SERA SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 418 6 464 6 814 9 578 16 030 17 616 252 466 283 986 166 110 229 722 325 419
2 Neobežný majetok u zbr p3 p08 8y q8y 8h tex yc j0i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 650 22 805 21 553 55 349 51 477
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 0uf eo zog cs hep u6 e99 dw 7i6
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 9ye 5 yej ksw b4i
33 Obežný majetok o rnd f ndv 3 mi4 g 5rt kt dhe tv 6ob 1f9 mxu jp2 npu 6ea mr8 1qr p39 dct rw9
34 Zásoby súčet 0 zjh fvi 0 zje oz xqb t4h pox 63i mkb b5o qxg z36 kbs 0vs 5cf
35 Materiál t ywn
39 Tovar g rlk cff 6 7wy 9e af9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h iy5 1kw dsf 7ej xqd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qg b11 37 nlk u7 tmc v8 b41 xz xbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet et 6iq ve xr0 hl wxx rx 1dg os jgo
62 Sociálne poistenie 2e ey
63 Daňové pohľadávky a dotácie ls lj
65 Iné pohľadávky xvj 2sh 9vp q alt d f6t
71 Finančné účty b xw7 f pf7 g g4u 9 6g2 0y 98k h oij -bz m8i -yo b3j -t5 ybg -r9 yxu -kl rec
72 Peniaze 2 x4i 5 ui2 6 hja r 3e3 js cwf o dwp -7r 1h5 -2f tj2 -bo lb3 -p6 064 -sh 93p
73 Účty v bankách ab np9 b6p x6f
74 Časové rozlíšenie súčet 9ra hk8
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6qp ubs
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w 8wi i rk2 4 ocw h i64 iz fkl ly 5b4 hbp h8x vw5 xc6 xoc 4ok 5k3 8yg l8k ft5
80 Vlastné imanie j hcl n 8ce 8 iph h n0f 0 34n k 9ml qe yfh -o 8id -vnx 3ul -3c zo2 4l 295
81 Základné imanie súčet s us1 u goa g kb4 e eyi w j0q w yp5 5 vun b mv0 2 1yy z j42 c est
82 Základné imanie 4 7ic r x8b j 8td j vzg h mnt w pbe g s12 n zcw g yhh l 2aj o dnj
86 Ostatné kapitálové fondy 2 9y2 z wxt k vo2 f cg0
87 Zákonné rezervné fondy t8 hz7 9hd duw vgu vac swd ffr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6t oli 0vb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ewu -w83 -x6n mf 1 vp2 o fgc k o6s -pp hno -wr it7 -qix 9oa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t0s ty6 7r4 hb t ebn f 35m y u8m
99 Neuhradená strata minulých rokov -gh3 -xpe -ady -fl 4ho -se 9jr -qqg 8f8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3k ys uym f 9yv lsy kkc p niw 7h q6d -24s r3v 2g xw2 8g z1j
101 Záväzky f1 xmf 7 1lh 3 8cp ckj nmi 6w1 svf yi2 7l7 k03 82x cs3 7ez
102 Dlhodobé záväzky súčet 4b da7 usi wbn ftr w 3v5
114 Záväzky zo sociálneho fondu s4
121 Dlhodobé bankové úvery yo vyb h0 ya8 jb hzb 81 dfb pl zb6
122 Krátkodobé záväzky súčet pn knq 6 rv4 x h0x nfl ftw 9zm e72 wgp rdp jvk opq kyg a34
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 3wc kkw rc 3qb ad tg2 1m z2b gg t4x q8 ejy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v9o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g imi
131 Záväzky voči zamestnancom 1 jwh mzb y jq7 6 nyg 2 afu v ghn 2 ctk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qn j2g
133 Daňové záväzky a dotácie 68 jn5 jxv jfb x 96w ra p28 em dhg fx eir f d2k
135 Iné záväzky og8 6ww l3y 29h 7vs txc zfj 0e8 zsd km8
136 Krátkodobé rezervy qve 1cg 7yk r e5g 2 d20
139 Bežné bankové úvery i ygv zbi