TERCHOVÁ - RELAX - CENTRUM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 9 713 35 171 10 009 9 810 8 392 42 715
33 Obežný majetok v 5t5 7s 8xq e 3qw n vs5 u qax e7 xyz
34 Zásoby súčet e k6g bt wdh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 sbz g obw w ugw 1 i90 g duz my tin
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p 5x0 6 dre n1 95f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t flo
63 Daňové pohľadávky a dotácie i gmt
65 Iné pohľadávky 4 8hf v nzu
71 Finančné účty 4 qis 05 qq9 9 ony w bnf e 09w -d xym
72 Peniaze p gh9 z soj t y1y 1 8hq 5 vb0 -c 5zm
73 Účty v bankách e y49 x8 qn6 j qpe g 7mp
74 Časové rozlíšenie súčet 0bx 928
76 Náklady budúcich období krátkodobé xxx k2p
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 92d ar 3fe md m2d 5 91y w q46 56 toy
80 Vlastné imanie w sn1 tp w4q 2 xf9 m xd0 -v9 n1a -p9 tqo
81 Základné imanie súčet f h3s f g9h y u76 b 22b 3 5k1 r nmv
82 Základné imanie n oai x 4tz p q99 r 8vc 2 nd1 a xnw
87 Zákonné rezervné fondy q5e ys8 kup pie m88 mxy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vzv dak 8iw hhf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k84 mwp f 221 h p3p s i20 -ve n2b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s46 17d d 76g c 0s3 b 4a8
99 Neuhradená strata minulých rokov -bh ab3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bzr f p5m d 3p9 ijs -g8 939 lqx
101 Záväzky 2 2dy 4l 1xn ygi di hl ncj p1 qho
102 Dlhodobé záväzky súčet o0 b0s kg q6f
122 Krátkodobé záväzky súčet f p6a v zsk w5s v1 r3 3r3 yg zxd
123 Záväzky z obchodného styku súčet t lco o kp1 yt qnt
131 Záväzky voči zamestnancom 5 rzq h9 6no
133 Daňové záväzky a dotácie s fx5 3h2 61 19r 2 p6g
135 Iné záväzky i 3zj b 9gn
136 Krátkodobé rezervy 9ss