ENVIRON - ECS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 270 995 246 753 194 027 168 139 155 601 214 459 190 958
2 Neobežný majetok xt kh2 6zs ez1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 125 952 178
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7d nlx fu2 zwy
33 Obežný majetok wxy 57z 37c 287 hsq 2uu 1no up5 ddm kbj ryh mvp ecb mxe
34 Zásoby súčet qd pap 1 mfh
35 Materiál v4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7pg 6e6 q1i vmv 5lb 3a0 bha s71 fi dny f80 fcf 7s wjb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4wk 9eg 3y2 2v8 ewf toe o8b 8ms w6 4jh r9d 1hj 9t 96f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku emr n8g
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 000
62 Sociálne poistenie be9 g o5y 7 1rw
63 Daňové pohľadávky a dotácie ln7 7 8u4 j ysw
65 Iné pohľadávky l0 iez a2 ia4 y j6t 0 eo2 9 uvd w tyj
71 Finančné účty k5h 3l4 0e c70 8l cje lz vb6 xl 95x wa a7c 960 p8a
72 Peniaze 1a njg gk zqd n2 ckf 8h d3l oi uy2 yt eyt azx ay8
73 Účty v bankách cy1 wt8
74 Časové rozlíšenie súčet 0 6fk
76 Náklady budúcich období krátkodobé q zck
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a26 ron p8c an1 qa9 hkd h3k 6z5 lsz f1j uc8 1k3 31u les
80 Vlastné imanie -1x xw0 -5z cg4 -hn q8s -q1a u7n -1d7 6c4 -r6 zpv -8c sha
81 Základné imanie súčet 0 yky 4 x57 f 999 t 4w7 b vgn 0 ux0 3 fjf
82 Základné imanie k 1g7 n ql2 i l9t u ujt i xcq m xoo o rui
87 Zákonné rezervné fondy fkw lqj 2ch yns l3p jnw umt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0e8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ur5 zke -6k 4de -9u 1rj -s4 6ye -s7u kkn -i3k f9d -n6 qg7
99 Neuhradená strata minulých rokov -u2y c66 -y6 r8e -8f fah -kd 3qq -pew con -1d7 wy7 -jq z9j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eb m2v w1 pjp -2r vu0 -xn 6wu -g l4u ep d85 -l 72r
101 Záväzky d39 ofa n7j ach g18 5fn jlr v7u n9p 0h7 jzx bbv a4p u2u
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 ysw u v0t y 0ma j 0il l aqg 9 k04
114 Záväzky zo sociálneho fondu w mxy
122 Krátkodobé záväzky súčet opf 9t0 q7n jur t2a gio r2k jdy y9r rbm m6k 6fa 8n6 ads
123 Záväzky z obchodného styku súčet hq 4u9 vs ghh bx 2ip n3 ved a6 duh sg ja7 xz gsy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nbz 8ww
131 Záväzky voči zamestnancom j fiu c nef c m34 o zp5 y j7i u 4w2 m 0hf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k xas
133 Daňové záväzky a dotácie 6 i54 s mlk 1 8tb l kn6 2 tst k bz9 y8m
135 Iné záväzky idj o32 eal rqd 2nu ujv yhl w01 dxi 71n zcj 10f eys
136 Krátkodobé rezervy 6 e0u 2 v5q 6 j8b 3 dqi k o45 3 ca1 y e5b
137 Zákonné rezervy j zbu