REALITY SERVICE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12748/S
Dátum vzniku
01.03.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.7.2017)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 11.7.2017)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.7.2017)
 • geodetické a kartografické činnosti (od 4.10.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2007)
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 1.3.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.3.2007)
 • spracovanie a výroba reklamných návrhov (od 1.3.2007)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov a ostatných hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2007)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 1.3.2007)
 • administratívne práce (od 1.3.2007)
 • upratovacie práce (od 1.3.2007)
 • údržba a kosenie trávnatých plôch (od 1.3.2007)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2007)
 • správa nehnuteľností v rozsahu voľných živností (od 1.3.2007)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 1.3.2007)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.3.2007)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 1.3.2007)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 1.3.2007)
 • inzertná služba (od 1.3.2007)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 1.3.2007)
 • prenájom garáží a parkovaních plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 1.3.2007)
 • finančný leasing (od 1.3.2007)
 • obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie (od 1.3.2007)
 • zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení (od 1.3.2007)
 • poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom (od 1.3.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Miroslav Beniak
  Kosorín 168
  96624 Kosorín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.11.2019
 • Ing. Boris Beniak
  Nová 664/33
  96622 Lutila
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.09.2016
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Listina prítomných spoločníkov.zep
 • 20200904 - Zápisnica z VZ.zep
 • 20200904 - Spoločenská zmluva.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie spoločníka.zep
 • Súhlas a podpisový vzor Miro RS.zep
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • REALITY_SERVICE_osvedcenie.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Rozhodnutie spoločnika.zep
 • Podpisovy vzor konatela.zep
 • UZSZ.zep
 • ÚZ 2012 + zápisnica
 • ÚZ 2011 + Zápisnica
 • Výpis zo ŽR
 • Zápisnica zo zasadnutia mim. VZ
 • Úplné znenie spol. zmluvy + Dodatok č. 1/2011
 • ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • úplné znenie SZ
 • čestné prehlásenie
 • rozhodnutie
 • účtovná závierka 2007
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • spoločenská zmluva
 • dodatok č.1/07
 • prehlásenie konateľa
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • Podpisový vzor
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Živnostenský list
 • Spoločenská zmluva
Dátum aktualizácie
04.06.2023
Domény