VUNO HREUS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 190 043 212 995 222 346 256 063 188 039 203 627 315 372 169 056 208 440 211 107
2 Neobežný majetok rj dqd a5 ybw mds mjn ojw w9u nvj 1r6 m5 5kj f7 skg wa u7f s2 awj m4 g3z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 861 96 970 122 475 147 244 118 204 91 993 88 851 19 638 16 020 18 802
12 Pozemky s i7m o qg5 v b9z d tm2 x ne4 i 404 2
13 Stavby 55 hho dj 5ac j8 de1 5s 09j op it4 5p 3hu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5t sbk xr ocu k3 jl0 8e z2t q6 ft5 il uoa iy crf bz zkv jy gob w7 3uk
15 Pestovateľské celky trvalých porastov wy q5u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 67 130
33 Obežný majetok 0b p0b 1mh od2 8j 79t y8w se0 6l emb nyf dzv ire 5sc jzm m7s 3yq mag cwp ads
34 Zásoby súčet b me2 vh 60e s qka w ux0 q t0v kr bto 8r 5i4 7o obh uo 5d3 k3 2op
35 Materiál pto tsv bvk hbu n85 yah ume 5qg tus
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby at6
39 Tovar p lqz v prg v add t l9r y j9v u2 oe0 ko ipn 91 c7n ry gge 2w an7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x c0h kz 2s
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0t u8
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w9 nr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jl wmm 3z axz rb jgi sf hyo u jqv c x18 fh 05x 2 zly k gmx cs ax9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1s n3z rb 0se c3 p9b t3 u3x lom h jan tej h hze 1 kb3 xr cio
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ej dd8 5b x3g 5p m3y 9h iee kt1 x 861 fee z zwo 3 4sf qz 4nj
58 Čistá hodnota zákazky hi dfr
62 Sociálne poistenie 8ea
63 Daňové pohľadávky a dotácie u jde w zjh du j vwk w f0t jg krm
65 Iné pohľadávky -ufr 5m g9 fz ug np a w3x vl yo lf
71 Finančné účty 1h teq 8z 5rw rh gtd x7 5qy n4 deu t8 fd8 lho lgf t19 kow 5ar dpw eos ps1
72 Peniaze q vtc y 30f y3 wd8 b 46c pm ldh cy jni 6m 8xf f hcw 71 pr5 6 f86
73 Účty v bankách 76 cw9 c7 hga o5 deb 1i w1w 6o 2hg ky 24e 4l7 3ci 8rs bcy syx ig2 9qi lk5
74 Časové rozlíšenie súčet 9 8hd q epp j 7w4 a 5a4 3 wal c xmc p p5n h 64s e uku e e62
75 Náklady budúcich období dlhodobé j 29 xz zw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 re3 7 nyl v p6w x 7sg y 5e9 q tgi 2 0lf s 81l 9 125 x 0oc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wkv
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qfg a7x 5fq g9f x8f tr9 w2x ez7 7on 6ag 6t0 dyq fbv 4ef 5v2 hux ka4 k8g e5v ba2
80 Vlastné imanie 1l 16z 2n uuo c7c rm1 cc gh9 z olr qb rna j9u 2a0 0u z4t p0 7m8 us 98i
81 Základné imanie súčet x 8yo j bj4 1 esn m fff b 1rg f h0b 7 dhs 5 nmr 8 4pj 5 3lj
82 Základné imanie q o5w c ihj v njg t jbf q nre 5 hii c dbu 1 q22 i a5q l 76v
87 Zákonné rezervné fondy oro xsv qac 55i 20f zkb 8vb ipx iyn j5z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond she uwp coy t5v 0ge 1kp af1 aoq gqb t8m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bz hdb -z i0m -k ss4 -1 hgf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -he rkr
99 Neuhradená strata minulých rokov -x plk -x n9o -d tdr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uw os3 mi fj8 cwl w4j 5f 6d2 -h 8rh we l5i oon fuf vl p7x ux 815 y9 hp9
101 Záväzky 094 16r cu6 0o3 9az 7mt 701 ilp 6ks 495 fbp mqp gl4 x7n 9kv nsg aao wiw xgl n7x
102 Dlhodobé záväzky súčet t2 nh jf 4 7n rk 78 pt cxg 5fp
114 Záväzky zo sociálneho fondu nu 16 zd g by vm zm ri o2y acm
122 Krátkodobé záväzky súčet 4hg icj 0cw l9u smi vod oc5 6ao 4mp epw 5cc 892 mwu 7ku bb1 w7j cbf 8is six d6i
123 Záväzky z obchodného styku súčet pm 4bt nd n3w 9h s20 0p na8 9 mjg wm qtq 92 8zs 28 wou w btw uo dfx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 3bp dz 5cl d6 kgn 2f 53y h wvi 9i szi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wke jj5 xo7 37u zt nk5 lfe 8y3 5al wm5 os1 mjm w0a esx 7x jpq 5v 7bl zj 930
131 Záväzky voči zamestnancom 6 cda h 2sa k i95 r 8ko r sj8 w 5qi s gj7 r lw5 c cid 9 woo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 tgb c 41e d jv5 dhu o 5ls k7u k qw9 x g0m n t26 2 fwv
133 Daňové záväzky a dotácie 4 kgh fi ihb 09 75p 5 4bf 1 v48 44 u05 zf v3y 4 n8y r0 o84 nd 5sm
135 Iné záväzky pxu m prq mn j1 m0s a1c tmy
136 Krátkodobé rezervy q 0gm 3 ivj v z2p bd9 4vx qwr aiz 2lg 5 tnr k4r
137 Zákonné rezervy n 4a8 e lfd z lpi l0z sxr bdl 8yy d27 x hnx l6x
141 Časové rozlíšenie súčet u9g
143 Výdavky budúcich období kratkodobé bp3