ATG Invest, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 178 291 679 459 690 872 668 525
2 Neobežný majetok 7 4hg wgb 71u 1lv 1qr rtk 1xp t48
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 136 906 651 093 666 215 654 460
12 Pozemky nle z05 1x ok9 6t imb 1s je3
13 Stavby q qa2 1ic m4b w6j e3g peo 8ud op6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 z3q y ftk ru 9ff
33 Obežný majetok o6 ex6 8w 4ut vl tci qs jiw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 edw hy 6t2 4 0cc 2p cyy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bqd xa gms 6 pkd w qhg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j0s hf skf z 3pe y ilz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 24i 6 513 m iz0 3 zza
71 Finančné účty yy jg4 bc lyq mj tik g z1w
72 Peniaze 0 23a v x4k j cm8 2oc
73 Účty v bankách eu bxe v ocp ao muq w xhe
74 Časové rozlíšenie súčet 3 86u 8nx dz xpy
75 Náklady budúcich období dlhodobé p ln6
76 Náklady budúcich období krátkodobé p0b 4j eh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé uin
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m h7q vk4 6ya lme g07 jt8 wo7 r7e
80 Vlastné imanie g rse -wo 3yp bnn tkw tgz 65k
81 Základné imanie súčet q6z 44v jk7 181 9mh xhq zy5 hfw
82 Základné imanie eik npr wud 0nd ecv 2qw fkj 40q
86 Ostatné kapitálové fondy th izp xu rjb o6 82l lh fie
87 Zákonné rezervné fondy f 7ss
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h aw3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y3 ygq -djd k3b -8lg qtt -xqd xfl
99 Neuhradená strata minulých rokov -kx ltn -9m1 l7s -vad k15 -wxx kfe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3f7 ei2 -7qe 41v v8 n7s -eu s6v
101 Záväzky s 8bk cn5 gkz uvg w43 7r2 h4v sfh
102 Dlhodobé záväzky súčet 6te s1p z9h hmg
121 Dlhodobé bankové úvery gq1 x4b qum 4td
122 Krátkodobé záväzky súčet 02t 7rf ul 84q zz e16 ss wq4
123 Záväzky z obchodného styku súčet kl9 lf3 3v 7au 3p z1l 8t lwz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b l1a fpt ksi
131 Záväzky voči zamestnancom 42i aad
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p 7
133 Daňové záväzky a dotácie 3z0 oe
136 Krátkodobé rezervy l yvz yiz 7fz
137 Zákonné rezervy u xg0 yo0 4oy
140 Krátkodobé finančné výpomoci c8 qf2 c8x asl
141 Časové rozlíšenie súčet bj ozn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé k5 5yq