T - KOV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 239 22 597 20 117 24 813 37 248 40 577 44 404 57 533 52 009
2 Neobežný majetok fm kiv 2r r6s 4a wbo cv el0 yo 7at
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 001 17 878 18 998 15 413 10 727
12 Pozemky 6 33q
13 Stavby 8 jwj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wt qfg 9w 56h u6 u2r e0 m4d 9r fxf
33 Obežný majetok f t1e pz k1c p3 q6t jo oha 4z dpm at fcr uq m18 me lfq 0t 84d
34 Zásoby súčet s pjl 1 l82 z 8zt r b1h 1 akt 8 ut4 0 yhx i 04o
35 Materiál v ffo w 9cs
39 Tovar s xzi z b0o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3ka vi mui y hrc l3 luu p ood s 93y s jiq y 5re u jbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1w m4v j txu xc 6of e 45a j y2x l py0 v ykv 5 fkb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mb t0e r ln6
62 Sociálne poistenie l w4a
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0ix r w79 s mpp w 9tr
65 Iné pohľadávky it 0c xx sv
71 Finančné účty b nnc j kiy g c7m o zog g d7n s 8pv 2g woz cb tsp sp 7wl
72 Peniaze h qca yi tc k nn5 6 j25 e 4d0 si v3y 3c 0jg hh xge
73 Účty v bankách dg0 x nzq h 3f9
74 Časové rozlíšenie súčet g8v sl 58
76 Náklady budúcich období krátkodobé e50 rn o7
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 ec2 r2 u7b 0x vr4 04 xpi wl at9 uv o5u 0o q4u d6 3xf qk a6v
80 Vlastné imanie 5 yi9 4 acz -r8 6t8 -8p 0di t lbq -fhq eq 4m0 jv qa0 ho 1ii
81 Základné imanie súčet 2 g5c 5 rxx p zsv b fv4 6 1p4 z 9j8 3 imo v rtt o cra
82 Základné imanie f u4t j yvm t u12 a kw5 b vfz z v56 7 ikv 5 iv6 f 6o5
86 Ostatné kapitálové fondy 2e mn2 ai jr7 cq fw1 ir hh4 q5 0g2
87 Zákonné rezervné fondy ls0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5ge -r zm3 -ba -7z 9ww -sb vkk -g2 h0g 0 4k2 -l ly3 qv gcf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mt9 0 y3c cj p57
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 dkk -ns -22 7o9 -gn qlf -ry 3gs -8 t4s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g tn6 y z0z -kq x6g -q zif a wlp -h d3x -b 53q r5 spj j i4b
101 Záväzky 0x9 pf mee yg n7f qu dq2 0r trg sl b5p kx tdj dd 9af 8 rfb
102 Dlhodobé záväzky súčet c8 4o upa
114 Záväzky zo sociálneho fondu jv v2
121 Dlhodobé bankové úvery j lxj b1 zu4 m6 oot p 7hy 2 fb0
122 Krátkodobé záväzky súčet g83 gt bg0 86 rhk gn 2xz 99 5h8 jz 3q2 m pux x 1cs t plf
123 Záväzky z obchodného styku súčet hrc 3 xs6 8 ww1 v0 cqo q 0p8 r qc5 a jl2 f 6t3 awp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 48 zql e8 vca
131 Záväzky voči zamestnancom ndy 9 aa8 j sj3 n 41t u 86q 3 nr5 czu yef
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 69z 7z6
133 Daňové záväzky a dotácie x84 83z 3 m5w 0 5y4 l c6d a jv0 9 t9q
135 Iné záväzky 2p klr x3b a6 cr7 j rg5 h vd5 l 5j0
136 Krátkodobé rezervy xy 9li
137 Zákonné rezervy s4
139 Bežné bankové úvery s 17t g4 mdv ze
140 Krátkodobé finančné výpomoci y 3ql r 5ku