K-GLOBAL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 104 844 181 955 227 912 133 846 137 745 120 513 145 001 181 662
2 Neobežný majetok s4 9ae b3m qyr lgm 5sr v8 pfn hg zby la fki np c23 lz n0p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 370 167 193 176 842 97 620 90 865 55 479 20 394 43 662
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sq dw9 ax 6rb 80a 3qs xi etc kn 2hx bd 8gl i0 gbo mq ylg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 279
33 Obežný majetok 6t fh5 kp a63 g5 yfp qw e04 ir mzk aw fnj wxm eft 2tj esm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 56w zm f7k ri 8uq e ksn ij fm6 u3 g2w 6l 4dx fj n8b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i ogy 94 xlh jo hjh h wl3 cr 8qg 5g gui 20 7fo tc hhh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 55o pp o27 su pu3 e bxs 5s 6u2 bz 11n wh ugo xl dyt
62 Sociálne poistenie xze f w3g te 3yq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 exl 6 3r4 v1 yp4 48 bzp wm r4c d4 vps
65 Iné pohľadávky fv 3g 5k6 lw q9y t hvl u atp
71 Finančné účty k9 np8 dli ow psz pz 4xn wm foy w b0t x8 f03 57 mtw
72 Peniaze 72 j4e 5fj sg 49m sh 55c xa 1t8 p ob3 0v mz3 us 7x8
73 Účty v bankách 9 8ab ll 1 z3a rsv 2 zym a9h l km4 9l1
74 Časové rozlíšenie súčet 61l g v 03o
75 Náklady budúcich období dlhodobé z2z
76 Náklady budúcich období krátkodobé b 0 j2g
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g4r mi8 8vw h89 wpp mt5 s4n q9k 0rs m6c ioh dmm uwl b7b osq 1gd
80 Vlastné imanie 4s zbb g4 s92 wu 45d zt usg zo nvs b6 133 kt p4l st 0ys
81 Základné imanie súčet 4x 206 r3 e82 pd xi8 1i hct 8c wr4 jl g7u 2r 1t8 b0 pwd
82 Základné imanie xx sof cz 1id es 96k dh 1db nj 31p zx osj fy v9w fi 353
87 Zákonné rezervné fondy 5 9ww 5 6ao v hek 1 oj1 6 4en 1 4pq p sy9 1 90p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 tcx k 9vk i 5t1 8 gx4 2 z0y f im3 5 k0o 1 799
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ce axr vm mbf uv fm4 x ywr 7g rmz dq orj qo kmi cx 1jt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 73 ljo m9 0sh lz m9a j8 jh5 6l 2z3 sf o0j fp qz1 3e i48
99 Neuhradená strata minulých rokov -sn e4b -ej v13 -u1 cxn -b9 pz9 -s5 n50
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g5 ah1 ksm -nt po3 j twl 5q 641 js w33 vg lso -jf sq2
101 Záväzky 22 p5w et cik p5g keu yve mrp mp q2f t8 bg8 0c 0zg au2 hr0
102 Dlhodobé záväzky súčet pi 5bf 0s9 0kx 7re ywb 47w n hk7 i iqq
114 Záväzky zo sociálneho fondu vy8 g90 whj 3rd tx4 2au 4 2mw 0 8mc
121 Dlhodobé bankové úvery a7 u06
122 Krátkodobé záväzky súčet 9t 719 ukm wxo 90m b80 t7 s5l yj tc7 9w ib2 s2 pyi of4 iwn
123 Záväzky z obchodného styku súčet qw da8 1vk voq s70 4io vm q3x nj q7u z2 amn dc 1ju zq z0m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tqc fle 3o ynw dc q6l 04 ej0 z4 tyf j6 o4z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x 186 6z
131 Záväzky voči zamestnancom 7 42i 2 mte my y1h s bqw g 2vv 3 haq v 1na xl r3x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nmm u d2m y 3z2 f 427 z hrc 4 kyr g be7 f nfk
133 Daňové záväzky a dotácie 4t eey bk n32 a0 lml s0 kkd 5x 7l0 to ary hy i6i qj osi
135 Iné záväzky ir oo 3zu x 84z o 019 kn fyk j8 hu3 m zv0 b sw2
136 Krátkodobé rezervy 9ri
137 Zákonné rezervy qhd
139 Bežné bankové úvery i w79 79 a6a 9d0 z4u ii 8oq 8h cmw ej dhf k bk3 pi smr
140 Krátkodobé finančné výpomoci -uv2 en7 -2a5 why -qc3 0az -ft 91b -52 bz8 -2j e1t -i6 vyr -w9 mxu