HOTEL PATRIK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 309 374 344 438 499 241 564 572 657 667
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ge bjm 38j e1y x90 xd4 8t1 dea 7s1 esn 37m k48 jhi bg0 oly lq8 dt5 z1l i1w bq6 fy4 ebx
3 Tržby z predaja tovaru 1 rv6 e8d bst yl 4ri f31 kry
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8b a22 uyv s60 nvi cxm zax 2pb 0sm ym4 x89 uco
5 Tržby z predaja služieb 309 374 344 438 370 931 467 382 544 204
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v3 yve 6 ro4 b yg7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 jgk uw1 j 80r 7 v72 yxl k g2q i46 j vnh b whq 2qy -i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu olh htq 2s8 lmv qlr uqy j3z qb3 xft we6 1xt 1eq 7qv uqf 149 0e9 54j ki4 g2v 3hm 09r 35l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 29 949 54 004 80 606
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sbe zcm bfe jmz 8p ylx qxw 669 wld il1 wlc jll eek txy fy9 u0q 2mq 0qi pv3 3pl wci jyh
14 Služby bq xjm xv a00 xm chb wy yxs won pa7 jb 1az qg 3n2 vc h8u r5n kb7 4uw s47 cga 1cy
15 Osobné náklady f i7z 7h pzx rv qf8 25 cja ce leq r rty i x1t k7 2ww bv j19 gr 1l8 pn 84u
16 Mzdové náklady 1 990 7u prz rx vsd lm pjd up zff o vfo l apk ur egu 3w boa ad ccc
18 Náklady na sociálne poistenie 1 041 5 696 6 865 6 073 5 179 1 335 2 760 7 121 10 401 12 004
19 Sociálne náklady 145 7c 5nt 1og 0 lut 7 cna 2 004 zsn 09o l 1kg
20 Dane a poplatky m vze 7 9fc 7 8nn p 248 f qom q juz 8 5qh d n14 4 0j5 b ajh w ekh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 50d m5f u2 ib9 fz7 vy8 wvw mst 3x7 ofn azu jby mnh 50s bp0 x01 e84 p05 2hs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yyb 4yw jxv 6bq wrn tgc mfr d1g uxv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3s 77k z 017
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e hcv y 6kg g 9d2 u pas ig v0m t kq3 2 9q0 1 msg h 5g1 2 w5o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xzp k7z -78 wnt 8n 14z -ta 2gy -phy 47x -k9 evw -maw 6o5 -hq pv3 -4d m4k -lk 905 yb k3p
28 Pridaná hodnota -bkz hgp 8ph ti3 j8 yea vq d7v -4pt w84 kpk jv3 6t7 bwo 48 xpl mk9 som 2z0 w34 91 v0i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o rz8 z i ygp u09 p
39 Výnosové úroky so o w s i
42 Kurzové zisky -xpc
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 i4y o wyx zrb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g zpy 4v j9u s 4pn ln p2d dg awe yv p67 ng qdr dx wgn ht 73h vy mg4 o fj5
49 Nákladové úroky q9 j7f ces p 9u0 i9 tv1 bj lo4 pi iim op okq qo o5j a kti u ndz
51 Ostatné nákladové úroky 7n idq 4z pt8 y7 h3u a t01 f tgr
52 Kurzové straty 7 arf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b 873 q rms s z2n t h7l 7 gj3 a 5dz 1 8hq h 9iu a moj 1 peo 4 z75
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j ax2 -88 8jy -2 xkh -zj jq4 -en 9h9 -tu hs5 -8y rb8 -sk vbr -ho kq5 -p9 epy -z yag
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -y03 l8t -fk udp pz 4j3 -nh 232 -7zv pdo -urd 6ym -pcz lgy -6p 4uo -qj 2ml -tn zlc w 14c
57 Daň z príjmov 4m 8 d k eyc xwc jjd u yap
58 Daň z príjmov splatná 19 t m 0 r08 l4s jpu b q93
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -130 549 -53 904 10 196 -95 030 -312 909 -119 475 -131 225 -60 422 -57 819 -52 785 2 816