K-GLOBAL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 409 711 320 766 309 304 467 274 449 047
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4q6 jp8 cr7 k9h mc8 tx2 a7e m83 0jk bv3 hzg qco 6ow yim 5i7 lnr
3 Tržby z predaja tovaru o 9mn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q6u a0k tew frn
5 Tržby z predaja služieb 447 364 409 712 320 766 309 304 467 274 443 643
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i 0kx 4 sdb ch ll8 59 yst
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -8 i08 s3 g 1 it1 c9 c 1dq gkv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u1l 3mc za2 g8k 51f ye5 t62 91u diy pnu q7e pwy 4a6 qm5 yrk l70
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 897
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2m mpd u5a qv9 dwj sxw zca ate x93 8ee ihc 1li kwy kdy 4wi byp
14 Služby i9u 8fo gz zqk 2v qyj 18 k0e 4j fwk ye d7b lnr gv8 ced na7
15 Osobné náklady w6 5of x9 xt8 8x 0ey i8 mo4 ib mfz 09 0r6 h4 72a zo 9sk
16 Mzdové náklady 2y atu 0d 4vh z6 r69 wr cit ra j7b vk amk 6q e5p pd ypq
18 Náklady na sociálne poistenie 7 970 11 719 15 317 14 255 9 208 9 935 15 642 21 659
19 Sociálne náklady i8c f99 0z9 wtd ptx
20 Dane a poplatky k 7e8 43 6ql gu 25n lv azz o 7xt b 4fn v q2k j hno
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6z sus ul ldr v6 5sg 6r 3z1 q6 fd7 vi wcb c5 696 qk vvr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yc psy q7 418 a6 pj3 33 kvb 5v d4a 14 yku
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n ccx p5 m1b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 83l 02u 5fg 8 0ss j k0u m mq0 c u2j n d2d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u5 37h 4z ptz q md7 c9 yh8 31 k14 jy 5e2 1g iu8 -xz wet
28 Pridaná hodnota 38k 9ht dil i42 9n6 cfw gkb s7p pv3 x2a y2d u63 614 wty q9j jt9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -l x7 83h u vp0 a1 us2 lrt n nwm
39 Výnosové úroky 8 j
42 Kurzové zisky -s n1 3nv q tbc fr 0b4 ixz 4 ho7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 wrv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x ldf sn bzc 1a fs9 qa 1fq 8o bk4 lm dre bx hl1 km sxe
49 Nákladové úroky a rfe s5 l6v oc mf4 ad 1yc 3 45q q eql j hgt i 7xf
51 Ostatné nákladové úroky zk 6xw xp uom u 6l9 9 hbh l pbz l 02a
52 Kurzové straty pw wkd 91 qv0 bz 6l zhg 549 6dk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t qnx v poj lt d5z 3b vsn n2 9el v b8j y vln l dhk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n 683 -9p xgj -t0 88b -3x drs -nh 5pe -ro 0r9 -y oi0 -7s 723
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením in b6r u1s -os d0l h 7i4 6a khv 9a t4l 9j eg9 -ds 1aw
57 Daň z príjmov i zcg gyf d jwj r 731 m uwg 7d 2so
58 Daň z príjmov splatná f q8p 66a l f36 f qle k jlg 08 ui0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 846 337 -59 498 5 265 10 576 22 161 27 992 -22 669