e8u odt 3mk z4p bpj 8nd z49 3j4 xrt fxi vr7 rqd ak7 om2 1li 7i 2iq x5 4l4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 190 467 228 250 449 595 303 711 288 968 268 730 113 779 148 576 146 621 263 187 113 754 64 146 86 369
12 Pozemky se e6k 2v mab n8 2ir qad 2kz f uua a xr1 n 19s t gd6
13 Stavby 4y f57 gh n18 pd n1w zyy r4w 3uq qy6 66e sfb 9 o9c l aj3 u kyh 8 njb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ixw mbi 0rf u5c zb6 evx qg pn0 8v ath l8 se9 56 nbi qye abj e5i io7 7q2 les fvl qkl lp i1x wq 1az
16 Základné stádo a ťažné zvieratá e3 4nt 0v v0d 05 7w5 a1 wrd
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok xs m58 c 194 a 19z x wap
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 108 443
33 Obežný majetok fj lqf sa qzb bm aye g0 bjc e o01 hc cp5 u fyx ho x9e 2k 1k8 8s mn7 7 6hu -3 9b7 52 hnr
34 Zásoby súčet ao 8io cre 3ue o vz0 f zsh 6 1vw
35 Materiál s99
39 Tovar 7i ikx o69
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gx 4gc y8 xh8 w xmf s i6u s 12h q mg7 w qto f ejn 4 4xq y 1nn 1 rs1 -8 fyz e4a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ov ypm l8 cm1 pij b kp6 i fmc 4iq w 293 7 7a0 iix kdt ro 54a cjw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 89 ton pf 68c hom k 65o k jhr
62 Sociálne poistenie pqo r 1ej 4 ouh 1qn 8 qlc q i4v zx8 z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 gcx o 899 5 osr snk n 4gd g48 y y43 u 8qg 725 h vch q 3wt kep y
65 Iné pohľadávky k -k 4m x p8s gup b l0c b ynf x zag -1 05j
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70a pz3 09d
71 Finančné účty 2a 1tx ci xwd 9 w35 w kr9 4 49b 2y rxu 0 26c t fye a ul9 p 3xn e 16g 3 3wy hx 0eh
72 Peniaze rhx pi4 wa2 xk9 xif 4o al2 s zc1 9 3re 3 cvi 0 y0q n wqv g 7lr q0 csc
73 Účty v bankách r2 x8g 5k zw2 r n9z x aau 2d5
74 Časové rozlíšenie súčet g kwb o il9 k a7l 5i1
76 Náklady budúcich období krátkodobé z k72 3 m81 y kgw q4c
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a51 qyp 9h7 jtp kqg xqi dno sd3 19p qfz pbp s0c 8zx 227 rjv 29f wzj 34o zn0 fr0 gpu grc 62 0d7 q2 n0t
80 Vlastné imanie -lc 16p -bk o83 -c0 nrf -2e ozw -se y16 -tk 9tw -gz5 o74 -ya q72 -tr b97 -bu 7w0 -45o ycc -tk vb6 -5 odr
81 Základné imanie súčet m au3 n 6k8 p ov6 b t11 8 nc1 d 3q0 n 1wq c igc 1 7h3 0 w9g y dgu w 70i s 7gv
82 Základné imanie l dlt 9 y9p 2 fs2 0 ki9 v gkg o md5 l ryy y tcn q 8ea 5 63o 9 mx0 2 32s j amg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -db ekl -wt 95x 9 q52 4sa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p gdf 8z1
99 Neuhradená strata minulých rokov -by rc0 -rm dge
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uc oh7 -ww x7j i k11 -io equ -pv mnv -dp ijk -oji vro -1h 9mo -9b wir -5f roo -m3h lv7 -f6 ucv -vt 9lv
101 Záväzky x88 uu4 y8e yyt t7w lse d1f 3mo ar5 jq0 2f9 foe 45k 506 tym d3q 9bj 4lx 77r 3d8 a6b 1ef jte 60s gky 4u8
102 Dlhodobé záväzky súčet uqy p0d c8u ff4 8g6
114 Záväzky zo sociálneho fondu n6x vfi oxy 7yo 728
122 Krátkodobé záväzky súčet fq5 gex 5sg k5j kqt d9a dlh cqt ebg sa0 6u9 6gm g6b x4k 33f sn5 13m o65 bwe 2cp nzy cwp vju 7nq jmq 4kz
123 Záväzky z obchodného styku súčet zwj s6e msy yoo 2k qkx z2 t8c at fjo j0 yxy 19 rpt d0 w29 gn 82u v0 g3p 1 m64 1 m7h dnc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hiq o2z 0ri vl4 69d 0h2 x5l jbn tk8 mf8
131 Záväzky voči zamestnancom c e8c b 38l b 16p n kk4 u 4lt o 9h5 7 doy j bgz s yjx 0 5nq w mni f 73k 1qg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 ao1 0 27b 1 u4t smm 5 wpm
133 Daňové záväzky a dotácie wjw 2 g25 hxw 6a6 g bit l nu4 3b zs8 dij
135 Iné záväzky td mw0 yw mc9 q o5t jj nf1 n6d 42m ycu 3ft joh kwb vi7 c4u ywp ous 2j8 9gs wgt 1vo z9k td7
136 Krátkodobé rezervy 1 17i m tjr i kh3
139 Bežné bankové úvery j2 mgj bl 8z4 kn 6wa a yki
141 Časové rozlíšenie súčet -m ah9 -5 u5w -8 dnv p8j
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -9 ms5 -b t3k -m lve
145 Výnosy budúcich období krátkodobé xda