MLYN D+G KOMJATICE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19444/N
Dátum vzniku
10.02.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
9 958,18 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností ( veľkoobchod ) (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností ( maloobchod ) (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • prenájom nehnuteľností (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • výroba mlynárenských výrobkov (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • výroba cestovín (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
 • organizovanie kurzov a školení (od 10.2.2007 do 24.9.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/6/2010-1013 zo dňa 25.06.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2014, bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č. Sro 19444/N sa vymazuje dňom 25.09.2014 obchodná spoločnosť MLYN D+G KOMJATICE s.r.o. " v konkurze", so sídlom Poštová 4, 941 06 Komjatice, IČO: 36 737 551.
Uložené listiny
 • SZ
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • ŽL
 • Podpisový vzor Mgr.Mariána Kanása
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r.2008,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2009,zápisnica
 • Uznesenie OS Nitra č.k. 32K 6/2010-1013
 • Uznesenie OS Nitra č.k. 32K 6/20010-1196
Dátum aktualizácie
27.02.2020