ZF Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10622/T
Dátum vzniku
06.12.2006
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
52 980 000,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 30.4.2014)
 • obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností (od 30.4.2014)
 • vývoj, výroba a odbyt komponentov a modulov podvozkového ústrojenstva pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení (od 30.4.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 30.4.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.4.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 30.4.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 30.4.2014)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.4.2014)
 • administratívne služby (od 30.4.2014)
 • vedenie účtovníctva (od 30.4.2014)
 • školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality (od 30.4.2014)
 • zasielateľstvo (od 30.4.2014)
 • vývoj, výroba a odbyt komponentov a modulov hnacieho ústrojenstva pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení (od 30.4.2014)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 000 000,00 €
 • Počet: 52
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.04.2014
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 100 000,00 €
 • Počet: 9
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.04.2014
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 10 000,00 €
 • Počet: 8
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.04.2014
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Dr.h.c. Peter Doll
  Hlavná 16/39
  91700 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.05.2019
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Dr. Dietmar Weigt
  Ul. Čsl. Armády 10/239
  93401 Levice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.05.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Dr. Ulrich Kohler
  Köllerstraße 70
  70193 Stuttgart
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 01.11.2019
 • Christian Haedge
  Zum Hain 1
  28844 Weyhe
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 01.05.2019
  Názov funkcie: predseda dozornej rady
 • Ing. Petra Lužáková
  Orechová 8850/19
  91705 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.10.2018
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Živnostenský list
 • Podpisový vzor konateľa Peter Doll, Trnava
 • Rozhodnutie o založení spoločnosti
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Johana Ančicová
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Roman Pavlovič
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Marián Mitas
 • Vyhlásenie - Ing. Johana Ančicová
 • Vyhlásenie - Ing. Roman Pavlovič
 • Vyhlásenie - Ing. Marián Mitas
 • Rozhodnutie jediného zakladateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Prehlásenie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie konateľa
 • Vyhlásenie o prevzatí funkcie - Dr. Dietmar Weigt
 • Vyhlásenie o prevzatí funkcie - Christian Schneider
 • Podpisový vzor prokuristu - Christian Schneider
 • Podpisový vzor prokuristu - Dr. Dietmar Weigt
 • Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Prehlásenie o splatení nového vkladu
 • Notárska zápisnica z 10.09.2007
 • Prehlásenie
 • Notárska zápisnica N 62/08, Nz 27965/08, NCRls 27680/08
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Notárska zápisnica N 21/09, Nz 8652/09, NCRls 8749/09
 • Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine
 • Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine
 • Návrh konateľa na vyporiadanie HV za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Podpisový vzor prokuristu - Dipl. Ing. Markus Schmidt
 • Vyhlásenie o prevzatí funkcie
 • Notárska zápisnica N 85/2010, NZ 23522/2010, NCRls 23926/2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009 + Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
 • Notárska zápisnica N 172/11, Nz 58513/11, NCRls 59715/11
 • Výročná správa 2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu
 • Rozhodnutie štatutárneho orgánu
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Fajna
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Ábel
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Jozef Martinovič
 • Vyhlásenie
 • Nátárska zápisnica N 118/12, Nz 22312/12, NCRls 22795/12
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Rozhodnutie štatutrneho orgánu
 • Prijatie udelenej prokúry
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Rozhodnutie konateľa o odvolaní
 • Vyhlásenie o prijatí funkcie konateľa
 • Potvrdenie o ukončení podnikania
 • Zápisnica z vz
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Výročná správa za rok 2012
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Zmluva o zlúčení
 • Notárska zápisnica N 488/2014, Nz 14618/2014, NCRls 14947/2014
 • Doložka k Notárskej zápisnici N 488/2014, Nz 14618/2014, NCRls 14947/2014
 • Správa o zmene právnej formy
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Dr. Dietmar Weigt
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Peter Doll
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Miroslav Daniš
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Ábel
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Jozef Martinovič
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Fajna
 • Podpisový vzor prokuristu Rainer Worttmann
 • Podpisový vzor člena dozornej rady Lutz Leimbach
 • Podpisový vzor člena dozornej rady Christian Haedge
 • Zápisnica z dr
 • Notárska zápisnica N 1202/2014, Nz 33722/2014, NCRls 34407/2014 - zmluva o zlúčení
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry
 • Podpisový vzor prokuristu Sabine Irene Karcher
 • Rozhodnutie predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Notárska zápisnica N 462/2017, NZ 24723/2017, NCRls 25247/2017
 • Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry prokuristovi
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Notárska zápisnica N 534/2018, NZ 26836/2018, NCRls 27375/2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Zuzana Zákopčanová
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.6.2019
 • Notárska zápisnica N 233/2019, NZ 13289/2019, NCRls 13576/2019
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 05.04.2019
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Dr. h. c. Peter Doll
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
27.01.2020