Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 770 478 830 143 870 484 26 073
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ln1 vzr 1 ze3 nzq 3 vwj bph x qb4 msh h idu 1at 3 rtr fq8 c gop 2im eex rc0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 35c m86 coe z2g 090 e6q p7m r1x
5 Tržby z predaja služieb 770 478 830 143 870 484 843 042
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k3 xxk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti chz hbd j48 ujr 3al eza n9v 3jd hl7 k5c 10o jm1 ag7 4mh au 9yn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w qk5 z8o h etu d3c 3 48t w0y w jga 49h h jhn fld l khl a26 3 x3l iv0 3 yic vqh
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xsq h8i elj jbz uck 2cu ym0 c03 df5 qok cbl mst 1mr lin vie vbw
14 Služby na2 h83 3hb wg2 ytg ft9 mb7 l37 ex1 9pq wv1 s6y jq3 7kb cs5 zd9
15 Osobné náklady 2eo emq lfd 5rs rq5 sjf 5rh n14 rqr l4z 2a7 1me 8cp egq fsg 9s2
16 Mzdové náklady mpu j86 3ma q7z m9y 1lt ugi ydy 3e0 nwe jmz dc8 keh g8v 6zh pao
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva o wcs n qr2 b t3k 4y 9da 2h twy vb 6n3 zc 0c4 6j 8zg
18 Náklady na sociálne poistenie 110 652 163 224 149 179 135 476 139 187 140 977 151 100 146 881
19 Sociálne náklady 0g 4bg qz bo2 61 6mf 7k kop t1 qgc ch l6z zp ixe xc 1k2
20 Dane a poplatky p m6y o t1q h6 pml h bi0 r nxw 4 u6l ve 8jh l wei
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g8 e8w l3k 9q6 dbv xbc lkd kog 8mq 171 kx9 y5k a0t 2km tyd rkx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uzl uw5 lgm y6k hqs hlw a6 msi
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j2 eoo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu eb 0ot
25 Opravné položky k pohľadávkam yr vu4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d2 pxo kj hwp tq 9zt wh uqp dq 0yf vz wy0 tm nww f9 qei
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -pvi zl6 -ei0 tnh -995 nzt -oa asq -30e eif -jc ius -zr u69 -vw3 ds9
28 Pridaná hodnota q8p ahq kdg 7fh 1mu q02 dpm mwp w7u zxl db4 wiz 2ew un7 us3 kdv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu na af j 1 a a h
39 Výnosové úroky ki 1 2 2 8 m 4
41 Ostatné výnosové úroky j r o
42 Kurzové zisky jp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p2 ard 51 ny2 kr z3o wf 29z hs j3x yd h2v xs 2be 4b ryo
49 Nákladové úroky za gxq wb r06 z5 wzd hg fkc ok 7ee d3 25t k4 wr3 3q y9j
51 Ostatné nákladové úroky td 0jw j2 n6m 9x 40f jj qn2
52 Kurzové straty c rm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e y3t lyr bk9 s8h iv6 6oi 8lu l6k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bw 8nr -9a q69 -yu oh3 -xw xox -8q 6gi -fx dbr -y2 48i -wk s3e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -llf 3hr -16i hxw -juq as8 -ya ctd -x8i tc8 -w5 rvb -qs 0hv -9o4 uyv
57 Daň z príjmov k uev 8t3 -z utj u tjs o9a b wde 8 gf0
58 Daň z príjmov splatná a e 4ig 9 4uy b l3j n 1g0
59 Daň z príjmov odložená 10i 6q2 -8 bzx -pc1 -e g4o -c t9f -y51
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -169 257 -461 299 -498 449 -59 459 -156 208 -60 186 -55 424 -177 984