SERA SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 330
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 992 e y2j gr 5no ye 382 xj 5d3 0ka yyf dte lnu p7d yau c1y d82 tee qa1
3 Tržby z predaja tovaru b53 wu 7vw nz 5f1 25 krf 98z 13a sep 59s 7fl 32x ow5 0r6 i47 jjs
5 Tržby z predaja služieb 1 150 30 30 368 883 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y m1u il
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rob 9cm u vym g 7wq hng
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h kd5 ajx 8b huy kc rnc 47 rmw oed uoo 8ll fg3 dhm 6c3 fca ydu suh a48
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37 452 33 282 27 999 209 940 335 152 363 005 319 709 323 244
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok go so cj lcr cy 7cj p1 s7m qy lpz 3l awi
14 Služby 0 814 4rf i o51 k vo0 8 lmy 8b xmk jr q1b lh 7ln ti 63v wl soi
15 Osobné náklady 5 dsw 6p k2v ky fzq cx 3zw 8n pek 74 xl8 l4 tkk
16 Mzdové náklady z 6vb w v26
18 Náklady na sociálne poistenie 61 2 922
19 Sociálne náklady 8n
20 Dane a poplatky 49b 83t 9 ed3 8 8c1 o u02 z u2t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y 1m3 e 3xj 6 mj3 ff juh yr 8l9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b2 4 0 n6t h 479 lmf w3p b 1kj 7 5p5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p 8t cyl x 2ie 5 ncr r v4c b 5po qk n26 -vi fqr i1 mgp m5 xeb
28 Pridaná hodnota -6 xq qwl a cv9 h 18z 90 oo9 vy 9ce 5a 5uq g0 64l w0 524 znq im5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7w
42 Kurzové zisky cp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 71 qg wog 40e 3sx w sw8 kf 03d 19 25b lq 8ld c ozz
49 Nákladové úroky cj t cb4 ce sz0 v lsa o a0y q zhw
51 Ostatné nákladové úroky 7u
52 Kurzové straty fi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xr vm 7qm 2ws qgk pt5 n 3qk a f87 1 wqy x tzb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n2 -vr -qfn -3vp -y75 -z udu -2w ri4 -gk c7s -cn o0a -j jgq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sd 7z ktp f olg ey1 09r x 28t 72 dyy -0x2 4zf f4 g84 47 79p
57 Daň z príjmov 68 1zo nj 1oj f ccu 7 j2m 5 bnq m iiu g k1f
58 Daň z príjmov splatná 27 wfv 2p ud2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 46 283 2 044 187 374 3 709 14 252 -105 465 21 188 23 926