ENVIRON - ECS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j39 f9f s6g xa4 6rk 9kv fzy 58d 2hg fas g63 sya uco 99d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pzg al9 54h pl1 dt4 doa lxb gwm yx7 bos 3yn ur5 h4s ap7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0a1 x ofa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g bha c vzl 4 r qfc a 1gr s ayw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i36 8ln 67s 10y wl8 2rt 3g4 zdf zm7 73x oa6 xd2 v08 6oy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fe 25p 85q xpr z66 gi2 xw 062 g7d lzq w5u yh1 fgi v46
14 Služby 5ih 527 1h 8q0 30 z7g d7 qdm 59 ahs n0 ggf sj qd7
15 Osobné náklady eq v3y bi nru q5 mu4 c8 771 p9 nxs 27 nsd zt uhb
16 Mzdové náklady v1 hf8
18 Náklady na sociálne poistenie 16 327
19 Sociálne náklady q igy
20 Dane a poplatky q z7u z 0bq p zlc e nah v 232 f xrq g 1lu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mp 952 d0 hz8 qi4 kk5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9j 7 mr2 u u99 k gt5 2 ih7 5 4lb p 1vk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3p tz4 0f mat -f2 i6l -ld hhh -s kzi wn 4h3 -c lf9
28 Pridaná hodnota z6l 0uu ym6 vra zs 8es i4 7du cl zdl 3jl nqb z2 v5q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu otm a5 0 x qg4 677
39 Výnosové úroky fz v5 h g 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k9x fua jwn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z ms5 cxq f5w fjm ri zdr jbj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 20z x3d 6et 1vc jb bsq p5n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b d4r -391 -92s -if1 jlz -rm5 -ivm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s7 9nm 99 9q7 -xh sf5 -ew kp5 -i 7w2 30 lhz -h ezu
57 Daň z príjmov a u9z xq8 k3v zyq 8 lel
58 Daň z príjmov splatná a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75 581 24 719 -58 147 -29 092 -8 724 44 279 -4 812