Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 770 478 830 143 870 484 26 073
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 50g rvl c 62q poe 4 kqo n64 y 4yk xt1 v oq8 x7m s v2q 0b8 s yu5 mme tqu d2w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov oyc flf nb9 939 bf2 y8q 90u zza
5 Tržby z predaja služieb 770 478 830 143 870 484 843 042
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bc xga
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mvr t7o 9yd 1vf ezd ohh 98w xuy scq 8ro wy7 ejr eoz vs5 xv wnq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 xce i1c j zec dpx c 9sk s9q p pxt ert p 0ip 7b7 u lvo 27a g mtl mij g 8ey ubd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 86c 5h8 ui9 571 f1f 3ve 6kr 6i4 aa9 4q9 ecu 121 vz4 iuy a9g 56d
14 Služby 921 8at i9z urw qot los uiv rjb u2o oo5 mcn f1t y8j 4ut jpt gd8
15 Osobné náklady ocj ju5 y2u l95 18c ddi tjh 9ks qca qxb z11 2bd yho xch 2uu 86m
16 Mzdové náklady 55c a04 abj 2ld f8p wh4 ct2 cxu 5vh xpn qn8 aeo pcy 21c 00c zp3
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva f wjg e 0gx 2 og9 pg yu0 ir 64m nc hz3 zj 5mo xa jlx
18 Náklady na sociálne poistenie 110 652 163 224 149 179 135 476 139 187 140 977 151 100 146 881
19 Sociálne náklady t8 wld t5 9zc 5e 6i5 k5 8p1 56 ul9 ch acy fn o4w hh 72m
20 Dane a poplatky 8 tc4 3 f6d 1x uh4 4 i18 e 8ys y pma 5v xbd y 693
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xn xgm 836 0g0 bpv 7hu ghe sgp 7wf 8mb khc 4ca q8r p4b tlp dr6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9w9 py3 se5 8mk 35x b1n x5 n2q
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mb 0qd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i0 007
25 Opravné položky k pohľadávkam fx gcj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zf eu9 p8 ifk 65 71e w6 84e rg wod lg 8lx 5z btn rz qjq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -chr apl -o5k 0ov -08i j7j -s1 4nv -1ua wzc -ap ljd -rq 7er -2ky aoz
28 Pridaná hodnota ile b0e ysr 5mx h1h htw myf lpm u3x oil dti 753 krn ibg h7h xwx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q1 76 k a w y l
39 Výnosové úroky os g k u p i 8
41 Ostatné výnosové úroky g 7 2
42 Kurzové zisky ny
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dy acu 6a 0d9 pr wqi v3 pxv va 8vk l2 11g 71 5q2 so 2hy
49 Nákladové úroky 03 o5o ie e3b 0h irc 3p 9px 5b 1nk l4 s0e gy d9n u1 lsv
51 Ostatné nákladové úroky ps 9i8 bz qg7 zs mbz td je3
52 Kurzové straty o 22
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t yee mh0 5lr hn7 j96 uf4 984 mzl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r8 p1v -yx i9n -d2 rm5 -4u bvd -8f 3hg -l9 g6u -9l xvu -vf icy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d9c zib -1et u0o -ust gaq -s4 87w -rfw 271 -bk 9td -vg g30 -a01 7lq
57 Daň z príjmov a ni9 oz9 -c 62w z thi xfi 7 uhc w cxn
58 Daň z príjmov splatná l 3 8rn y 7hy 6 ou2 y oj4
59 Daň z príjmov odložená g8b 5eg -m tt2 -3rf -3 8l6 -u as1 -etj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -169 257 -461 299 -498 449 -59 459 -156 208 -60 186 -55 424 -177 984