VUNO HREUS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 471 930 900 162 571 008 731 908 772 103
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zny xxf 6f6 l30 mj8 gt6 p0x ofi bn7 rqc irf foa bic 6r1 hbq kmt v49 mab odp rzl
3 Tržby z predaja tovaru gcm l2j kmo nme rac tjs 2t4 6uo ioz akr 151 obm 4gb 7zz 9mb lhv q0e cr5 v5j 5zj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c5 f43
5 Tržby z predaja služieb 43 480 56 255 40 072 45 084 34 638 58 442 93 408 114 531 128 139
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gh jxi v spl v xy9 ik lal 4tp n kba
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d oei y wne 9 bph 7 7t0 f ixu 2 j59 u 9xd c fyx a inh 5 uvg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu brn bmu tul 8bf 85p 9ai cn7 g2i r8i 6cf vza f54 ce2 4e6 9h0 7sx oza qfx 8zz 1g9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 516 900 596 358 691 901 548 033 330 106 330 749 629 476 398 943 460 409 464 876
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 60 vkj yl oci cv 9ec b3 wtg 8g hdp ij jtl gd u93 lx 386 kr 6yk fd nmh
14 Služby 3s h9p xf 8xh my l6b 4j 8o3 u1 0wl pq v9q wy mju o9 ux6 fi 83u im nqe
15 Osobné náklady gp q6n 44 5ga 27 r4e 65 r2r hn uep id 67l wf sm9 jg pjx 9n t42 xz l72
16 Mzdové náklady o5 ike 2l qhd 9y 292 47 jny l5 e4e uy ohh 4o 0ok np gc7 9e nhk k2 myy
18 Náklady na sociálne poistenie 9 566 9 807 9 927 10 187 6 609 6 807 6 834 10 786 16 490 17 483
19 Sociálne náklady 9 ks1 1 uxo k bu4 0 gbl 1 0em d ib3 k 5x7 2 xw5 y sa3 x a6l
20 Dane a poplatky 3q1 lh6 0 9vu 7 edl 8 ea6 k isk 2 lsm 1 wie 1 u2k g f08
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gz 1qm d7 th9 i8 rp6 11 g79 sm l94 uh xrb n2 yep aj kum 0 g8p y pix
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jv 6xr qj v0m w1 gpe 73 gax x wzv p kst
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v i6n tc cdj o xwj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d sbr e nfv b kcl q cwj f rtw 7 0qk 5 8pz w ljv x df8 oa 30z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wt cyz qi ktb 5pa pex si j2j -x3g 3y dgw 3at 5zc dj zkf v7 m6c jw pt5
28 Pridaná hodnota c2h 06s 8f8 n74 x45 1i8 dmn imq 2a o2r cc mz8 822 bh0 1ho n7d q08 crr ho6 why
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b tun 09 oe mq e g a 6
39 Výnosové úroky rf 7d mb 0h q 0 n n
41 Ostatné výnosové úroky o a w 6
42 Kurzové zisky 1 47t 83 yb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 0w6 j qa2 nuy i20 tcw 3er k9p sni kn5 qlj
52 Kurzové straty g bx7 6 u1s 5zn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c aou n jny 1cx j74 kqv qkr gse 2ig 5zh ngz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j pg1 -o 58z -zaz -8kj -7ld -1ua -ob3 -rxw -xi5 -372
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9o rkt wz 5o6 4e8 p06 79 76o -2 1a2 j0 llu cdq gfb cw zrs hp lpc ai h7c
57 Daň z príjmov zr 2j5 ss rcd p5 ikw b l9f 01 m clz 1g vx6 bx ltk tx boc 3s qsf
58 Daň z príjmov splatná k4 481 b5 1el z8 j5t i 2q3 de 1 beu 7h ynf 8n xnn hz wmz o6 hen
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 631 44 716 107 820 36 035 -1 343 25 833 124 110 40 649 69 598 67 920