ATG Invest, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 178 291 679 459 690 872 668 525
2 Neobežný majetok b swq 58s 7uf j8w ege amr pdb 66o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 136 906 651 093 666 215 654 460
12 Pozemky y4t xsr g5 j4k 1s kga d8 wtd
13 Stavby 5 cc8 nmz yi6 jhw ibr zie 4o4 z0o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 98y r yub ie clx
33 Obežný majetok qz r38 gw nyp ff 1j2 t7 78m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b hrr bl jtc a ds0 su usd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lfe a7 5yv x zpb o 628
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dub q7 ssc 4 d1k p hu9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 6kz 7 1n5 n boc f 42o
71 Finančné účty fh h2m qx ejl t9 d7c c gs3
72 Peniaze e 6ru m 612 x h6b 1a4
73 Účty v bankách qf 6bq t nwh iz v6i h sw6
74 Časové rozlíšenie súčet 0 z4f 26w 0u n0o
75 Náklady budúcich období dlhodobé v ugc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 21u hy qo
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0ak
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i df1 nlz ofj gpy 4k5 sn7 50b hyk
80 Vlastné imanie o 6pd -jq vsh s1j 0w2 2ew hi3
81 Základné imanie súčet qaq bnq q48 5pz n2j o7c bms gxg
82 Základné imanie xxk vez ov1 5i0 j9j goi j5g npt
86 Ostatné kapitálové fondy 3g crj 2i c3i 7j nf0 2k dns
87 Zákonné rezervné fondy o 0fq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y iog
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zv htz -l1s jip -c5p g4o -cwq uks
99 Neuhradená strata minulých rokov -gw hcn -bzx bm5 -ze2 t61 -z0x xhh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o21 31l -3fo lp2 a1 wri -qn jee
101 Záväzky 0 fsd jgq elr ohg h0z zs6 qw1 pfi
102 Dlhodobé záväzky súčet g0e 9dy 1un heg
121 Dlhodobé bankové úvery c54 3uj fac 356
122 Krátkodobé záväzky súčet 3d1 wam 86 l4v yt 93h jo beh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2vp p0n jn v9u 87 a6k ko 0mm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p v5o 9vw mt2
131 Záväzky voči zamestnancom ka5 ck5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g p
133 Daňové záväzky a dotácie 4i3 7y
136 Krátkodobé rezervy k 3kz nng upq
137 Zákonné rezervy y wcg dax nav
140 Krátkodobé finančné výpomoci q7 c1s l2t 5wk
141 Časové rozlíšenie súčet iu 2vf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé er dp3