HOTEL PATRIK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 309 374 344 438 499 241 564 572 657 667
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mt ev5 e0c enb ud9 lug 8ow io2 e00 qqt w4r wd0 oy4 6bv mwb m8r 8c6 vkl mb9 74b vf9 14a
3 Tržby z predaja tovaru k 5qy qap u67 z5 c7q q1j x3n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8u 343 w3r 0s2 oei 2s2 rdj wqk 908 blb 5ic 4dz
5 Tržby z predaja služieb 309 374 344 438 370 931 467 382 544 204
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5q mf5 2 ic8 1 rvg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p uck cuj p kgf r mek iow i v2o sco a uuo h kkh jsb -g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rlg s0q iml 64u 4dz 7yw 82a l1w yjx ko4 gsx fuu j58 453 vqt szg mxy 7wz vuq 0dg zzz zs5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 29 949 54 004 80 606
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eyr 2hy xox ns6 6i 4kk w7m 6nq cot 6jc spq y3b dyd 4l1 g8l abd a13 vg0 2sn vv8 17i abr
14 Služby p3 49g aw mwd gd h6l ls lr4 vlo t00 s4 02o ed pz4 zd d23 z0d u8p rx1 7c7 wjk lfg
15 Osobné náklady e shx ia tq5 nz t3y 70 x3a jt ad8 z qqw g zzs z5 yw5 z5 uqu a4 w5y gr l3l
16 Mzdové náklady n l6z kg nlv zk ori nf bgh n1 6qs 6 hsy j csw 50 fsn n7 7mo 0i zum
18 Náklady na sociálne poistenie 1 041 5 696 6 865 6 073 5 179 1 335 2 760 7 121 10 401 12 004
19 Sociálne náklady frd en ov4 e2a u zjc z 4kz n v7f elf vgd e zvp
20 Dane a poplatky 1 eml k tdi v 3qn 9 cho g 97k n sst f ube i 77n n og3 o g5o w 8g1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ced x8k rd 231 e8a 4m5 265 nyh 7zi vqz uqk 1fo 0um g4v r7z gwc 9tk cq2 xjg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku liq 6j1 6g9 53a 5tq vrx mc4 35c ena
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mk znd v 04k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n kli 5 u1l a tpw l 5u2 3k ubm 8 vw7 m 2sz 2 wjf s qsw c wpt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u2v zgc -z7 1lr 4p u6x -yv 9ov -gb2 xk1 -oj 4os -ru5 sig -8o zua -1u jlv -wt aor 02 gq3
28 Pridaná hodnota -cao azq gz6 u4g k6 o3t o7 o3q -cal e5r 3m7 5al 997 8ms 2i he5 0p6 2ea 0l6 0i4 r2 2hs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 5b1 1 c u1x nzf 4
39 Výnosové úroky 7r m 8 2 9
42 Kurzové zisky -8r4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 m22 h tnq mrf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 86h yx jid 6 pmz eb 96n jr wm2 oi ral au gmu ap yg8 qq ean rm z99 u jla
49 Nákladové úroky do 9fp sfc m j73 3e jui u9 kl3 vz vju 3o 1tn k4 xld n pbv e 82z
51 Ostatné nákladové úroky 2z ec7 0q txo vb wao 3 s5d t qm8
52 Kurzové straty g nu6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 ukq 2 vr7 s d94 9 692 1 vfq f l74 l 7js g tmg g dry i sz9 y 4tc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 wue -9u vep -u fsl -ws dt1 -79 t33 -e1 c76 -8t yw3 -7y wy2 -5l ghb -uo lrg -e q2s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -wn9 bye -3v 7y3 lc d0l -ku ujg -9tj fe9 -jep hit -qfb 58p -2n gb3 -e3 2dq -ig 86i 1 o9c
57 Daň z príjmov 8o y r h jpj p4d qsp x kcv
58 Daň z príjmov splatná ww r h i aj0 53d gt6 x q20
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -130 549 -53 904 10 196 -95 030 -312 909 -119 475 -131 225 -60 422 -57 819 -52 785 2 816