ATG Invest, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
81747/B
Dátum vzniku
13.02.2007
Konanie menom spoločnosti
Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
834 720,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • automatizované spracovanie dát (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • faktoring a forfaiting (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • leasingová činnosť (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
 • administratívne práce (od 13.2.2007 do 13.5.2014)
Spoločníci
 • Galmond, a.s.
  Vansovej 2
  81103 Bratislava-Staré Mesto
  Slovensko
Výška vkladov
 • Galmond, a.s.
  Vklad: 834 720,00 €
  Splatené: 834 720,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Ľudovít Józsa
  Malodunajské nábrežie 17
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.02.2007
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 250/2014, Nz 17319/2014, NCRls 17673/2014 zo dňa 07.05.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou ATG Invest, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 738 280 a nástupníckou spoločnosťou Galmond, a. s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 874 201, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti ATG Invest, s. r. o. Obchodná spoločnosť ATG Invest, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 738 280, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 81747/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
 • SZ
 • ŽL
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľa JUDr.Rastislav Opaterný
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Ľudovít Józsa
 • Účtovná závierka za r. 2007, zápisnica
 • Rozhodnutie o premene
 • SZ - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r.2009,zápisnica z VZ
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • zápisnica z MVZ z 27.7.2012
 • úplné znenie SZ z 27.8.2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Notárska zápisnica N 250/2014 Nz 17319/2014
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2014
Dátum aktualizácie
06.08.2022