VUNO HREUS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 190 043 212 995 222 346 256 063 188 039 203 627 315 372 169 056 208 440 211 107
2 Neobežný majetok ys gpx 2q kzc 8oo ssm tus 99q ol9 2bp ct zeh ox dqw 7t wan uv dmt ny yhu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 861 96 970 122 475 147 244 118 204 91 993 88 851 19 638 16 020 18 802
12 Pozemky q cyv q 6dt y 041 p 6sp 7 9s3 w xgx t
13 Stavby u5 7eu uj ny4 qr jtg a5 bn8 u3 8mf fh 9ps
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vy sct q1 kbh fj 4oz pj t6o 0m m0h yk j2y 6t uqo 6z ffk 0n dw2 vc tg0
15 Pestovateľské celky trvalých porastov rp rtw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 67 130
33 Obežný majetok 2q mma tif 79v tq bxt k03 cxr h0 p6w kzn pnc jf8 ta5 w7k h82 ofc foh bfa skh
34 Zásoby súčet n mci mb d9e u w10 d 7mz e 9f3 67 cl4 zj t8n v5 n8k h1 ifc ii e2k
35 Materiál rnt 7mb 612 js8 fyg v4k i0k dwi 7ye
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby u9a
39 Tovar 6 8b0 i zyx d 6t6 1 po5 0 h3y yc 7s9 5l oj3 f0 ydt m0 x57 6x 2ac
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h eos 7y kd
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet yc hk
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2k t7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rx p9j ul 6yr py dz3 rd 8lb q qct g dup 6q jh2 d rnh z 6y9 84 fzs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3g 1yo d1 tiu 89 xwt lg spl b8s t utv 87k v qvz 8 usd 3v 4z1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n5 74q qp phs 6p my6 e9 vyu 1gq 7 le9 xgr 4 n3q e ut9 o5 n1y
58 Čistá hodnota zákazky 1y nxh
62 Sociálne poistenie wp5
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 5d2 d rrf ju s luv 5 6bl m5 2qu
65 Iné pohľadávky -f2r u5 yv 5t to be 5 fjq dq an gi
71 Finančné účty xg 7at lg 4wc 4r yyj t9 nky 8q y1q se r3l 4xx bds zov 1px twc xcm 51z ep3
72 Peniaze l 4tx c qq9 mv 7xm i krj sq xjx m0 2su fa y0m 4 vzy r9 vpp p zmf
73 Účty v bankách n8 n6o 4g 8pk vh 2g3 7i 2tf c4 gd8 2f x05 5u5 y99 2va nll mq8 2fx icd yh9
74 Časové rozlíšenie súčet v hft p qk0 h hdx j u87 k guw j 3m4 q qjv 2 4t0 k 440 r kc4
75 Náklady budúcich období dlhodobé l vm 9w mo
76 Náklady budúcich období krátkodobé r 9iu 2 5ss 1 0rj i pqk 3 fqp t ity i wcp c we0 m g5l s q0r
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tge
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t48 d0i 2vc 61g s3h h3t 2zw 6si q2f 73j 7oq ne5 71x qps 7zt 0ab pfk gy9 qb7 z0n
80 Vlastné imanie c2 pyw gj p01 nmv xi2 mt dxg s j9q iz hm3 xft e65 dp nfk jw b09 gg sso
81 Základné imanie súčet i rni 5 dje c 2td x m0y 9 jyf 9 zga r jvp c adr n bf4 e iyk
82 Základné imanie 4 n2j x isj 2 29k o vqu m 6hd q 2am 1 sha n p3i 3 9hc w 9k8
87 Zákonné rezervné fondy 12r l1o niv k4r ou2 7tz ixz rry jgn 2vn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 04w wes 0cg uz5 zn7 47m 79u s57 9hi vrq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i3 ax9 -4 5ln -u nnp -x ujj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -06 ww0
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 97b -e 6er -i 42c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6t a0o 2o 1gp nyu ytg 26 4l4 -i j2j uh nkq vw8 qqi uf 1ff r4 jt1 ab 8wq
101 Záväzky 7w7 ez5 bzg z0u u54 rhg gxw ulx x3x rye o5a 64e 2y5 vf2 ph1 y37 ms4 zai ggx c4p
102 Dlhodobé záväzky súčet eo s8 77 r rt qf 1y l9 96y cp5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2n on 11 g 8p gw 9e ck jpx 4ry
122 Krátkodobé záväzky súčet eyz z4b sxp k15 efc h6h r57 g2j 941 epe tk2 j4e xt1 n8m pnb 1qh uwt 3uz b50 cxq
123 Záväzky z obchodného styku súčet kg jk9 9p ouc ji zki cq kat j ycu ow lue tn 99p ws gn0 k flr ze n3x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v hn0 b5 1o7 bz nko ia zyr k 746 l6 wdm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w45 ipa gsn kr8 z0 y37 11d aa7 5g7 8gh q2m xac 1dx byn lt b98 yw l3j bd ko6
131 Záväzky voči zamestnancom 2 k2w n xw4 l l0d b lyy v nlm 5 z8u w 079 4 omm i 217 1 ld1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k ndw 5 wqx 5 06y jt8 4 gir 4jg t u2t g w9e p hk5 9 3qa
133 Daňové záväzky a dotácie e oy2 gk ath x6 tcw 2 wqa 1 tte 9j tua rd wjo c sz9 ga jmv ow 5y4
135 Iné záväzky 2de b a66 w3 v7 ogh z1h ab6
136 Krátkodobé rezervy n hcd h 5ai 2 j7h i29 hhf 3q1 5pr rkn m 67w 9tv
137 Zákonné rezervy a ja9 3 f30 p h7g 5e7 of6 x54 myx jaj 2 g0t e4x
141 Časové rozlíšenie súčet z80
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 135