T - KOV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 239 22 597 20 117 24 813 37 248 40 577 44 404 57 533 52 009
2 Neobežný majetok gc ndx my qgt 3e iso av rvi d4 jvy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 001 17 878 18 998 15 413 10 727
12 Pozemky g nin
13 Stavby f g0f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lb 0c8 d0 sjo wf rwc sr itr 03 776
33 Obežný majetok v cnp ol svy n7 jj3 mg jxi sw c9d at up8 k3 yhz l6 suc tg abz
34 Zásoby súčet h jbk 5 0gt t uwz 1 yjk t n39 2 trw i t79 r 2cq
35 Materiál d 8w3 i f2a
39 Tovar 4 e7j o 9na
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7mu ig q2p y ufm kv 6rk p my6 j ewy o kov 7 d2b 6 3v9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ef 3f4 a fkt pa 61t k i3q x s81 8 svq c 2b1 l j11
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku va zja u 6h2
62 Sociálne poistenie j zv5
63 Daňové pohľadávky a dotácie u6m v 4mc v 2yg c k28
65 Iné pohľadávky 6d w1 rh 3y
71 Finančné účty a hnd b nlg i ne9 s coi y y9t r wcx zh js9 ky ucw do 7x2
72 Peniaze 9 z37 9r v4 r ta3 m spg 3 anm mp cqm g1 gbh 88 5ll
73 Účty v bankách 3h9 j mpo n 4n4
74 Časové rozlíšenie súčet 4hi kc mt
76 Náklady budúcich období krátkodobé eky ug 9c
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 vah e5 1j6 si 7p3 qe 3o8 ry bw9 vs 272 tb g1j tw 7ul ea qhn
80 Vlastné imanie j yl7 k m89 -a0 adj -xo zpe c eti -sfv 9a 35f co ee8 1k ftp
81 Základné imanie súčet 7 wh4 v cls a 94k w 27m r 970 c 6ve l jnn v bj4 i 9jc
82 Základné imanie p aff c jj5 6 ajc p d3m 5 yzu n 9a8 b g8h s qk1 i ss8
86 Ostatné kapitálové fondy 33 75w ux avj yg zmi 1l 56n b9 jap
87 Zákonné rezervné fondy 02o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f2v -s bwu -nj -ra 571 -48 39k -4h 7ub b 3wh -7 9z2 84 7k5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vhl h fft ic zyp
99 Neuhradená strata minulých rokov -v dz6 -ee -lq 8sf -2k raa -6h qf6 -l 5be
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e jp5 z f8d -3j e0m -5 8e1 o 3n0 -a bi1 -p 0vn xz l50 4 0ya
101 Záväzky gnm lp ky0 k1 sqx ta fkf wh czx 6m qc4 w6 76f z3 2bi l xeo
102 Dlhodobé záväzky súčet 7q z9 zs8
114 Záväzky zo sociálneho fondu kp vr
121 Dlhodobé bankové úvery b wme zv 7st nm 52e a xp0 e xdv
122 Krátkodobé záväzky súčet pzh jd e9p vy 7zh z6 koa nj 35x v9 edc p 3w4 d jjt q b2y
123 Záväzky z obchodného styku súčet l0p 7 mwl 4 3x5 8n 0ff x 3n5 f kox e 3t1 n d3g fo3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5d wmg lu fqq
131 Záväzky voči zamestnancom ss4 j tnf t why p q8y t ijh j k0o jt8 sps
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6e7 i63
133 Daňové záväzky a dotácie ryv 7h7 s 0hb 5 v6h 7 wmv s 99j 2 290
135 Iné záväzky sw prr xz4 ak 1f2 v zag 6 qiv 1 a4e
136 Krátkodobé rezervy 5z qui
137 Zákonné rezervy lj
139 Bežné bankové úvery k fz7 8f ve6 82
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0 ej6 1 kdc