TERCHOVÁ - RELAX - CENTRUM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 3 247
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 ewi aw fes fg xdc z 19k xp 4e5 07n 2z2
3 Tržby z predaja tovaru b 9pd ch 2ct
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9l skd 9zy 84l
5 Tržby z predaja služieb 2 425 28 726 24 164 3 247
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 zg6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u v3u pb 01c y4 gng e 9if rh p9h iwg oqk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 763 23 154
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 cep it s40 qp ukn s5 3ow
14 Služby 9 wiq 8g af0 m9 eri e 5oi u c80 x6 pwf
15 Osobné náklady fi bnh gj vuy
20 Dane a poplatky upv md3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 y3q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť js2 akq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l5l e i0i 4 ftz ixl -x7 8x5 k kmy
28 Pridaná hodnota nr1 0 pb3 8 c9y cgy -5 1wi y8 9ty
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 0 l
39 Výnosové úroky v y a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 30 wi px q4 3z 218
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0c dx tb yi 02 yhh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t4 -o8 -4m -fl -8t -j34
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením eop 7 awj q 7j9 d29 -g1 di3 q h5w
57 Daň z príjmov h80 9 ed5 hgv s7 z8i rx2
58 Daň z príjmov splatná itw s fyc 0ba f9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 556 5 062 1 345 108 -21 196 249