ENVIRON - ECS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 270 995 246 753 194 027 168 139 155 601 214 459 190 958
2 Neobežný majetok mm 0j6 zot skk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 125 952 178
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vk 0f5 nwg ltn
33 Obežný majetok jb4 s1a 8ff fiu lbg 224 qe6 a2w 4cw py5 g5r o0t 2jw i6p
34 Zásoby súčet qv lkf g rj5
35 Materiál 1l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tqq 91o o26 vev 8es eeb wvs vt3 eb rwe p48 api cu 5rf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i4k s4x z5e 026 fep 6h2 urt 5ej y9 u82 ij4 o7x h2 hje
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cqt n6q
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 000
62 Sociálne poistenie q96 n k9z f l1t
63 Daňové pohľadávky a dotácie f1a 0 5bs q xy1
65 Iné pohľadávky rj xi9 mj qqg i 8zw m 42i u yji 4 0s8
71 Finančné účty g9o 93g 06 mt3 fq 20x 8w cnt 6d qic 1u dbe snz 4el
72 Peniaze uz p0n c8 3bz su au8 73 3sc ua 1a7 aw 5p5 sdn hwv
73 Účty v bankách ea5 gde
74 Časové rozlíšenie súčet g cuy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 u7z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0nv lxh 3fx njc 427 9ay umz 798 01z b8b nje gwy 6en 4h2
80 Vlastné imanie -81 8x4 -hx bmh -cn hak -jaq kot -4wl 8rc -v3 48w -lp 1r4
81 Základné imanie súčet a kky 3 g0j d n3c 2 uhh g cs8 5 ied u qfd
82 Základné imanie b 1ym g 3es t l4g v qag 7 fb2 x 2j4 1 4ck
87 Zákonné rezervné fondy 988 p1d 10q vbf 4ao zez ywn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l0e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ygc ark -wj ewl -kq gzq -qc gzb -lnm 5yy -xy7 td8 -mj qyo
99 Neuhradená strata minulých rokov -d6g stb -zg oqa -3k 2il -d4 epo -npa zhz -1gq o50 -ti 5xu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hb 0h2 h8 ecf -tg 5id -pu sh1 -p upd hm 68m -7 sws
101 Záväzky ttd ip1 f1k hjr h59 dtj 7c3 xfb 43c 25p 9aa 4m1 llg 3xf
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 bsg n rdv m 6tn l 1v7 z 1xr o gn6
114 Záväzky zo sociálneho fondu r bme
122 Krátkodobé záväzky súčet mnq s4g 30m eaq uug aoj p09 e0p nre lv0 q5r hxl yrd 709
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8n ggy x1 nul ya 3jv es 9ga 92 0ug ii xhc t4 fpv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wdn c8v
131 Záväzky voči zamestnancom b syp 7 m6v 7 xvy r 5kr o a32 h 39s h u0f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 pt9
133 Daňové záväzky a dotácie t lpw 8 gza p xlm 2 g5x a mfe 4 pa1 x1e
135 Iné záväzky nto c3u wzo itg y0f d9p nxu rzg 4ia eaq wb9 8kk zdv
136 Krátkodobé rezervy g ge3 o oc4 z zg6 z 5w4 n iyq s wn2 r lut
137 Zákonné rezervy 7 v61