ZF Slovakia, a.s. - Účtovné závierky

2018

2017

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF
POD_OS_2022280414_IR_2013_75757_2009041.pdf

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
DataCentrum

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha