SERA SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 418 6 464 6 814 9 578 16 030 17 616 252 466 283 986 166 110 229 722 325 419
2 Neobežný majetok y h4a ua d23 nq rg2 iv p0j 0i ulr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 650 22 805 21 553 55 349 51 477
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 ljk 9v dur kn uc9 k7 914 gf cs9
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok r h50 w 9th 0lk 8y1
33 Obežný majetok 7 uul 7 q75 r 6xm p jr7 90 9ry 3n 1c1 f4c 244 h1j lkm 5ep 6t6 u1p s2s qa0 gcw
34 Zásoby súčet 1 s8c hxp 5 cfq vs xp2 1zh mer zed mow 6kg o1l mji mgt vfv kn4
35 Materiál n t2m
39 Tovar x jal 3cc 7 uhx cl tbm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a bot 0ux 6gn v0o hgg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet un 220 zc 7cy ln 5ni 5h zw2 l8 uzx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yh 2ba dk f6o jx w0y ll 37r rr 9jb
62 Sociálne poistenie z5 xb
63 Daňové pohľadávky a dotácie f1 jb
65 Iné pohľadávky 2p0 yl8 lh1 3 slr 9 8zz
71 Finančné účty 6 x2r p iaa z ttg r km2 y5 e7m 9 ptd -fa apb -t1 0df -za zsq -vp 873 -0z 8a9
72 Peniaze 0 ouh j ffq k z2e u jyj z5 2xp 5 bxf -it xr3 -u5 xhc -nk omc -e0 ig7 -12 b50
73 Účty v bankách j2 di4 w8d 3dn
74 Časové rozlíšenie súčet 1kf 11p
75 Náklady budúcich období dlhodobé 308 xfv
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i wn5 a emf 5 sq3 b mag cw 6ch 7g au0 rd4 hkk a6q 9p9 ygc 6j3 k03 t8i t92 bzd
80 Vlastné imanie 0 yw0 r ewm 4 htv p c12 d mqa 7 8rl q0 644 -d i0l -fkk w33 -nq i7w yl m6i
81 Základné imanie súčet f wc5 m qa3 a iao z 4o0 s 7av y czf r 3rn e kc7 w vs3 v vmq y h4o
82 Základné imanie z 6gp h hv1 8 0z7 d hqh e ld9 j 991 3 v6a 6 wsw b cm3 x chu z min
86 Ostatné kapitálové fondy 7 bkg i 4a9 j vga c eco
87 Zákonné rezervné fondy qx p0k tsu hlx gte fan flf arr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yx qaa 7bf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -obz -p6s -0wx qh 8 1og q 0c3 t cyq -tt x7o -to 5i8 -t9q n5w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rlz wf2 z6h 1u b 6ot b 26s n vrv
99 Neuhradená strata minulých rokov -846 -8ug -pm5 -9s vr6 -q8 5od -x8w 9mk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ld 3h joh 9 gg5 t6e 40f n 4ax np fit -3qk 5yz f0 kfh jh jf4
101 Záväzky 5m orv m v6l 6 t2c xti 2jp j5m f2z 76z msv 2wg z09 psw ndx
102 Dlhodobé záväzky súčet j6 rlm zjh w3k 79f l a8m
114 Záväzky zo sociálneho fondu hy
121 Dlhodobé bankové úvery 5r 5v0 eb zns hl 5n8 6q w9z dv 1jt
122 Krátkodobé záväzky súčet 7p vxo d 9n4 j 2qv t67 e66 70h nhm vvo 5dw ep8 rg4 g39 0ak
123 Záväzky z obchodného styku súčet b rqo rok gh f6v lz rez ur j03 pr g97 8p ff8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qw6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o 9vf
131 Záväzky voči zamestnancom h spu yy2 4 41d 1 sjb t jsh 1 fzh y d2s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ls r1e
133 Daňové záväzky a dotácie 3t 3cq kc3 7sy y 9fq jr 01c sm 1l8 jw tih w j0o
135 Iné záväzky d99 qfk tay i3h exl 140 5oh et8 lao y81
136 Krátkodobé rezervy bws slz ke6 7 uvm f caj
139 Bežné bankové úvery j 003 i38