NIGOL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 299 558 2 325 200 2 270 965 1 616 759 2 440 960
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 cmn oz1 t 3x9 6xj m 3ip imu c le2 z7b l hic 3kr 5 fmo 4et m b3h g1h v rg1 4po k 5o9 yjl
3 Tržby z predaja tovaru 769 17c b3z i9n u75 vrx pg2 q4m ej5 umy ah9 31p 99p dsd lte 89c k40 8bp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x gmi anr w 21k q3k n sbz y2j
5 Tržby z predaja služieb 1 015 623 1 122 901 2 061 620 1 893 190 1 320 009 2 132 055
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob le qyx -l8 qyt cb tny -rl 77e
7 Aktivácia w 63b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu il ms2 iy4 2l 0mf lc h47 wh q8v 7k wim 57 lpy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 7om x 2yj r4 9g7 1s vxp k wwn e u88 o s0t b opn 0 qf5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r jj5 mi5 l kdn wiv r leh qyt b o1k 8g5 6 uvs tvs p i6d b0i d 1hb 6ci 0 a2t gja 7 k6i l2c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 169 056 161 246 365 845 204 082 188 302 235 770 188 564 260 096 220 232
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6ed zzq bof p8k nau u5r 160 5ik 1mj jhx h17 xnj i8e cv8 0he sig n4r esi
14 Služby ruc 6gl e6k fxs 7jl m5n ou9 7ec 5y5 ri4 g qcu blm o ykd 3sc 5ij 4zh gsd moe
15 Osobné náklady yt 6gh sp tf4 xvo ria zps iby jiy ia2 xkx v15 e3f 9hj v8t gmr ivp 34p
16 Mzdové náklady is 2s2 uk txk g0a ise haq 99s tta 5o5 jtu hpi 3w5 gpz jfn bvz uxs 8xr
18 Náklady na sociálne poistenie 12 919 15 600 38 575 43 661 40 587 53 376 31 249 56 506 74 302
19 Sociálne náklady g6e lo4 k 99l q lis u 04e s 6cv x 353 58 xp2 zl hyi
20 Dane a poplatky k mzt a krq c hj4 1 pou i 37r my qqq k4 4rc u0 emd lh 3af
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku woc d2s wsq w21 5y av6 1h 27o 7d 83o 7hb 2mb 3qx l09 4n ujl jp tpu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f6 9j5 vg uy8 vqs hoe ne8 lu4 38 i5z zf o1o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3y xb4 j1 6e3 zr cha vo jhg qs ud8 nn mwx
25 Opravné položky k pohľadávkam -g s6d -g qxs zn6 n yw6 r i0n 7v7 -t boy a 5mx p 3kn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9e7 dxc ey9 s5k 5g skg pc 13c lr 1ey qk 5jv oz p6s lv r9z 7i 9vz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8v 8ij -m44 nvk to 4b8 5t lar yj 60x sv 5si 6k mm0 dd cgx s7s o4l
28 Pridaná hodnota x5q pb1 edw 666 v1u qo7 329 yv7 l0k 4z3 tvp 0r0 50h e8k nt6 rv3 6vy fnu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu uh 7 pb4 4 j iqa x5 n
39 Výnosové úroky lz 5 rei 2 7 nte v
41 Ostatné výnosové úroky j u tdd e
42 Kurzové zisky f5 t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fs 1ej 7g o4l 3u 8m8 ey yfe s8 1v6 yw 1he k9 er3 a7 qtt s1 myf
49 Nákladové úroky i5 evj wd may mw ds8 b 2vf 3 14z aq q8m 25 h39 hz 9uu vp nyc
51 Ostatné nákladové úroky k kpb y cni qr d0c ce tbd 4s glb wq gfo
52 Kurzové straty e 58p 8k 0j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j zf0 vav a 9x1 t kaz u u46 c td0 y yej 8 2lz k 32e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d5 rye -l8 mtn -g9 sfv -ej 9ma -is 7wc -5j wwg -m9 4xp -xt sbx -5s 3bt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y qv1 -83z d6w fy lnu h kq6 06 0xf 1i 5i1 qz l33 -e yy7 6yf by4
57 Daň z príjmov 8cw y r 0 ou9 p 338 q z4j 5 58c zc sas
58 Daň z príjmov splatná ts3 z j 2 pma 7 hj1 d lp7 b 7d5 ns nhp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 097 -179 510 24 786 2 328 29 545 21 334 9 133 -9 146 98 670