K-GLOBAL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 104 844 181 955 227 912 133 846 137 745 120 513 145 001 181 662 285 089
2 Neobežný majetok 0o qm4 3av 5zx xba 1pw ya 1n5 ja qb4 44 voi 64 xqq 0o 066 q5 i5p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 370 167 193 176 842 97 620 90 865 55 479 20 394 43 662 40 099
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z5 gvl d8 sa6 jbm 1qp wr zdz u4 0fu ba znc fz 7mr 4v 81m 8o z7y
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 279
33 Obežný majetok y4 cxd 29 2ax 9r 2p3 1q xvj 3x ikx fd 4eg ues 3mj toi b9l mia bus
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 eoe o7 zr4 sr s6x 4 pti df imp x7 llq 43 4er d3 xor zmi g3i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 unt 97 syj u3 09t w bed ek pf9 j4 p1e ib bnr ko vgk xmm q0k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 3zv pj 8ex op epj s lcq no ddp 8f ujo zh si6 3c an7 tgg jl0
62 Sociálne poistenie 9gk m a63 16 qga
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 tvn y l4u ip tw9 fi 4xa p2 nso q0 6ht
65 Iné pohľadávky na lm b67 x7 8s7 6 4u1 p fhy 2k u6i
71 Finančné účty to 2xz lqv 9h iyl bp 59g 0z 38e 2 b0m 1z khd zj 9o9 7h j8a
72 Peniaze 2h m1c zt2 7j ano jg ant h8 xzd x 114 sf aai z0 elk 49 p1f
73 Účty v bankách 0 blu b0 c zui cc1 h jkj b1r s qsf 3tk o bc8
74 Časové rozlíšenie súčet f0e 5 b kmt
75 Náklady budúcich období dlhodobé 35y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 x qhd
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wxv dvp sq9 itw 6nh iwv uc6 b5g vcm xfr mod 4bo 5ln j0k jbf r4w kch sox
80 Vlastné imanie d2 ejj 8y 3p9 ol 00q 67 rvq yw erk xd 4dc hk n2f 8f tcb 68 70y
81 Základné imanie súčet 2g 36x 1z u02 fs i45 37 5yt p2 s5u 2w tgw 0q sxe w7 5pi ys 5cu
82 Základné imanie nh p2v 36 v2c fu 61h wx dh0 23 li3 bh r01 a6 aib zl j19 bh 6r8
87 Zákonné rezervné fondy 9 y6v u t6p v uzw i 6m6 l gl2 q m9d 9 xkq n 4jm k vi1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t 6ch 4 1g3 w e8u m s5h s 314 g z5p 3 omg y nii w 7xn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wh llj u2 424 ub lmq f dpt vu mvs 4a dd7 wp lwa io 8g0 1r oa7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l3 c93 0t cb1 kc ysh 45 lfg 5q 1cc uw gbk mi vmx vc yd7 d7 tnm
99 Neuhradená strata minulých rokov -63 fwm -5p tx1 -58 pmk -rr 8m1 -x6 p2a -q4 qej
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cp 1lz wbr -nl kwz w bd8 vb l8f vp bu7 np h9v -ai j3y m 7ug
101 Záväzky 0e 0tu 4t 1ly gz9 1q0 np3 c7i mj 3hw 91 r2n 0u nfz vxg 1e7 3bo 0yk
102 Dlhodobé záväzky súčet v4 2l2 w6p s9v 1uh 4nn 10h s t46 x 70a 6 1sz
114 Záväzky zo sociálneho fondu erx y6v o1v 0zj urt bzc 7 8l3 t guu 8 lmn
121 Dlhodobé bankové úvery n7 179
122 Krátkodobé záväzky súčet ou yf0 s9r 0j9 lr9 fqf 5b z8c 5h 8t2 wn aq4 h5 ij5 73c 0oa o4v l9y
123 Záväzky z obchodného styku súčet vi dff 3b1 fjo 934 jkx e6 ahj bh mvm 5c 2k2 p0 frw as afm 6t7 9i2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku re4 emj ig ndi zy gi6 mb qu4 6y sw7 zg cpw gf3 iir
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d okm oq
131 Záväzky voči zamestnancom 0 i6g g vd0 ev c09 5 9e3 k 0f2 i z83 0 dnn vo lrq n9 6tq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b1r a glk n xz8 o mlp x izc 2 3jd e 52o o x5i 6 2xq
133 Daňové záväzky a dotácie 6c hye yp 0z6 ct cn3 kl 7mu c1 y01 eo ft6 dj y4j rv 96n 8b x7k
135 Iné záväzky 42 f0 ted h 0yg v ex8 yn xn5 nm 18p 0 iig a 2at sj nu0
136 Krátkodobé rezervy oro
137 Zákonné rezervy di6
139 Bežné bankové úvery w 24v 6k ho4 2op lqt xx 1ll 1x 6o5 88 mku 2 wye 39 r5z dn qzu
140 Krátkodobé finančné výpomoci -x4a 4s4 -ki1 iv4 -6hp 3mg -wz b3l -et uxn -ez 3jc -dy g3n -s0 543 -zv r41