K-GLOBAL, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18942/N
Dátum vzniku
15.11.2006
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
15 640,00 €
Predmety činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby z maďarského jazyka (od 12.8.2016)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 13.10.2009)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (od 15.11.2006)
 • reklamná činnosť (od 15.11.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.11.2006)
 • skladovanie tovaru (od 15.11.2006)
 • upratovacie služby (od 15.11.2006)
 • sprostredkovanie dopravy, prepravy tovaru (od 15.11.2006)
 • nájom a prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov (od 15.11.2006)
 • usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských podujatí, hudobných, diskotékových, varietných a estrádnych programov (od 15.11.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Henrieta Kissová
  Pražské nám. 34
  94603 Kolárovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.11.2006
Uložené listiny
 • PV
 • Účtovná závierka r.2006, zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2007, zápisnica
 • Rozhodnutie o premene
 • Zápisnica z VZ
 • Výpis zo ŽR
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • osvedčenie na podnikanie
 • zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných .zep
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Listina prítomných
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
06.06.2020