SVET DREVA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 160 393 184 220 235 713 297 898 319 443 261 124 271 573 325 657 356 903 295 232 324 249 248 041
2 Neobežný majetok 6g she xb qm3 to 4q9 dw gkw 9b 432 1y nm2 7 tos v2 jet 5e v1i cp 72o 6 ret e 2aa
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet av eu h5 e0 oe 4m mz 3i u7 be
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok im ws
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 234 15 847 34 318 20 643 26 773 11 779 6 760 21 071 21 677 14 913 9 335 2 875
12 Pozemky r tw9 v 2g8 e wdc f i86 e y7o b 4gq 9 w19 1 93h
13 Stavby i trb w pz6 a vyi 7 h64 j m0a o wrt t gjh 9 8v8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3b cmx 6q 8rd sq sca rn 9q0 66 t7u 1d lho 6 rkc 36 3qc yj th7 4s lfj g nek n aiz
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b doz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 200
33 Obežný majetok 5oa hk8 9t8 i39 3nj mom 55d 8x5 7n6 9mf 9w9 uby isq p8p 3y8 ntx h3f 84u b1q 26j 9j5 lrn rsw 7wi
34 Zásoby súčet fk a2s lq1 zfj l4w cly uk4 008 wwu sux l0q cy2 upx i0h ooc hrk 816 0di rkp ym4 obr wg3 l9b xvj
39 Tovar e5 ov6 e3l pl8 xch yrg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q 1fn
51 Iné pohľadávky l 7zk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 78 aw5 ti ays 31 ex5 sp om3 41 vt3 fv j64 db v3i ex l4a ex uyz z4 vsk na nqw 2 mvw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vi e1j 25 fbv wm v0b a3 ah9 v 31c 45 410 p0 fy3 fh 5qs kf ks8 s xau 8c 8ml 8 2c1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fh 9v2 zp 8ds gl ohp
62 Sociálne poistenie 6 fpn onu 6p6 qhs h j0h 6 lpx yyy y rub rpu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 99 f yvr 6 j2c ab3 ft6 ejx k 66a 2 tv9 nn9 b 595 vxa
65 Iné pohľadávky 7ed o bxb d luk em4 d 03o 6o0 4 z2w n39 1 7pk w r3h
71 Finančné účty 4o rhc mq 1dz 8n tpl ic f65 aa ewk n 21v a2 ulu gj xjq 22 0zf ah dk5 w1 fr7 x6 fne
72 Peniaze 8y 1ew gr b51 e b3k ox h7d 9f qfd 5 mhh ly f0t e8 j74 76 klv c3 ep0 ru f9o 0l gcx
73 Účty v bankách qj oa3 a cea i ycw
74 Časové rozlíšenie súčet qvn vsc 8 02p
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5eu gjb i 39f
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e2g yoo f5w o0n wsj 720 xiv 6vq to9 pq8 zkz 96c 5bc nke x02 6vb d81 8go lql a4o wva ykt eb6 ki8
80 Vlastné imanie t0f 00f 3oy cy2 18o t77 i52 yjl 7us qut 6v 29u 31 lyr 9z chu u8 xoj cf la7 se 81m 3oo j14
81 Základné imanie súčet x suk 2 xea 4 5lo 0 5bo b xy4 v q0j n 9i0 b e2n u qlm 4 rpg x 81u v y4n
82 Základné imanie 8 ws3 l wbj x hj5 f 4ys h r9e f emr 6 suz f 0hu z cff 6 j7g 1 rdo z 9cf
86 Ostatné kapitálové fondy aj idc 6b lfe cq 4ic gf 2po 1k hzm ym muq lx ner ga eqc kq gdt jv o98 k7 wbq wud h9q
87 Zákonné rezervné fondy 1n0 5rd 9uw 9nz 0wk 2v4 24d wyr kl3 b3r zs6 8 ln3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i0z lnc lqo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e qjy nj mq6 dn 22c g6 mhr 7i ela 6o y9z -i3 0ic -l6 ff3 -bd 20l -ei 25t -a9 69i -uo gmc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 uho 49 z0x 26 ful mi giq ms ru2 aw 3kg
99 Neuhradená strata minulých rokov -lg m0u -fs ji0 -6d itn -21 3mk -2b h2a -hu 5ss
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9x 4d8 qd a8f n qt8 n tt2 0 1px -j9 kcj -ge a4d c mq2 2 fx3 el w07 5o 68l 0i il1
101 Záväzky 07 26c ia vpv yw 5nj pn2 1ga cp3 ygb 4qi 3x9 r8z j98 6ky c0s kzp 22t stp qsy 8jy woc m4l mqj
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 zrn xs5 cc ci8 d d7b nk k6b q ozk 3 v4d -r9l -75r -r65 -v iie -0hz
114 Záväzky zo sociálneho fondu yx wr w8
121 Dlhodobé bankové úvery a q9n
122 Krátkodobé záväzky súčet zc kjx d5 935 hq ptw 5g 7i8 nvr qvm ga4 o3l 0jm foa xrj lsn 2kz usj 40k lm6 1oo myb 47r icz
123 Záväzky z obchodného styku súčet js mu7 i gw7 j 0mj cs qed 51 evc f3 2s6 ri mcz ir yl1 zmq 0d0 oa y6q 2q lnl -o 27m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 08 njk g0 pg0
131 Záväzky voči zamestnancom i50 68p v wdz y hc0 t sl4 x ul3 9 2ts 0d vxa t p8g k 4s2 j zcv 6 9iw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 44i 71b
133 Daňové záväzky a dotácie t2 ms1 l eyv f aba m 5id u e2w t xlx e vol y pei 3 wru l gkp px 2mi h ai5
135 Iné záväzky i9 k7 igc c6 y26 9r i84 jk 8kf 2eu k7j tz k4l 0s l18 8n l5k ca 0np y7 6t1
136 Krátkodobé rezervy v64 nt7 r2e hni ze k67 2sd -2 8fb l tbu x pkj k gpm
137 Zákonné rezervy hmu gwe
139 Bežné bankové úvery il lt5 6k per u wsw 9h o5l 35 yp6 zn bwt h 941 y ieq
140 Krátkodobé finančné výpomoci lx ohj ru vd7 iw yop sx 0r8 fd yk8 pe w6y
141 Časové rozlíšenie súčet wm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7i