NIGOL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 299 558 2 325 200 2 270 965 1 616 759 2 440 960
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w fp3 sf2 6 mz0 2e2 1 aq3 7gq k i1p 0n3 d 443 8io c pdb oog l zzy fps j ta9 bf0 f phm 77a
3 Tržby z predaja tovaru k0q b9v 2ay 541 lr5 dk0 zua mjt b70 16i kp8 71t 5zu hh1 ue4 x5g 6y8 gwb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n pe7 xuu e 9z2 zni c 4vr r17
5 Tržby z predaja služieb 1 015 623 1 122 901 2 061 620 1 893 190 1 320 009 2 132 055
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob t0 10h -xf 3rg fr 27a -pv 9r3
7 Aktivácia h s78
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b3 8ta 5vp s8 l1w ra u94 dz uwm op gbi sn d7p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 eqa n ir9 ll hmv 84 d3i d u60 i 9d3 l cbr 6 rfl g x09
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 nzs 9mp a 0z0 0wm c nk0 95h g r98 q55 6 vyg li7 9 yur hhd l 8z4 30d w 6u7 x49 x mu1 s34
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 169 056 161 246 365 845 204 082 188 302 235 770 188 564 260 096 220 232
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ujm bea m64 b1w tyq 0uf v01 z6x ark 21p f6w wh2 gkf eim 89o wo2 sda shh
14 Služby krq w7d i7u t13 si5 u5x cn7 x3e 1v3 7bo g xid kvh u lki c92 q6d jav tyr 2zc
15 Osobné náklady xr tfm 0r l3a 9yp q01 fc6 r08 mu0 qzy 3p6 qee 6vz zc7 p31 rob e0x wah
16 Mzdové náklady 4r p4s sb y4a g7w oar gjc am4 6d6 4j9 q4p ho0 7gz gkf bsm gwi 71r 9bn
18 Náklady na sociálne poistenie 12 919 15 600 38 575 43 661 40 587 53 376 31 249 56 506 74 302
19 Sociálne náklady g5d 6iy n ao0 r lwd c 0ep 9 jtm 6 8jf 3r 7d2 b9 dlc
20 Dane a poplatky 8 udt a 7b2 s gpi 6 dts 6 v0m 2p woq ss zei lc blh dm r74
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ppc gt8 gnn 0qc e6 0sd 3h q5w ii 4yr y2k aok sem fzo hm xkf o0 pe1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8d kfj gz 0fi ctn jda hoh j9g k3 ub6 2f 22f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a3 o4t 9q 4dy 5o p87 vg e76 ou t3u yc 7so
25 Opravné položky k pohľadávkam -f gkb -d n8i kie 0 jp4 1 ltx 8l8 -4 xgz y bho y w66
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cpf c6o gx4 3bx h8 db0 8a 7ec hf njq df 9x9 c9 ck8 52 535 d6 p66
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 n4i -6e9 eyg ke 1du 6y fbt am bh4 5a 68k he a67 y6 1vo xzf 0tj
28 Pridaná hodnota yxc c8i qag 8t5 r8x kz0 9kc 6dx f3u n8r vv5 hnn 4h8 upm gwm dkf 2e1 m99
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu uk w w65 b 0 exa nc 7
39 Výnosové úroky nd 3 1cg 8 g pks 7
41 Ostatné výnosové úroky k w m37 y
42 Kurzové zisky jr o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 23 a31 s9 hd3 81 lwp pb lz8 i8 srq ma 12q ur 0zw 4v dnq ht mxv
49 Nákladové úroky 5x p3j ka 8qj g9 lf6 j 87o k m21 6k 8kh mt w7o po 15w ev 4b8
51 Ostatné nákladové úroky j qzx 5 kdd 7i dnf w6 cxp t5 ktb gd 974
52 Kurzové straty 7 3ru 4a bn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r 4d2 f79 j hcx v n9b 8 b1j a rsr t nfh m igg v nrz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5u ny1 -21 yzh -ls 7vg -y4 shm -sx 8na -e4 zw3 -rt ept -cr qd6 -ir kao
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v au0 -7gc 3fg zy bcd h co4 43 vxq wj zmz gc tw3 -d a71 gvr gb5
57 Daň z príjmov 9gh q q 6 vnv f fux p b99 b dno x3 9hh
58 Daň z príjmov splatná rwn e h z 7ct m 7gh 0 e4c z gvu tg wz2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 097 -179 510 24 786 2 328 29 545 21 334 9 133 -9 146 98 670