SERA SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 330
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2aw 4 xsw ic xi4 ga bsf vc 14d tlh 95p vpk 8mc rfo 3bg 5ix v03 t0w g2q
3 Tržby z predaja tovaru 20w 8e pma ul 290 fd wce 7by 6qy 0mj omu uzs j7z ptc khh 5po 0tf
5 Tržby z predaja služieb 1 150 30 30 368 883 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j erx 01
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h47 7x1 w xnq j lue fkv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v o8f z0d cy 1yh 38 7qa b7 f19 llt mjm xn5 l06 p1r s09 gec 1a3 1e3 zru
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37 452 33 282 27 999 209 940 335 152 363 005 319 709 323 244
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xx 1p ck 22d o0 7t0 o4 ilv xt mw2 h8 4md
14 Služby v ri5 6kp 0 e00 7 120 n 48y zm 0tk q3 3rv so qup 3z un4 ec 1sl
15 Osobné náklady e kbn pj xuu os s01 3n prb qt dgh 1w 1xg ay 8jn
16 Mzdové náklady 6 wgj 3 edh
18 Náklady na sociálne poistenie 61 2 922
19 Sociálne náklady lf
20 Dane a poplatky lfd mf5 c v7n 5 tbo s 6zp v fku
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t 28h j ldv c zmi eu r3a oh wst
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 31 t w hiy x qzj o9e 6wp p c43 v ml2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z wf bhk z v69 o nvp o eaw g uyh 98 5lt -8w k4l by tjv 7r n67
28 Pridaná hodnota -7 ae li4 v u3z 6 80z a1 ro9 2p r06 ah r30 m7 dht jf jso 37g zrw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hz
42 Kurzové zisky 4p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ai ui iky zvv je2 x 82l qz o8v ap bqo ct eaf i 0mw
49 Nákladové úroky mk w z0t ly h4r l 4rb u 8c7 9 ixd
51 Ostatné nákladové úroky 6f
52 Kurzové straty 3u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kv dd yvr 80j fee 4r9 c s1e r 51y q uyt 8 h35
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -88 -cq -4jf -vuo -mwu -b 5ht -33 9ey -un wo2 -mp l49 -h d9w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3n od spn e y62 gpl kx4 x k9t 6i 1iu -psp 7kt g3 556 kw 56z
57 Daň z príjmov js w4o l6 v1q f jmz t r9m 3 kal 3 7ab 6 1g6
58 Daň z príjmov splatná fp 6x2 gh duo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 46 283 2 044 187 374 3 709 14 252 -105 465 21 188 23 926