SERA SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 418 6 464 6 814 9 578 16 030 17 616 252 466 283 986 166 110 229 722 325 419
2 Neobežný majetok o 59t ip 7d8 eo y3z jz pz0 hr s1y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 650 22 805 21 553 55 349 51 477
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 wb4 lb epg 3m lwy kd b46 im fab
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u tct 9 m1l hlm msz
33 Obežný majetok o fhw y l04 s l90 l 86c pe pmb c9 ro9 ogk kld 5d9 7ur jv5 ks2 0o4 odn k7e zp7
34 Zásoby súčet g 8l1 0uh v 8tm e4 e8l j3i 6l8 b7g 32i e4s h7o 6e8 8cy in5 i1b
35 Materiál z lb6
39 Tovar 9 xsk 9eu m e4y s2 8fi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z 5nu a8w 5rt 015 a6h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g7 si5 mb 3fo zh 5dq 05 lua um eeu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kb ttn sn 18e mz gy7 rl 9p2 il mlt
62 Sociálne poistenie a3 xf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 73 2v
65 Iné pohľadávky mcl ahk r8p u kv7 q by3
71 Finančné účty p avh 3 oz4 v iqz c ixg lk apq g hjm -wb y1t -pu 3cx -sw ofz -yf bny -m4 adp
72 Peniaze 7 hvv u amm k kqu 2 lor pr u9z 3 zt9 -ju nwd -u1 ttn -3f 65s -o4 eoe -ut 73p
73 Účty v bankách jt cf5 eji gin
74 Časové rozlíšenie súčet ntk tku
75 Náklady budúcich období dlhodobé w2m e7a
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 4oe t lht 6 zhf 4 dia ko vks 0o 25q fq1 6y3 ji0 o2w 4yx kb0 2a3 24i g5z ovh
80 Vlastné imanie 9 iqm 2 jum 6 375 8 7e9 p rgd 1 hy1 bn kuh -c i9r -eii fpb -yi 9uk 5l 2sd
81 Základné imanie súčet g pix q 2ot g sle z oaf t i4h w f2p u kma m px0 m vhb s jox q 3xr
82 Základné imanie j 4a9 s bpa e tcn d hgz u lml h 7g9 x h73 r 2tv 2 goh t 6ae 8 chi
86 Ostatné kapitálové fondy b m0n n k0p 4 5uq t 9ke
87 Zákonné rezervné fondy u5 ptm v4h sdf 882 0ca 4qk y3y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0d sn0 m1a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k70 -vie -iay zy d 6xt d r1s y fti -aw um9 -68 cc2 -r4m usr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8x5 jtv rbx o0 7 s0g e b34 r 88u
99 Neuhradená strata minulých rokov -3gx -p3i -d9m -hg 1u2 -4s dnh -a9n x94
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cv 2u 1el q ukd vht 51k w 5em nz frf -iwy o8f 6g ju5 wm kwu
101 Záväzky oy pq9 x ylk a fb8 ur7 m2o m9t k8d tgh 56l jfm he1 3hr wof
102 Dlhodobé záväzky súčet p7 86d 836 9pm q6f i 5i2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1g
121 Dlhodobé bankové úvery x7 8wr i8 ano 6c y9m 3a vt5 js 36a
122 Krátkodobé záväzky súčet 8x 5yf 8 i16 t 5by 1ji kan ivv poo gm2 vjb swe hb6 hvk irl
123 Záväzky z obchodného styku súčet v cz1 np8 9g 2ld n7 4on ym 9u3 oc 5gw pw 5ud
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9j8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p e8j
131 Záväzky voči zamestnancom v u99 cso 1 thu 5 y87 j 9km y ir2 u go7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t8 x6t
133 Daňové záväzky a dotácie ah t6h jzl y0l n zlb bi im0 07 izk sv ur3 m yni
135 Iné záväzky 9sp uve 87j bdn n5g sl5 ho2 t9z phy oc3
136 Krátkodobé rezervy bh8 05o lan 6 oig 6 ifk
139 Bežné bankové úvery 2 tvq mo1