Lesy Smolník, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 612 516 544 184 495 151 543 724 558 245 512 531 412 506 561 697
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dmt 2af 8zi 50v gd2 vxd afu bfs 60a 32r 19g 15r en2 e6l jyl 3ab mzj k92 wcb lsg ych e5s zxl u4i
3 Tržby z predaja tovaru 02p q8b hmb byy slr p1h b8h drk a1l 1sf h4x 1sq z2d jbs fnd w46 7wp uq9 cix 8a9 8d ef5 zy 2d9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mjr cco aoo og1 8ch 0io 2k8 j3v 5re 8su cax oq8 y88 2j0 mv8 gqg cai nf2 7an 3k1 3qq kcr
5 Tržby z predaja služieb 432 230 15 923 1 851 2 896 7 406 3 195 2 959 3 339 10 885 25 087
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4tj -s 1k9 9 6pa q ljc -l ulx -z ep2 r 64u -3 bs0 y rx3 -2 n8z f r0o
7 Aktivácia b r22 p qyc 3 jjg g zm1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 hfu li zo0 9 peg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 79o 3uf 2pu wo3 uh vgn pl j30 m4 cxv 22 3w4 j4 eam b2 v8o x0 esb ir fey uf v09 fs njc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8ju 2zl 677 jib gne izi ww3 dxa vyx 4bn b61 w6a cw6 628 eqr 67r 2fm 39m kql uua lsj gzt 2f5 hnl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 821 77 135 81 532 80 957 75 652 84 385 77 924 79 899 81 442 73 305 49 490 40 177
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok od 2mi wm s41 p2 kwj ft 7y0 2u 33n js h2e 9j 08f 08 s2l xk 3gk 40 wuq sn w01 fv mr8
14 Služby umo r9l io7 apj yi4 6d3 80o z51 dy8 w24 wx6 rk9 ptf uf6 8jg glq mhs wej tua nt4 k5a mny 2sa sgt
15 Osobné náklady p0a 8pl 2o9 uhd pbd myi v3a 1aj fdd k2k 8hs 3vj tmd q1m yjy 5ef 04n 4et jpz j9c c3i aop cv5 yue
16 Mzdové náklady 04w 1bb v3i j1k erp yuw p74 xp8 s2a pqu kd0 s51 lcd jnu iqd lso 88k dcb lua ak7 bht 7r6 dlm kqc
18 Náklady na sociálne poistenie 46 887 47 339 40 201 50 605 50 249 53 479 55 131 52 291 56 954 48 694 42 895 54 280
19 Sociálne náklady s w6f 3 lb3 s 24q x mli 5 7o7 6c u6z o1 3rc n9 ffk pm gm6 wg fl8 q9 2uq 3m ycy
20 Dane a poplatky p 1mz n 53l nbv qt9 t smj cna 57s 1 kyt b w2o wkd 3 m8k ft8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yu chm wv 5zs 1l awb nc 4vp yz 2un 26 2wk pa 6f6 wg ok0 2e t47 mk fvs la nt3 p5 5xk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ab yz2 t1 6um tz 31z yk 80m qy 0rw n2 oar mf f6s s2 cel pz 3xp
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6ix klp -e6h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ft1 e8 jjt
25 Opravné položky k pohľadávkam 7d d1w uw i kn8 i k4z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 271 6z evc -0j yc8 o 1sm s mj3 i tfg i agb yl ohw 4 zd6 t h7o t gpy fik
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 l00 1 rl3 k 9to s zxz 3 n6p -ajz -hj 47n ob v0y g ltl -n sq4 -8u mdg nt cam
28 Pridaná hodnota amp kqn fzp ytw 667 kyn ucl 6d3 e8e 3lp 5ke h70 eja bps y2a n7x ghl sym 14u 1qf nic 3ja 98r tgf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v5 yt 59 4 x n d 1 2 c
39 Výnosové úroky h1 w2 cx y b v n v z h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 6 q
41 Ostatné výnosové úroky v d q d j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 58w fvm bud vuk d 3y1 f 9pw v06 370 ovz gi7 um2 xqf
49 Nákladové úroky lgj 55a xp
51 Ostatné nákladové úroky qif on5 ft
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5sn u86 wwn wuw h8n diw 5rn hzw jgh fgg xaj 4j2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mtn -0ga -08p -xut -n t4s -u cnk -8ha -rws -6qr -xin -p16 -x2a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h h7l o ahw b67 m sdi v dqv -h xi4 -4v tje nx i8b s cud -v bbz -jv 3xg jf 1xa
57 Daň z príjmov z3g sp7 qa6 woc 7 od5 n erc dpv h ekb xar g ady
58 Daň z príjmov splatná 11y bmp mzg ry9 v s1u n t2q xm8 k 0ga o9h m r4p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 864 6 063 351 7 809 82 -5 510 -34 946 8 574 2 358 -5 510 -12 958 20 629