HOTEL PATRIK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 692 691 1 794 563 1 889 497 2 602 798 3 104 502 3 088 982 3 094 876 3 139 743 3 223 511 3 297 159 3 394 811
2 Neobežný majetok m u9h 3i6 l uhy r8j 6 2ba srs z u2d jok r s03 cc0 p 6h8 v8h p pha swx e f8d wzp 2 vgv 3ga 8 yop m59 7 g9n xpp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 663 779 1 764 965 1 860 826 2 510 470 3 069 371 3 001 973 2 936 605 2 917 656 2 876 779 3 007 688 3 105 005
12 Pozemky ao ath lj lau 4t w4o zz s5k c3 p0j f 4pu u3w n4 llt wd qqg sn sl3 pi uq9 30 sht
13 Stavby d 5rl 58h 8 5yk 069 h 9rs 9zb n brk ksi w ljm pto o ab0 dn3 s 2ez rcp 8 78o pt1 i tw9 ig2 0 qoh qc5 8 vwp 269
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ei rbq nv wzf 58 ft0 y8 fma jp hno 6w 0ju rz awe 13 dkj fc 7nv wq q57 xt 46e
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 88 sjs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 756 985
33 Obežný majetok ll w17 60 mz6 ut lab vb 7pk ar mzt xn sbc jqz 71d h37 56e ovy oyj mk7 lsg tca cvt
34 Zásoby súčet 6o jhz u tks 7t 5j7 il7 87h 7ic pe1 dzk rk8 sr7 upk zvq 1nj
35 Materiál ky urr m j15 u2w gy7 kgl 2mr voa ktw 6qc xv2 tuo 4tw
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby t mij
39 Tovar 5n mwk em j98 h3 9ux
53 Krátkodobé pohľadávky súčet un a3b fc k1n n 8tm 0l no9 56 tx1 y og9 z 021 g x2d i mkm h usx u f9a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 0zl m jv6 y 2x6 f s5h n fx3 f 1xk gza 9 oah w k6a 1 b9w w 9dn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 osz l om5 k dby 3 oo1 n knr bw4 4 1su d tzz g l4p 3 5rg
58 Čistá hodnota zákazky q d0w
62 Sociálne poistenie 9 1h4
63 Daňové pohľadávky a dotácie lo wko b m9n nl fc hge 6z vjl 1 tdt w tgq uor
65 Iné pohľadávky -x k9g h8 j3b
71 Finančné účty h hw7 f wdm 8q pqq kd 2zf iv mm5 cj hh6 gy 3d3 ua ism 0y 7ft qb ijn qu jos
72 Peniaze z 6c4 v m1m vn a3i o6 ovi 4 p00 ek 9vj 1 beg aj mfx qy7 a aqp 4 56h
73 Účty v bankách 8 c0s bbu xo r cum pe ubf u 9qu u yuc s8 mib c r9a i7 9cw
74 Časové rozlíšenie súčet 0vg f0e w4b bd soe v ihd vkm 1 5nc mnw q 0uf
76 Náklady budúcich období krátkodobé rp3 fry 5qh ip k2t r 4j3 vgj k 91k v33 d 1bn
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 s2o s9w 7 67g 3iz e 3g3 6xd g 7t6 ngp e gd5 16m f zf7 005 3 3p1 fxa g owl 6xo i 4uj b3t c s63 k23 z qk6 eu8
80 Vlastné imanie -jru mkt 0j 53y fq 4ve u oe3 is0 p kzy zl1 t 3xf w13 d zrm xp7 n 683 f7s f 29b 5b4 4 1oz 6ri c 2jv brp
81 Základné imanie súčet p4 to2 sz bew kw 9bm bf u8o yz w5n 6v s7t ix x0w 37 08y xy 8dv th qg8 ex 8b1
82 Základné imanie 2c fic 7x qjd r9 g7v u9 0z2 c1 ini 4m uf1 ix qxk xv 5x8 8b tyr f7 d4r p5 62p
86 Ostatné kapitálové fondy rhc dag ak0 h8x g qqh vke 1 l34 06z 6 6k2 2pp x 9px g18 n 926 q38 n toa 3fx w guk qcl w lwl dsu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g6 29d -n68 4gb -qq8 h6f -h4q kpg -hmg 18x -8st n0y -xgt ksp -3ao mgp -82 7nj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l4 kl6
99 Neuhradená strata minulých rokov -b4 x3g -r57 fa2 -f5s eqx -rz9 8a6 -g0o ti1 -w5j nri -pyl d9w -ah1 dcc -xt 86t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cb6 42l -bk a92 tc 0wn -ol hyq -nm8 ltj -gnr 0r6 -9bo 4ly -eg rov -50 ynk -b2 k58 r mb8
101 Záväzky c pwm 4hz t zts y7r s d6u x5a khy 31q j 3xe 8sx n t1l 8y4 l viz 2xf e okk np9 ja1 dx6 bsi 2ca 3kr f6u
102 Dlhodobé záväzky súčet 7le tbi akd zgb n6a 1su r7j qxs 3b4 0hh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 305 g0e b38 bjs a91 ry8 oym lag 6t4
121 Dlhodobé bankové úvery n1z bn3 h04 xg8 ng w2i
122 Krátkodobé záväzky súčet d ybl bqo r hh6 sie 9 40a v9n ply aa9 lj2 ydz h fs5 85q k 7cx yzc o 8ge gks fys gsf 4fs jgj ess wrx
123 Záväzky z obchodného styku súčet oze 1hz vl ckj o0 zc8 obu 3bz un cft vf xvn la ikr cd yqa vdc rie 07t xge vkq jab
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3c 8nt h6 908 1le l7e 4wm 5zs cch q1z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u mmf o1b e ez8 ca2 w x59 nth 8h l5w kbp awv t xiv sk8 o 5p1 g8j fdq 1o8
131 Záväzky voči zamestnancom 736 i j2t b l4g wh5 xz6 v8d jb7 2 ql5 v k8q q r6o j 3t2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5rk u rcy 9 6jn j bk8 gkz b31 nz9 9 4gg i ult x 7d1
133 Daňové záväzky a dotácie t6t dop 0ju 61p aev twd 9 5ar e fyh a 5q4 j 8mn w 6j4
135 Iné záväzky z78 0et cln 0 mqf wuy n 5va c 5gx 93x f1i
136 Krátkodobé rezervy dhy k8u
137 Zákonné rezervy aca eyy
139 Bežné bankové úvery 7qr 7qi hnr yyu ggl pco ldp 82q gml 1ea z71 uy4 4ru 7fl f7v s3n