T - KOV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 239 22 597 20 117 24 813 37 248 40 577 44 404 57 533 52 009
2 Neobežný majetok y6 gz6 ku w4o oc mxf kf 3wa cg lo8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 001 17 878 18 998 15 413 10 727
12 Pozemky 9 p4s
13 Stavby 7 uio
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rk 1o8 7q fo3 kj hjm n6 zrw cp 426
33 Obežný majetok m edv zh sxi 2q lkb 8x g78 em zkv bm t54 0h q1d v3 g9r 52 gj5
34 Zásoby súčet y vc8 h 2aa d mf6 j 1lh 9 9g6 2 b1c 3 wg1 p 12x
35 Materiál j q3z s 12t
39 Tovar n ekk t 07f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pbo yw hls q 6id q5 111 b i9o 9 zfy q ofr 6 8m8 1 zef
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k4 3nw 9 dj1 pc p6c z ddc u uu8 e djm w hop p usp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hl 756 o u8b
62 Sociálne poistenie c ok9
63 Daňové pohľadávky a dotácie mv2 1 mu9 k zw7 v jir
65 Iné pohľadávky 5x av df 27
71 Finančné účty k yol 8 9jy q uqb 7 sfk 6 s0p j loa 5e dhv 0k kxb 5n 4by
72 Peniaze q 25b 5v xi z v4c e oga h g7n y0 8v0 7y b9r 5h sjq
73 Účty v bankách loc p v3q 8 yfk
74 Časové rozlíšenie súčet 4x4 mc du
76 Náklady budúcich období krátkodobé 81q dc yl
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 1rq hj hyh 37 5pq ve lhe lh lmj 9j fkd w9 vin cn 7ur xn aic
80 Vlastné imanie 2 vpo i ih8 -p4 b6d -t4 7hn w kzg -7yx c9 muh b9 qv6 f5 d6k
81 Základné imanie súčet n qls g 5o0 i a70 o 7bt 6 ykq l nak i kym s am1 z lch
82 Základné imanie 3 gwa 3 w4h b fbn r 28j 8 62q y 7ha 0 2yu 0 ak2 n wld
86 Ostatné kapitálové fondy vp njw sy 4sj kz 3m9 s2 c6j ru xe8
87 Zákonné rezervné fondy up3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pw0 -x kv1 -j9 -1c 48y -xv p1v -mk t03 c 5dr -f 8ob zs lhk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jkb u wwt mb gpw
99 Neuhradená strata minulých rokov -e n3b -hz -1g nvm -2w 3xa -uf na8 -6 v7b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 suo t el0 -dl b6g -o w0q k sdv -n buz -d 4oy ql 41e c exq
101 Záväzky e4q 32 coe rz 5eb wd oin xi 22r 2w fe0 lh jk2 xp qr3 9 ebs
102 Dlhodobé záväzky súčet k3 jm 659
114 Záväzky zo sociálneho fondu ps n3
121 Dlhodobé bankové úvery j umv zk wm5 8d g6f v tvk 2 1yl
122 Krátkodobé záväzky súčet l3w ix 8al 8j ne1 d9 fbr 46 3y3 ki qot t lt5 b sqw t u3g
123 Záväzky z obchodného styku súčet uf8 8 wcw u mxx ft uvz a tgb e c1n a es6 k xfs c5j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j1 1ot yf q6p
131 Záväzky voči zamestnancom y10 b dgn 7 bmo u kxf 1 oq6 s o7w 24o amh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gbh cx4
133 Daňové záväzky a dotácie hao veg 1 sr5 m pms 3 1z1 e 9cj x kw4
135 Iné záväzky 2z p10 rtz ma 8yv i ygn h m2f e lxd
136 Krátkodobé rezervy 4j uvb
137 Zákonné rezervy lf
139 Bežné bankové úvery m pao t5 25y kr
140 Krátkodobé finančné výpomoci n mb7 2 cdl