Nobizol, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12399/S
Dátum vzniku
09.12.2006
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne
Základné imanie
19 917,00 €
Predmety činnosti
 • výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (od 31.1.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 9.12.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 9.12.2006)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti zatepľovania, chémie, strojárstva, stavebníctva (od 9.12.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 9.12.2006)
 • prekladateľské a tlmočnícke činnosti, okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie (od 9.12.2006)
 • obkladanie stien suchým spôsobom (od 9.12.2006)
 • obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov (od 9.12.2006)
 • demolačné, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (od 9.12.2006)
 • obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie (od 9.12.2006)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 9.12.2006)
 • zváračské práce (od 9.12.2006)
 • piliarska výroba (od 9.12.2006)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 9.12.2006)
 • správa bytového a nebytového fondu (od 9.12.2006)
 • zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných pvolení (od 9.12.2006)
 • rozpočtové práce a kalkulácia stavieb (od 9.12.2006)
 • lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia (od 9.12.2006)
 • práce so špeciálnymi mechanizmami (od 9.12.2006)
 • výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov (od 9.12.2006)
 • konštrukčné práce (od 9.12.2006)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb (od 9.12.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 9.12.2006)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.12.2006)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 9.12.2006)
 • výroba strojov pre spracovanie minerálnovláknitých výrobkov (od 9.12.2006)
 • zobraziť ukončené
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 9.12.2006 do 30.1.2014)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 9.12.2006 do 30.1.2014)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 9.12.2006 do 30.1.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva
 • živnostenský list
 • prehlásenie správcu vkladu
 • súhlas s ustanovením za konateľa a podpisový vzor
 • prehlásenia spoločníkov
 • Spoločenská zmluva- úplné znenie
 • ÚZ 2011+Rozhodnutie VZ
 • ÚZ 2010 + Rozhodnutie VZ
 • ÚZ 2009 + Rozhodnutie VZ
 • ÚZ 2008 + Rozhodnutie VZ
 • ÚZ 2007 + Rozhodnutie VZ
 • ÚZ 2006 + Rozhodnutie VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.10.2021