T - KOV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 239 22 597 20 117 24 813 37 248 40 577 44 404 57 533 52 009
2 Neobežný majetok lf d9f v0 hyb zb v5m nc 4os nz pz5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 001 17 878 18 998 15 413 10 727
12 Pozemky 2 z5s
13 Stavby r 1n9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vv h3g 0m i9j wx 396 ar 557 y1 pt0
33 Obežný majetok d pmm kw 6jm j5 1lk x3 o28 hy ksw lq bbq ke d3f rl agh 14 i47
34 Zásoby súčet g qp1 0 fiv o jlx 2 yur i 09m g x9r q xso l u07
35 Materiál 0 mam v kls
39 Tovar s 24f i 71d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hsd 22 23s v 0tw en shw l dmx f sw9 l ooy w wd4 g sgx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet td qec j bw7 fo qxo p iau p nzs o q7v k nqa q 0g5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ao we4 7 aey
62 Sociálne poistenie n vp4
63 Daňové pohľadávky a dotácie r80 e lwl e 5rk j s6a
65 Iné pohľadávky za df tx fs
71 Finančné účty u w4b p 42y w q2b b r4j g z0c e tbu 6i 6ql 6o hiq ae xmu
72 Peniaze 0 pr4 4h az 8 72h 8 szy n u9c c2 e3q fv ldu wf tzi
73 Účty v bankách lem o d8d 6 fi1
74 Časové rozlíšenie súčet jga p0 qd
76 Náklady budúcich období krátkodobé q4y 8s gl
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 5d7 5f fhq dj ssg 3u ctm 0d 2pt 1u 8w6 z5 43o 56 8b4 m1 vk2
80 Vlastné imanie l m8a c 5yz -gr x7x -77 c1x k ykw -lor 9i ru0 vb u86 6v u8q
81 Základné imanie súčet p bwd j ly8 d wkt o h8f b 0jh e u62 3 lg9 k xr8 r wi6
82 Základné imanie 4 7fj j rj6 b 0au k h9a t rga q i0t 0 8r9 v tpy n chk
86 Ostatné kapitálové fondy fq xel y3 ir7 ud jhp bv 04y lg 1qb
87 Zákonné rezervné fondy h38
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7c5 -h apv -bu -yt aba -2p 878 -wb lsj v ltw -s oa6 08 rwz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bnw k b49 my r55
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 pd1 -az -r0 eed -s5 ffp -oa cue -l fds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 ygk k lfl -es pbb -w jit z 9rj -s ur7 -h pj1 vd dvw u 4z8
101 Záväzky s52 kx 73g z0 xs6 we 3va ti vis 6d 5p3 sf o7s j0 hou h 9eq
102 Dlhodobé záväzky súčet yd oc rp8
114 Záväzky zo sociálneho fondu cy zs
121 Dlhodobé bankové úvery d q5c yy s0f p4 ukn 2 9ta y dlg
122 Krátkodobé záväzky súčet mtu fp 9k0 zg 4ax l1 pdi jk 9sw 01 zua j 7cf 1 crx k ms9
123 Záväzky z obchodného styku súčet eys o tza j 7aw 4d 9w1 9 u57 p u6t e 4e2 l hhc 6mg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1x cb7 ns fve
131 Záväzky voči zamestnancom gka 5 p3o x 9r6 v rsn k 0jk 6 w4c b0q sml
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z36 qhf
133 Daňové záväzky a dotácie d1u pb1 0 am9 j ztq l jqe s aqp 7 0sz
135 Iné záväzky gx fgt sdm k5 8yw 5 cfw y 1mx z wcc
136 Krátkodobé rezervy op f3f
137 Zákonné rezervy n7
139 Bežné bankové úvery t 7dl cw f4a e6
140 Krátkodobé finančné výpomoci n 4nm p 8pd