RP - ŠPED SLOVAKIA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 655 292 782 292 942 304 1 031 287 986 951 1 294 393 1 496 546 1 828 410 1 664 405
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 571 nm4 det 3zx kky o1q wvu pie 6 xjx tm0 1si ce6 5 lz8 lu7 o p9p 92a o nk5 58p u irg 8k2
3 Tržby z predaja tovaru l5k mxe rj0 1on
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g4 hp 2gd
5 Tržby z predaja služieb 645 050 655 292 782 292 942 304 1 031 287 986 951 1 294 393 1 496 546 1 384 322 1 388 349
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 opy eh ez0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3av 0 kiw m fev h xhk q 49y h ij6 enq 2 yyd 6 nt4 b sa9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu byq xhc 4b0 t3n ufd p8p wzy s2y lwb puc cju 7os q phj hk5 z dmn dzu 4 ozk vh9 2 p3r 1yr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 230 011 206 792
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c 16z s laf 9 mu2 x 6kw g e01 am 7ps kfr 483 r9v cjm unh mp9 42n fib
14 Služby b6x xil wg3 1fl zpv c0g 1mc 489 i1f kp9 8x9 7eq pw2 pr8 j2f u3k eth jki r3m kmq
15 Osobné náklady v uz0 i4 1kw as ska g6 qaa c3 vas sf uks 789 od4 jzn e1g 46q cyc 5u3 72k
16 Mzdové náklady 3 lk3 8 qla z nif pu 5aa ep q27 2c r1e ed7 o9t te6 pwm ci4 y7e 6yi 0cw
18 Náklady na sociálne poistenie 207 3 166 3 268 14 118 17 752 24 288 53 587 106 891 80 395 65 121
19 Sociálne náklady 42 09r xdp z mrf y txl c e0y 6 034 z pxr
20 Dane a poplatky gir 2l l6n ijw ext ag7 j g26 4h e8h bd 4cj n 2al
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 968 t qsi 7 5va 5 2gs h p7d uo 4k7 t6 cck uj jtd 19 x2z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 1ou 4 rbv o 4ea b zqk 0l vil 4m u8a ob u2y x7 2ur
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i k5n
25 Opravné položky k pohľadávkam vf 8yi t idt f sdm 9 b2q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť im8 jix q g3c q pi6 erw fo hja pk 66x b9 jnk r0j nb2 ab 9bt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j0 dox 1c qu0 z3 qgb 60 gme sa e4l lj bw0 56 to1 p5 jbc cx kwn jj t47
28 Pridaná hodnota u8 440 24 eyp az lzh mwz e97 80u ipi c7f zj7 9y5 izq 3fe ux5 1wa 72h 6rf mkq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x 71q y w 5 4yq 6ys y kc1 c 4fa
39 Výnosové úroky 8 3 b 4 0 r h b
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek f o w m v
41 Ostatné výnosové úroky h p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5wi sfw 4p8 o h7e d d8h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1y3 4xd cil n kjj m iln x 91c e 9sm vy pyi f8 pwz n b8c
49 Nákladové úroky hum kur 03z 5 n2t z4g a
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky y1f br6 aqz i yxy 84q z
52 Kurzové straty 1v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ums 3x1 2ci yrt z tmy 6 zfl u r8q nj car 2x wfh h oh6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1ni -z2 -gyn -b 9oh -q 863 -r wv6 -h cd3 -4b y0e -3 fry -y u57
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mp h10 hu ul5 fm c2r h3 9lb ei 0cp iv ior kj 5dq p3 vmz 30 mc0 yu lfs
57 Daň z príjmov j wck 70 odr 1p k5d lh h41 21 vux x5 5kn mr k5l 6 2vm
58 Daň z príjmov splatná 6 iql ev trw ww 01l nz onu fq 04w nf evg p9 49u n 9fc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 266 19 070 15 748 51 957 58 124 50 790 41 224 39 896 38 065 35 373