T - KOV s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5j1 jp hlj 1x k07 xn 4rk dy 08q x8 8x0 hd lw9 63 cle dx 5js
3 Tržby z predaja tovaru ax qrw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vc 5at sg ygh vb ds2 l9 1t6 qm 8jc jz 6je rj kkm 3u uzk
5 Tržby z predaja služieb 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z m3d f yyi d vcn vqv zde
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a t49 p9 f6i 56 rql es wum vx tn5 yf qpi cl 45p gg 30z mm kar
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 500
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b1g x qxa 6d whv 7r fso wb ukw xh 71t ye dlt jn 7fw oe jpb
14 Služby n bpr i vik 0 081 04 cz3 p1 c5k 02 t2z u hc9 k yfb 80 8sm
15 Osobné náklady 0 m2x 17 ger sg ia9 c1 59f 2d wvv 9m 2vy b1 rr8 n lht
16 Mzdové náklady o pim uh dum
18 Náklady na sociálne poistenie 2 304 6 351
19 Sociálne náklady 4ur 9 im4
20 Dane a poplatky pkh c 07 vs3 cbk n9v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 0zl u xji x vb3 j 7um j jq8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qi p crw ik yo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o vw7 y c6p -r8 xf2 -3 wmn 5 kes -28y -1 6rt ub zoq 4 peu
28 Pridaná hodnota -c hc7 8m imc 0 vp1 ag 5hx v6 2lx kl sf4 5s 4k0 ng 7ra p7 p2q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hy
39 Výnosové úroky xq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n9 90 b1e c e9d x gcr a izp x w37 7l8 w brd
49 Nákladové úroky rpo ov6 p tdz r cdz 6 wx7 lkm bvm
52 Kurzové straty sw 0 f8 fk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x8 ie xsw ais i79 nqj kww 6xb aaw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c7 -v2 -2hd -j 9od -6 94u -l ehs -2 x9u -ga5 -k k24
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d 8tt 2 1ob -6y l47 -z rkj n q7e -q tfn -k s9a df 9mo 3 r5f
57 Daň z príjmov q6 o e9j 8v4 r7z x okb 4 kyc
58 Daň z príjmov splatná ip
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 538 2 618 -19 724 -4 401 4 031 -4 040 -4 343 17 183 4 651