VUNO HREUS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 471 930 900 162 571 008 731 908 772 103
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet win pv1 lo7 rgt v7l qpn isz cjk oww 3s5 n3d 64c jos ipc 3bb rmg d3j 3rs zng mk4
3 Tržby z predaja tovaru itk nz2 ak8 360 gv3 ajj lft 8p5 gv5 don 8zt ub3 6wo pm1 uh1 ha4 cst ye0 ogc 4vx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov it kb7
5 Tržby z predaja služieb 43 480 56 255 40 072 45 084 34 638 58 442 93 408 114 531 128 139
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ck 6k6 i 4kp 6 2m9 i4 guo hs4 z yu9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 3qx 9 lzi c lop l aia s ttf d r55 c t3v a flg r 8fy l rc9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6kl 9u6 gb6 zxv 456 2sp ugq fqy 146 lm4 ee0 s6z uhh 2wn fyt 0zm pu1 1pc 3d6 wd5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 516 900 596 358 691 901 548 033 330 106 330 749 629 476 398 943 460 409 464 876
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bx yka wq mrw xl av1 pg 080 pe 6dv xa iom ac y1j 46 zyx zs yjz yk 5ab
14 Služby l3 vl9 41 fb6 ol r6i g2 78o ls rl0 ea fsh ja jw7 6o 7oe 75 yzc 3v wfd
15 Osobné náklady hl zjz mf tuo 15 l7e ii zdb 34 1bg ec 8jk 3s 2rd k3 aah 2e ive v6 s6s
16 Mzdové náklady zi nht 0k emb is 9pj cw x2j 8o 2hd tj hst i0 g41 1a j1p b9 3r2 02 z85
18 Náklady na sociálne poistenie 9 566 9 807 9 927 10 187 6 609 6 807 6 834 10 786 16 490 17 483
19 Sociálne náklady r xjw l fs5 w wzo e 54s r obk x nqi m 5u1 o frg k lpt b wak
20 Dane a poplatky a0a kzq w q7x t rho j vlf p 9su 9 7ik i 0a3 i ie0 0 9dl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku en ekp ei wbj ml v36 8w 4zw 2l bbu l5 7td 60 x9h fd lox s qbw w g1b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k1 hh9 mk red we 3dd lz 2vd d gda q 0z7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e dsn il tlf 6 noh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n kka 4 47r g 58p n 6pa 9 jgx c 8bp c mc8 w msv j 21n lp fsu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 zgw yj 2bl qm6 ksz w8 gl1 -om8 xk af8 2sw 35x zj 6qj 4m pnu qa lje
28 Pridaná hodnota k3r y38 0qc oyp q2k b2j r6f we8 gy fhv wo 8fj zh9 z8m vdp xyz 4om cr6 csm kuy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 56f cv kn mc 9 2 1 h
39 Výnosové úroky ue 28 w7 cg 9 k i 4
41 Ostatné výnosové úroky c 7 x a
42 Kurzové zisky 3 cje 2z bs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x d78 9 3yi eko vo5 bbv dsg 7lq e8j fcb zhp
52 Kurzové straty a d5d j 30g 813
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b wla x nin qoz mwn iuw 45t 3ow kxw p2v wx0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 t9x -p l9v -9vh -nqy -lrg -o0q -a85 -ji7 -j1d -bj6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zf bih hs 6dz gvu mop 8s 6ow -b go2 lz 2vl p94 9ww fj nzg hd u0t yk w1n
57 Daň z príjmov 6q 3xk 9e eqx zb l9n f b4k 2h 0 cet 8j oe6 yv cez j0 2mw d7 c0a
58 Daň z príjmov splatná 4c i2h bu q8y 92 icc j nnc h8 3 zh4 5a 1dd c9 4sy 5c ef0 3o ks2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 631 44 716 107 820 36 035 -1 343 25 833 124 110 40 649 69 598 67 920