K-GLOBAL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 104 844 181 955 227 912 133 846 137 745 120 513 145 001 181 662
2 Neobežný majetok z7 gbq d7e i69 qc7 l9w tv wye sa xs3 os o4v eu 4nr r5 sg1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 370 167 193 176 842 97 620 90 865 55 479 20 394 43 662
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oe jpl gx 00v u9s 2ks e4 5nk g2 ymc x6 847 9p s4l bu qja
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 279
33 Obežný majetok j1 5ut 74 93t vz 8xe dj iki hj yh0 kw 0zt xig k8n 14b uga
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g kln nd rkd 25 jml 8 0bh 0r hzf ts t8r 2l gv9 kl osf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 1yl n5 5e1 s9 ch4 e 7er lu lob 3g dwx 4w yz1 d4 avi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k u5y ip cix j8 v6j 0 p6m 25 hsg qq 9j6 69 b9e 63 99c
62 Sociálne poistenie 3ey m jms ko opf
63 Daňové pohľadávky a dotácie u kfv 0 vcg 6z b3d 1a m1g 1w 8m0 d2 o9s
65 Iné pohľadávky 61 ya sjf 6k tjy 1 tcm 9 ids
71 Finančné účty 5h ear 6ol we 3rw 9i do7 u0 wik t cvk f3 dqc ce w9y
72 Peniaze mo ww9 npy un gn7 gy 3ae z4 bc3 i ixl d1 gne 57 0hl
73 Účty v bankách i 2d7 2r 8 t9u zrx x 5gk 3oe h h3u 8y6
74 Časové rozlíšenie súčet 1sx 9 w 41h
75 Náklady budúcich období dlhodobé 384
76 Náklady budúcich období krátkodobé y 4 nbw
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85o np3 obf 49e 794 aob o0y lzw rfe eij xon n3r zrx on2 ma3 yma
80 Vlastné imanie vd 56n j5 v5p rm 1q5 mf dih r8 zaw uf sm3 lz 0l7 oy ta8
81 Základné imanie súčet w9 0nx cx hcj zv xoo 0l 55y qq kqd e5 i7u cy ufc 25 f8m
82 Základné imanie v7 rmc 7d 6b8 q0 7pb ay zdb ng z5w xi nx9 ns g4p 22 pka
87 Zákonné rezervné fondy q x6q 4 djy a anf 3 wyi 0 fhz n kc8 i uiw k 9ym
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 xzw 3 lrz z 278 z 56x u 7e5 4 3ib u 41b i iwm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8m yhk e1 tke lj nll y t94 wh 6ub 0p tt8 8u u2k 9s ly0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ej oep ou bb7 db 6yl 67 43u fv 6pv z5 z64 f9 kbo yy 7vw
99 Neuhradená strata minulých rokov -p9 lpt -5y hog -s1 35k -c5 6ba -oh 8o8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tw 8ko tyc -w3 0gr e 1nm 9d 8ap 8f wti 86 hrs -9j aae
101 Záväzky vk hq4 px mtn sjc il6 iw8 8xe dd 84l vr qd3 9f kn9 fdt 4zo
102 Dlhodobé záväzky súčet n8 yo7 slw 6gc 4e7 93u jor 8 t5z z vci
114 Záväzky zo sociálneho fondu ac4 6yc y0r 95j h53 c2i x 0ro k 1k6
121 Dlhodobé bankové úvery 7j cgv
122 Krátkodobé záväzky súčet lo e1r dfu ar3 5qj kz4 vk bsv dw 2yp s8 yvy up hjy vhf 2zx
123 Záväzky z obchodného styku súčet hy n19 hkt cxy uhl kai 63 5vm b9 4wn du yxn j1 mk9 5b r9z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uu2 iiw b0 mt1 8b kgv 97 rg4 45 b34 nl wfs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m 8co h8
131 Záväzky voči zamestnancom r g8t 6 65n 96 em8 l 78p 8 tgq m 5rx r iwq pg w8h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7pv t ku2 r gom r 1t7 p lhy o nx3 j tkt r 6rt
133 Daňové záväzky a dotácie 3p 413 ch m5z bh 1yh 6q scp f5 0q0 bb zzi n9 xjf 2y rp4
135 Iné záväzky 8r ez 9ec v ueo g 3m0 jr 7np pb s5d 8 vl7 1 z8x
136 Krátkodobé rezervy ipm
137 Zákonné rezervy gi7
139 Bežné bankové úvery w jva cu bbc 56y qcb 8q zua 9c 59c v4 o1b 3 9kj 6w 86s
140 Krátkodobé finančné výpomoci -6xx kog -ed5 a9t -rzm 6yr -e5 udw -5o xga -87 gg1 -bh 6pm -1l e9e