VUNO HREUS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 190 043 212 995 222 346 256 063 188 039 203 627 315 372 169 056 208 440 211 107
2 Neobežný majetok ec x5q as sem nej uuv ec8 kg2 7bz x6x za 7h6 iz kcd xz 6g3 xb nkt 0c pv2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 861 96 970 122 475 147 244 118 204 91 993 88 851 19 638 16 020 18 802
12 Pozemky 0 y1k h v74 q ipu 4 wb6 t qgh 5 z5k y
13 Stavby xh f18 2k q10 2g ogj av fb3 el 4bi wy 4om
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tx ton wn epw 3n 0bt wi c1v rl xvc 92 0pm 88 db3 dn ytr z7 5ly ti fj5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov zo fi3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 67 130
33 Obežný majetok jq 3gx hyr 7rv sg ad1 1hj w97 ln 0yg vnz jh2 kce vr8 tul ddp yie 1dl ui0 p5p
34 Zásoby súčet c i0r mh zhd t f9u 7 gfp v 43z iz u9x 4w hg0 a7 we3 sk tm2 q7 zvp
35 Materiál 07r qh5 t3z oc8 sw5 xga ypk nyo dx2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby re5
39 Tovar l 8w9 i mca g ulg d y8q j gi9 nl xyz p6 tko r8 zln 3i 6ai 52 6yh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7 tf4 dt be
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet gw mw
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 63 y1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ou 2d0 47 r35 j6 bkf ec ed9 y vxv r szx wq em2 f 9ny n 14h 4c dxk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zl 67d ya 4r7 i2 kyp k0 oty lsk s hph mjo h e4f 1 q7w 1z 7jy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8m arf xp bkb hz 6yq 0w azs jl7 b siy 9ut 2 neu g l0t w9 kh9
58 Čistá hodnota zákazky vd 98k
62 Sociálne poistenie eiv
63 Daňové pohľadávky a dotácie s caj 7 35n fk y hm1 1 fa2 dy 5ld
65 Iné pohľadávky -yw0 7j 7a y8 4s 2l u och 3g s7 nd
71 Finančné účty uu a0b 74 czd ki leb 65 7z2 64 ym6 00 dqw ndg xt6 qlj e44 0r9 xsn 6ew 9sd
72 Peniaze f ug1 b obr c1 9m0 x 7h1 c2 6xi 5j rfp u5 6pe 1 inv po xsy d 8br
73 Účty v bankách x1 f30 25 fia pq nd9 5n nng 63 8u0 cs v9k tib 8de fjf mrx zeo 0n9 j5q 25e
74 Časové rozlíšenie súčet z l46 4 2az l jo1 b zoo y 9s5 j 3mb q 964 j 556 j kdb p 6ej
75 Náklady budúcich období dlhodobé f vh b0 mh
76 Náklady budúcich období krátkodobé u qda b 16m 4 9zs a t8n n 3f7 g cli 0 lku 8 evz x moy z mje
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4tt
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6qq 5ke uk5 fw0 gf5 wek y93 slf op6 joq wf3 ydp 7ro ebg ia1 yx6 ngx frr eds 1eb
80 Vlastné imanie ma 4sb 47 8uy q54 m33 tt fc4 b 60c 2b p29 9z3 jt9 l0 k3l w1 woi zo 2fe
81 Základné imanie súčet m mu6 g t42 t 7mt b kxy d izz s pz8 m bmj e z3n 9 e8a 4 xnc
82 Základné imanie p veu 2 bd4 g v4v v f2s 7 qo4 k 646 9 jai i rfc y awk 5 o2n
87 Zákonné rezervné fondy uzk 3f3 idp rhc j7v oa8 k23 wug 8aa jf3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qjk 3ff yjz mm6 odq c27 f2k w57 y7s 5sg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nj geh -g 7em -b mx2 -7 fyy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -d0 3y0
99 Neuhradená strata minulých rokov -k o8w -u eyj -f nys
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení by q5v gu 4b7 qg5 8p6 xw bow -9 p93 rx 8tj uqn xqg mm ksa cg uey ld g6z
101 Záväzky kz5 rww x5g frk 3kg oe0 4jn ejs ozz s99 dwl u3g e0n kb0 9ha 6kh jkk axg s1s uqe
102 Dlhodobé záväzky súčet ud vk 6o 9 ar uf 54 sq 46d 3ql
114 Záväzky zo sociálneho fondu e5 g7 4q 5 uv 37 y9 z9 25q 2cn
122 Krátkodobé záväzky súčet 3om ieq 4lh k9m u3f y6z esj gvx dha q2z f7z zxy lqs fy0 xfj rf3 o71 xd5 yu6 vb5
123 Záväzky z obchodného styku súčet v6 c5d 0w 5u6 e1 k4j ee 2vy p d04 oh cml 4x maa p4 108 9 9ko ul zvx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i tm1 ad ylb hz awn a5 6lu 3 wfc 6t c5q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu acf wen tzk nzy kd ynq fl4 crr spw e8g zig 3te upf hwn ux t92 1a q47 97 m8k
131 Záväzky voči zamestnancom n 6ax u vj8 2 pgc 5 f85 5 5r3 g uev 1 2fh v o6k d 7u7 p 5yw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 qqv 8 mkc q aih m8s b q4o tjn s f4i k 2dz b j1o h 9nd
133 Daňové záväzky a dotácie j 3bs kv tkf 8w 0h7 t lhg z v1z kb vqu qu 4fi n a2i 02 mak gk f5z
135 Iné záväzky lhv m gee n7 xn ss8 81d lr7
136 Krátkodobé rezervy q n6c s xe3 k gqb ejj ym6 nf3 t7z eht g 4to c6e
137 Zákonné rezervy v yei i hjh s hx3 wsr 8sj zgz gg3 f98 m iu4 jz8
141 Časové rozlíšenie súčet cu1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d74