K-GLOBAL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 409 711 320 766 309 304 467 274 449 047
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dl4 2q9 6sm sry 01b kug 3gw vzn r5f t5m tvy 21c qcc o56 fhd edo
3 Tržby z predaja tovaru k ecw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vku 6wr t8n r15
5 Tržby z predaja služieb 447 364 409 712 320 766 309 304 467 274 443 643
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f pbe a v18 hn 2an x9 d0c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -j kc5 j6 l 7 c67 n5 1 jhe k89
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hfo 6rk 9up sy4 7i6 ldv g6x cbu moa 76m qqc 9aa 4hx vl9 dtp 1d2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 897
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m7 47q dnf 2ah wyy f3t gea 7hj cv3 0dg 7ol 6v5 tvi hf8 57j q9t
14 Služby cef zim ra oh9 3z 907 0r d90 iw e8h 12 zc0 zgf tep 9yt cfx
15 Osobné náklady wn p3l st 0vo jw krj 8r pdb qo 6wv d2 2qu za 8jy 4w 7vn
16 Mzdové náklady 5y l51 ry r2r ct g6s 96 y35 n4 e6r du wa0 n7 y1r kl lpf
18 Náklady na sociálne poistenie 7 970 11 719 15 317 14 255 9 208 9 935 15 642 21 659
19 Sociálne náklady 50l znf jy6 ki8 cmv
20 Dane a poplatky r sq7 tm lnb s4 y7b vo ixj 9 it8 g cj9 n tll 1 54i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4g p56 br tyi aw anu y6 sw4 o6 0g5 1u plb qk 5u1 9n 4et
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4c qvu e6 dvq 32 281 se ni6 mm wgx 3p 9yb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u cej q6 4h6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9i1 pdg 8h8 h jjr l ijk c uu6 r t7v d cja
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wb 6ct oy aw9 l s0q bj fur ak wks jy rxv a8 fs5 -87 24r
28 Pridaná hodnota qmo 59l mi6 0c1 kr6 o8z sij t9o 1w5 u9n chj qt9 txw u4j 265 9l5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -n 9v b7m 5 uis dn zi0 k2t n ti9
39 Výnosové úroky w 0
42 Kurzové zisky -f ge 8qx a vt6 6q vsl 5eu t el2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 m35
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a dgl q4 x52 nl rl4 dx oze 2n ya3 t2 udd rg 9pw pv cr8
49 Nákladové úroky k pl1 qd k88 t6 f9w po 3vh w tm1 w huz 2 qxz d rtp
51 Ostatné nákladové úroky 25 nwf lr 6uv c h73 p sse p 7uy v cym
52 Kurzové straty l7 xt3 of iaq oy b5 022 xvd 1zu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c tz3 3 e4c wy a9v ss r48 9q 5ql 7 qi2 b i9s e bao
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 55k -jr bap -3f fqf -gb yon -qb ky4 -22 rgv -a cae -xi nzy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ti f3h hl3 -k3 th8 2 kf7 9l 5rm l6 aqr 0j mfk -qr z2j
57 Daň z príjmov b 7d4 hyt 3 prs 9 zp8 y d16 1h zwu
58 Daň z príjmov splatná 6 ns1 tsg 2 o2q q tid 6 3e2 sf m3e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 846 337 -59 498 5 265 10 576 22 161 27 992 -22 669