LECRAST, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009
1 SPOLU MAJETOK 1 152 559 1 854 789
2 Neobežný majetok r 2su
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g lta
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách b rcu
33 Obežný majetok n 39b jlr i 327 imp
34 Zásoby súčet u kzb xlr v 6p0 drf
39 Tovar n np7 v4g 1 wxf cgp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6w c3e 8f9 sge
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m mqc 6i6 vl5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 1qr eyk 74n
63 Daňové pohľadávky a dotácie ys ptn u6 jvl
71 Finančné účty 2 3s0 p 5t9
72 Peniaze 6rh 9 lz3
73 Účty v bankách x lnt hb7
PASÍVA 2008 2009
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 85k fly i fo8 52f
80 Vlastné imanie y 6y6 m 5j8
81 Základné imanie súčet g 0vl x xyq
82 Základné imanie f jn1 7 0s5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c con -loq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 867
99 Neuhradená strata minulých rokov -hwb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o eij x l69
101 Záväzky c aev rxz c zpe h69
122 Krátkodobé záväzky súčet f fi9 gb5 u i5q axq
123 Záväzky z obchodného styku súčet rjd m1y 9gr g5l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3kx 32f a 8jk p4k
131 Záväzky voči zamestnancom 3en
133 Daňové záväzky a dotácie ixr