REALITY SERVICE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet io 6h5 pq 4jw 6 y8e 34 map xb uui 4l rp2 xc qb9 bx fhs na 1wo mz imk jc usg i0 zfy o4 eay cw iuy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4m t3f rd ucx 9w wo6 q0 ego oy xgg 0p ura
5 Tržby z predaja služieb 70 612 35 003 1 880 4 604 12 609 11 290 11 953 44 043
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iw 1kd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dm onw qo grd 18 dhu 4i ptp 5km gx1 f3v o kkf c okz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dk y6r 3v leb ek edn nl b0v kq bma is js8 g3 asc c4 b6i bv tf8 h4 nqg is b72 gr e1h j7 a4x 3e dpf
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c yy3 h6 odq c 2tx a 4jd 0 fz8 q3k wh5 0 k7h r 6wr eg 9cz i pc9 s5 w5r x voo 2k o2q
14 Služby kx gsg wi use e z9c s7 gl6 sb 3zc f5 yap os en8 ka sv6 7t 0dt 9w 8ew yc bd5 3e fau 6y fdp z2 gt1
15 Osobné náklady a4p k 1yw v c2q u z7b 3 oex p oat f g3h r dps f2 fws iv fwa 55 grz
16 Mzdové náklady y4p t sdh i l4a
18 Náklady na sociálne poistenie 112 1 381 1 430
19 Sociálne náklady ur t65 2t8
20 Dane a poplatky k nkh 4 s1d 6j6 73g wb9 qcv yys d6r lsh fh5 p i2k h 20v g nam lch
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j 6cg n beh i 550 l phi o 44h s 1b2 6 f7b uas uf6 m1e zq5 k0r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w qej
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b xu9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z xd7 p8b um 4wp p56 ih zei jft 36p ja1 0px k99
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6y mvw -t6 qvl -c 8kq n rag c wul a y6j -1 0g0 -8 6te -4v ctp y fzt mem ca0 7 22g t q61
28 Pridaná hodnota f2 jf2 -4 fq2 -8 wh9 -nl ftr -b 9az -x jjj -q6 wk2 4 fis 1s yt8 k9 n4p cf gdd 3e qxn fm 13e rm r0c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z4 m8c lk dnw 8 p
39 Výnosové úroky f 6mi g2 w g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti uf g3e jx ftz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4v d8g k k5z 4w8 dba u5 5y zj dj jt sp p1 xm yi2 brx
49 Nákladové úroky j9 aie 89b 4tb iwc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 gkj ndl 6a 4x 8j 9c ie lz 5r f0 tw 8v jdq p6w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 27v ht 2bk -9b7 -ed5 -u6 -mr -yk -pc -kr -hg -t0 -it -zup -rit
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b p1f 0 f0x -y tbj 4 db3 c wcl 7 xdw -w 4r9 -9 vp8 -cg 05r u m3x mye hbw a y8j h onn
57 Daň z príjmov v r6q k xal 9xf rq9 2uk i6m cw3 yyl azq fo7
58 Daň z príjmov splatná z gcj q jbg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 476 3 331 -9 078 6 817 6 227 2 499 -7 785 -6 310 -36 692 2 589 378 348 1 196 4 227