C.LT.W. Finance s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
34051/V
Dátum vzniku
21.02.2007
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • propagačná a reklamná činnosť (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • vedenie účtovníctva a činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov ( softwaru ) (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • záložne (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • finančný leasing, operačný leasing (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • podnikateľské poradenstvo (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • faktoring a forfaiting (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • organizovanie a usporiadanie spoločenských podujatí a výstav (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov pre domácnosť (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • montáž a oprava meracej a regulačnej techniky (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • výroba drobných drevárskych výrobkov, výroba drevených obalov (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • zámočnícké práce (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • klampiarske práce (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • upratovacie služby (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • maliarske, natieračské a lešenárske práce (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • demolácie, zemné a prípravné práce pre stavbu (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej a speologickej techniky ( v rozsahu voľnej živnosti ) (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • personálna agentúra - nábor a zapožičiavanie pracovníkov ( okrem sprostredkovania zamestnania ) (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • prenájom nehnuteľností ( v rozsahu voľnej živnosti ) (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • sprostredkovanie v oblasti colno - deklaračných služieb (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • prevádzkovanie colného skladu s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zákona č. 144/98 Z.z (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • poskytovanie záruk pre colný dlh (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • prenájom reklamných plôch (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • montáž, oprava a údržba klimatizačných a chladiacich zariadení (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
 • baliace práce - výroba obalových materiálov (od 21.2.2007 do 17.1.2020)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 30K/24/2015-343 zo dňa 18.3.2019.
Uložené listiny
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/24/2015-343
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/81/2019
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Rozhodnutie spoločníka z 7/8/13
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2012
 • N 143/2008 - dodatok ZL+úplné znenie ZL
 • Dekrét o odvolaní konateľa
 • Menovací dekrét
 • Podpisový vzor konateľa - Božena Slezáková
 • Zápisnica z VZ z 10.6.2008
 • Zápisnica z VZ zo 16.6.2008
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa Dr.Ing.Miroslava Slezáka;
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • SZ
Dátum aktualizácie
27.05.2023