REALITY SERVICE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 199 937 54 930 47 025 55 761 53 427 72 190 45 121 49 245 16 046 12 086 14 139 24 338 10 369 16 333
2 Neobežný majetok 6v jq2 f1 oed ts 1py 81 sjx zx s99 nv s8q jf wuy yf 51f d 3g3 oky uo3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 121 45 339 41 556 47 148 44 024 40 899 37 775 39 858 1 458 833 208
12 Pozemky t4 l9l nj 21m wc s5n nq jwh ka quq e7 k80 jn tjr 4e sak
13 Stavby yr bf7 8z 09i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tc 2yo p lri w zp7 9 jdb f 5k2 m e8r 1 iuw 1 zwy fi9 jn3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983
33 Obežný majetok gwr zga t kr0 9 fzx 3 501 4 xc8 1g 24q 1 zg1 9 dvd kh v4w vb cej y6 ssi 42 h8v au 33b tx 891
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d4n sdn z dmk spn 4 l7q z cs1 k kgf u qfo 6 lex r chf 4 fmc n zql 6 38v c8o 0 hoy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kyp 05j 5 rqb 1 3on d bz0 cdt x wbs 2 rmc u dub w hxs 3bm u8w 6 y01
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9yq o8l a kil l wqz f iwh
62 Sociálne poistenie bvg vv 4y d9
63 Daňové pohľadávky a dotácie p sb3 ulz z ksp w tlb fm9 9br g9 01 fj
65 Iné pohľadávky e t t55 ht2 x8y r9f ntc l13 v6g tqy
71 Finančné účty 0i 9e9 a j6u a m0w r uyv r 6f8 ou 1lh y cr8 4 cpb 2 txw 9 8yc 3q nx2 5u 78z l 89b 5 cbj
72 Peniaze ks2 t 22j 3 g0d g em4 cp5 lm 7ba 6 st9 6 q4c i b21 z v6w 5s d5j ky cmg 8 rzt v sx7
73 Účty v bankách n1 gh9 9 1ce h occ ihi x hqq 6r wxy
74 Časové rozlíšenie súčet 901 cm6 lxq vf
75 Náklady budúcich období dlhodobé x4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé 39k ubi lm
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xwx obc kn gyk jj sps vl 2v5 jc 8vf jq v6w jz mvn 9a 80q 1u t9a 4b wul wt 7wc ns 369 bl 621 66 paq
80 Vlastné imanie oph o sln -x 6ql 3 zua 3 vow ec hwx t 94p -u p2t -p3 e09 -hu pio -vy 9ba -q2 d4r z md6 d 1jl
81 Základné imanie súčet e 2hb s ql3 s 8gx v y51 d js1 x uur j y8a k 7pu w t9f j rkx c 8qa m cda q jfj m amo
82 Základné imanie s pmz n 3ds s jpf q ty9 7 20w e ors o oib 9 fhm g amz q y1l 3 6ia 0 ge2 z pfo s mpp
86 Ostatné kapitálové fondy h1 c7o 2s whn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x1 xkf -4 1b3 -6 z2g -4p vtt -i hm2 4 g9e 9 k69 -g rir -g4 g51 -ke nga -sg 567 -yj 27f -qt e70 -96 w3m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x kn1 a 5qc
99 Neuhradená strata minulých rokov -ph 70q -v r35 -q o4r -wm 768 -u 1hs -m qbu -75 c5a -nt eg6 -5s hvt -1d adx -4p 7yk -nq 4q6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 c8x m doo -c 4s8 f neq 3 4qe r t5k -p 6u4 -2 o9c -86 f4u h 78q j1o dm2 3 f9r 3 uon
101 Záväzky no2 z40 wx 7bc x1 kv5 a4 q8x lr vsh ee 43w 60 ovm wc euc g2 oim a0 btl 8n 85b 1o 3ht 6 hhv s sak
102 Dlhodobé záväzky súčet 5y 1ao 5 mxw h tjf p w r rv vs y v m 1d
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet v y5s
114 Záväzky zo sociálneho fondu f
122 Krátkodobé záväzky súčet v8a y65 d5 lro 8h pti r0 nxh sd vh4 aq fls 8a dxw vy z95 6a c6e 1b yzs 2i fdv 0g b78 9 lxd u bca
123 Záväzky z obchodného styku súčet dwd 5ku 8 ill 2 mgh q k4h m7 fcn 8uw cuf 1ze h1c 6 9k fg 9he
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dcq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oa rst mz va5 m9 494 yi qru 5x 4pd 5m mvn
131 Záväzky voči zamestnancom 1x5 vdq fok 818 z8h 5gn 4dx pwo d4u 3q7 asu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ve9 0bd ve0
133 Daňové záväzky a dotácie 1u x2 8ov mrg 7 bs6 zz5 5 mpa 5f6 5 eb6 4tr er6 1l6 f ux4
135 Iné záväzky 7k 5hu gy aig 8k rvb fv 1ts gm ypx 2h a1w n xq4 3 leq
136 Krátkodobé rezervy p3
138 Ostatné rezervy aj