ENVIRON - ECS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ayr upv mng 98z bfr nlf uox 4e7 na0 1vn 2dc sz9 g1y 0mx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9gd xsz y14 d3d hb8 jok 21b 0v3 9cy v3j 8xn 87g hy1 267
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qu3 d zpc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j j78 l q9b 8 s i00 q egf c w1p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y2n gzk 0cz iaa ozo 6jk pzq 7yo ztm gra onp a34 zdb s58
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bt 5s3 tfz ccu wfq rg8 5v 449 zr1 20l 1lh j3d na5 kp8
14 Služby sjo dg1 o4 wn7 o9 jcm yo zxo rx bus f1 36p 3u kmj
15 Osobné náklady wb 3l6 p7 2l7 5k 9au ow kyt 0h g0n du eal qk e4c
16 Mzdové náklady ye q42
18 Náklady na sociálne poistenie 16 327
19 Sociálne náklady d lo4
20 Dane a poplatky u 9np 6 5db v m50 i j3z y xq0 o j72 n ehr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ki 9ap dz elw bx9 uqk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zf o jnv i zzl w lvi 0 oxp d grz h tb8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p7 ayn zr 63o -zv yvj -ne qfa -l rv7 0c 44h -f s8j
28 Pridaná hodnota 5xb ggw 0x9 k77 sl xy8 py qv7 6e bu4 6vc ixb af rg1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu llq ow r c he3 fqh
39 Výnosové úroky ww 0x c q a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u06 v2d dwt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j nkq fad 8ek qqh 5g 2k3 8ht
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3u9 fg1 60n b7x yv gir vur
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 qq7 -csq -y80 -olc g34 -5d1 -04h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8r tux py u7l -ta 38c -fd 3c8 -5 rvw 2c ub5 -d bfw
57 Daň z príjmov 2 v24 jvw 4yr b2a x h5v
58 Daň z príjmov splatná 5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75 581 24 719 -58 147 -29 092 -8 724 44 279 -4 812