TERCHOVÁ - RELAX - CENTRUM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 9 713 35 171 10 009 9 810 8 392 42 715
33 Obežný majetok 4 g1n 88 olo b 7ub h q46 0 c0f hz y8x
34 Zásoby súčet w z47 po 468
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q 0x8 p awq w ewd 9 9cd r tng fs 4qg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j xw2 f wgb hb 5qg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y ce3
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 61a
65 Iné pohľadávky g gwj 7 pbq
71 Finančné účty d p6m xb trz 2 3tg n xfr t 449 -g 6x9
72 Peniaze g lvk g n40 c viq p x77 9 l77 -j wlf
73 Účty v bankách g nws ji mhj i nmc o 8ru
74 Časové rozlíšenie súčet 5c2 kan
76 Náklady budúcich období krátkodobé f8z zmv
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 1tx t3 rd0 q8 0jb j 033 5 064 z4 x1t
80 Vlastné imanie b u9z md otw z nip w hei -1s 4ma -ot z1q
81 Základné imanie súčet g ebh m vxf j cne f tbm e 8i8 n 93l
82 Základné imanie i zdx 6 a59 3 feu u djq u ugk z iu3
87 Zákonné rezervné fondy y3u fe6 ri7 0hi cj6 9ad
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o75 d51 2ma 1pt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v2d 0aw o 0cq l upl c 4sj -du p0z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rw7 d6k b rb8 1 3a5 t kto
99 Neuhradená strata minulých rokov -ml lj5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pev e 3uj a 15a 562 -ac 6mc qwn
101 Záväzky s 8jv 72 082 gbi a4 4a kzv vf 2j3
102 Dlhodobé záväzky súčet c5 wsd w7 up7
122 Krátkodobé záväzky súčet o s7d u y6h 3ab 0d n6 bpe al 4az
123 Záväzky z obchodného styku súčet o iyb r lrj ru m4s
131 Záväzky voči zamestnancom 0 d51 oa ms0
133 Daňové záväzky a dotácie 9 18b pf1 la 47s 2 yjv
135 Iné záväzky 4 d4i m t2i
136 Krátkodobé rezervy 08m