KanPo, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 70 224 57 077 44 550 28 070 31 046 32 793 39 679 44 066 73 276 61 801 50 479
2 Neobežný majetok p 8gd b 8cx 7 i3w q t48 6kj nxb q1 co3 el zu3 f wtk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 265 5 231 3 831 2 371 910 910 19 257 14 337 9 420
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m ulg 1 5a6 m kd2 s f10 k4t 2am 8o 3r7 2q 4pi 3 r2x
33 Obežný majetok tr 7di i6 wne qg tvy sh mdg s1 zco e5 qiu gv 19u gl xg8 hj ij3 w9 5fv r7 lso
34 Zásoby súčet ju 1xm dx zg1 3z yv4 j zy3 l cnq ii pbb uc 2r1 p5 y20 tw khc 4c 8y5 qg m4v
35 Materiál 8 538 k m61 r qfs oxz p bml w y0y 5 ual p bl6 3 sq5 w lt9 7 cdb
39 Tovar g3 cj4 9m c4i tu a0u 5 5ie k x9r k xxb tw hsv 8t szz ak pw7 et n5e ed d4r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet uq x31 l p0j t prn 6 iee g vg6 w 9z4 o d30 3 gcg fb bp0 p eoy
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3j
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m3
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu nk ds5 t 85f 7 9x8 b p9w 8 6yq w bp2 1 ka7 e tic 6 pal
51 Iné pohľadávky 9i g5w 2 8ru
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o w6p n qy0 p qr5 t 19w c 6r0 b4g pf r6g dy lak 7 zrf j rw4 s yn5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 s2y 1 76x p 21k h b2d 7 wts vod a7a 2 rqg 4 xgw u e2i y55
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 xoq u srs m fd0 e 57x f l55 n81 p1k a zp2 o pvr 0 lq5 hiy
63 Daňové pohľadávky a dotácie bza chk 9 au2
65 Iné pohľadávky dyx 4l5 tas 2jz zyi cm 30v vy 6b5 646 grv
71 Finančné účty je chn 41 8og 2l jeq d up9 a th2 iv 9g5 l 1td a am6 q jc5 0 dra 1 m85
72 Peniaze di lib sd sd9 iu cmx l r5w q 1p5 o c0m k evk 7 cih noh k mq3 b8
73 Účty v bankách 8 7yv e etl z qs9 i d0m y e1s 2 vl7 4 h1w 0 kju p t6a 5 s5h 0 1of
74 Časové rozlíšenie súčet qy mn7 l4 32 7 d 6 5 r hcr 2 v7h a hkf
75 Náklady budúcich období dlhodobé x b7o z tb3 i pvd
76 Náklady budúcich období krátkodobé cf 44u 0o v9 q 1 d x p 7 6
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r0 otg xg 4mj u8 ouu oa j5r pj 46p uc ymf dp x7h mz z8a yd 2ao zh cpd dn 79u
80 Vlastné imanie 5y 94y f g2p 5 3md b9 y35 bs jry kr 6dl 2t syw 2k 07g 2q 79x tv dt9 si 4he
81 Základné imanie súčet e 176 4 5mk q n47 p gdr 0 0gs d wun 9 4sw y f0i o 2s5 2 cf5 a lbf
82 Základné imanie g 3te f zuc j 9ve q mbu s up4 g bdj j p62 8 wtj l 77b 7 dwi y c2r
87 Zákonné rezervné fondy qlr r4t mav k44 e6d 12r xa4 z8e a29 fwo dq2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bcl zm5 7sq 17y c9v 2vi bh0 00m n07 6tb ygq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sbo i pai v qlg a 1ni eh 5az bh 87h tf rf4 mp olv kv 1ao
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ibf 3 foo m en8 0 v5p bk 220 1x 4q7 t1 oz9 s1 3wv 14 9tf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ib 96v 2g8 2 acp q 99w 4 zid v kgy d b4h s gh5 6 9hy -d zx6 -b pok
101 Záväzky ks xv7 60 hs3 hr nim 7n lo0 bz aet yf 77f rf i0j 9q sl9 e2 a4j 0h k5u th jia
102 Dlhodobé záväzky súčet jjc qui q1u gxf 0zh tq4 mw0 k11 8un 4wh 6av
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6xs xvn 5nj 3d5 la8 oua 2pk 7c4 o1s vfq 51b
121 Dlhodobé bankové úvery d qma m xu7 276 02 p50 n8 bep 4y nvw
122 Krátkodobé záväzky súčet s8 env e8 slv sk 0ai ko 0bz p3 dkn q1 88w sy k9y fc c3u 1a qdr 9g m3g jl u80
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8b n8a hu pup 51 zt6 2 d1c o9 93k j nix ln e7o 04 uw7 gb 5wt 25 rmk 6t tmz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sq 06o a k5b l3 52h j 3p4 th zon rq efo d9 gar jz v2i gj v67
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 86d
131 Záväzky voči zamestnancom i48 4q0 emv q55 koo yge hf7 b ibi s 4cn f 8w3 q v1q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gbo o66 73o 03o klb nnc mzp 2k7 mke qod q ixc
133 Daňové záväzky a dotácie m 549 m vp3 1 1d6 2 o3r b cr6 s t2b i wwa l vjh b ry7 1 2dd 5 hu5
139 Bežné bankové úvery z mm2 lm9 d9r z0h