Lesy Smolník, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18933/V
Dátum vzniku
10.11.2006
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
13 278,00 €
Predmety činnosti
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 20.2.2008)
 • usporiadanie diskoték a spoločenských podujatí (od 31.10.2007)
 • reštauračná a pohostinská činnosť (od 31.10.2007)
 • hotely s možnosťou stravovania (od 31.10.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 31.10.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 31.10.2007)
 • lesnícka činnosť (od 31.10.2007)
 • hospodárenie v lesoch podľa lesného hospodárskeho plánu (od 31.10.2007)
 • služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - porez dreva (pilčícke práce, približovanie dreva, manipulácia s drevom, čistenie lesa) (od 31.10.2007)
 • čistenie priekop, lesných ciest (od 31.10.2007)
 • odvodňovanie lesných ciest (od 31.10.2007)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 31.10.2007)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 31.10.2007)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 10.11.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 10.11.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 10.11.2006)
 • úprava a údržba verejných priestranstiev a záhrad (od 10.11.2006)
 • výsadba a údržba zelene a okrasných rastlín (od 10.11.2006)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 10.11.2006)
 • služby s mechanizmami (od 10.11.2006)
 • demolácie, búracie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (od 10.11.2006)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 10.11.2006)
 • prevádzkovanie lyžiarského vleku (od 10.11.2006)
 • prenájom športového náradia (od 10.11.2006)
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 10.11.2006)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 10.11.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 10.11.2006)
 • maliarske a natieračské práce (od 10.11.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Obec Smolník
  Vklad: 13 278,00 €
  Splatené: 13 278,00 €
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností). Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Alžbetin dom, spol. s r.o. Sídlo: Smolník 10 Smolník 055 66 IČO: 36 201 154
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Podpisový vzor konateľa - Novotný.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, Prezenčná listina
 • Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
 • Podpisový vzor konateľa - Radoslav Dlugoš
 • Úplné znenie ZL
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012
 • Vyhlásenie správcu vkladu a konateľa
 • Podpisový vzor konateľa : Ing. Antoním Cicoň
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Účtovná závierka 2011
 • podpisový vzor - PhDr.Margita Brutovská
 • zápisnica z MVZ
 • dodatok k ZL
 • úplné znenie ZL
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor – J. Kačmár
 • Dodatok k SZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Notárska zápisnica č. N 297/2007, Nz 41970/2007, NCRls 41652/2007
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2007/01068-2/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2007/01068-3/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2007/01068-4/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2007/01068-5/CR1
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2007/01068-6/CR1
 • Notárska zápisnica č. N 295/2007, Nz 41955/2007, NCRls 41639/2007
 • Koncesná listina OŽP-R/2007/00052-2/CR1
 • Stanovy
 • Podpisový vzor: J. Kačmár
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Živnostenský list č. OŽP-R/2006/01092-2/CR1
 • Úradný záznam č. OŽP-R/2006/01190-2/CR1
Dátum aktualizácie
19.05.2023