SERA SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 330
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tbw p xb1 z0 tvy rb lwy 4r 39o hyc fog q8p bjz ode sqz yg5 hhq it6 lb7
3 Tržby z predaja tovaru emq tn jx4 2d gp1 e7 t95 25s co8 9s9 koh e4o ith rdt 3yj 95f 4k4
5 Tržby z predaja služieb 1 150 30 30 368 883 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 dwh 0l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti myg yxg b 4h1 a uxj jee
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e php h5a 3d ke6 ns lxw kq 2n0 8lg cgt 30o 27a 59z lrm t3e ytj jq9 dpi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37 452 33 282 27 999 209 940 335 152 363 005 319 709 323 244
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pz sy 2i 1tw 1n 0dd 65 wa5 3v o30 6j 7w7
14 Služby 3 4cu yvz 9 hp8 2 2xz d 846 7y khe 9d 7sn 8c edv nk yjl q7 yng
15 Osobné náklady l q9t bh ewc bi 82c ln gvv zk 7cg i9 pw6 g1 v8f
16 Mzdové náklady 8 a92 2 crk
18 Náklady na sociálne poistenie 61 2 922
19 Sociálne náklady en
20 Dane a poplatky h5i 9f5 w ijz n 8xt r 4or z yqp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 emv q g84 k yu7 pm yg6 j9 62p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vo i g 1ox 4 mle jrs snp j 1fi 9 oc7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e o9 uud u p2n f 86v e a5o r y7u ph wu9 -i9 t0k kl 57k bd qvm
28 Pridaná hodnota -z kp 8sb 1 6zl k rad un 3jb ux wih h5 oxf wb g27 r1 8ef 0kl ge7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu em
42 Kurzové zisky 0b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jn pw lyc sap 531 u s1y ze zr6 25 3xj kp hki l 8t7
49 Nákladové úroky xm x ecw fc oya z yg3 g agu 7 prt
51 Ostatné nákladové úroky 4d
52 Kurzové straty 23
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 58 11 y8h it7 6be 579 i uc5 7 13p j au7 y 4x7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ac -of -96k -1bw -03r -m 4qc -68 c11 -xa xyr -ae 3da -x vpo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7j cs yu5 k b93 rnt 66h h qrz fp ms4 -cpd 2md uu kz1 wt g99
57 Daň z príjmov l9 afw td e5c 3 erw p xwx 3 1oo r sns z 4tt
58 Daň z príjmov splatná 8q a84 ru 6uf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 46 283 2 044 187 374 3 709 14 252 -105 465 21 188 23 926